Items where Year is 1971

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z | Ö
Number of items: 62.

B

Baksay Iván
Spectrographic determination of major constituents in coal and fly ASH and slag by solution excitation.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Balogh Károly
Melanocit-stimuláló hormon fragmensek és analógok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Berek Imre
A mikrobiológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggéseinek vizsgálata szteroid glikozidokkal új analitikai mikrobiológiai eljárás alkalmazásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Berek Imréné Petri Ildikó
Extrakromoszómális F faktorral rendelkező Escherichia coli törzsek izolálása és ezek genetikai tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Bezdán Sándor
Hódmezővásárhelyi paraszti olvasókörök és agrárszocialista földmunkás egyletek a dualizmus korában (1867-1918).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Bistey András
Bányai Kornél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Biszterszky Elemér
A programozott oktatás elméleti alapjai és irányzatainak kritikai összehasonlítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Bocska Béláné Nagy Julia
A morfológiai nem és életkor meghatározás eredményeinek összehasonlítása, valamint a vércsoport meghatározás eredményeinek értékelése egy Árpád-kori (Békés-povádzugi) temető csontanyagán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Bácshelyi Kálmán
Kiskunhalas központi funkciói és vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

C

Csanálosiné Németh Márta
A tojáshéj lipoidjainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Cseh István
A nagycsaládrendszer emlékei és maradványai a Sárközben és Pécsvárad környékén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Csipes Antal
Dobó István élete és szerepe Magyarország XVI. századi történetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Csörgő Sándor
A véletlen mintaméretű empirikus folyamat gyenge konvergenciájáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

E

Eitler Aladárné Szilágyi Julia
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Csongrád megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

F

Faragó László
Kender (Cannabis sativa) ivarmegváltoztatása növényi hormonokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Farkas József
A Lycopersicon esculentum x Solanum pennellii utódnemzedékeinek genetikai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Fodor István
A foetoplacentális egység szteroidjainak és enzimeinek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

G

Galbács Zoltán
Ozmium-tetroxiddal katalizált hidrogén-peroxid-bomlás vizsgálata lúgos közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Görgényi Miklós
Nitrogén-monoxid hatása az izo-bután termikus bomlására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

H

Hajdu Éva
Homológ cikloalkil-jodidok kicserélődési reakciója káliumjodiddal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Hajnóczi Gábor
Palladio és az olasz reneszánsz építészeti és esztétikai elvei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Hegyi Árpád
A vas kénsavoldatokban bekövetkező korróziójának vizsgálata haloidionok, valamint haloidionok és diciklohexilamin jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Huhn Edit
Stacionárius üzemben működő folyadéklézerek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Házy Judit
Az orientációs reflex fejlődéslélektani sajátosságai óvodáskorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

K

Kalmár András
Vizsgálatok a kalkonképződéssel kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Kanyó Ferenc
Népfrontpolitika és koalíciós ellentétek Szegeden és Csongrád megyében 1944-1945-ben (1944. október-1945. nyara).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Kiss Zoltán
A Pentobarbital gátló hatása egyes aminosavak anyagcseréjére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Koltay Péter
A Balatonnagybereki Állami Gazdaság gazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Kálmán András
Műszaki tantárgyak feladatmegoldásának optimális logikai rendje /Feladatok előkészítésének, megadásának és megoldásának módszerei/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

L

Lehoczki Endre
Az elektron gerjesztési energia vándorlásának tanulmányozása festékkeveréket tartalmazó detergens oldatokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

M

Makay Árpád
Tezauruszok alkalmazása számítógépes információs rendszerekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Mayer Lászlóné Hegedűs Mária
Felső kréta kori zárvatermők pollenszemeinek ultrastruktúrája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Monostori Imre
Németh László hősei - ideáinak tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Márk Tamás
A magyar, a finn és a szölkup hangrendszer nyelvtipológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

N

Nagy József
A hazai pektinbontó enzim (polizim) összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Neményi Kázmér
A verizmus néhány jellegzetes vonása Federico De Roberto művészetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Násztor Sándor
Orosháza ipara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

P

Pallay Farkas Géza
Az általános iskola 8. osztály elektrotechnikai szerelési gyakorlatának problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

R

Rigóné Péter Irén
Szeged gazdasági, társadalmi élete és a munkásmozgalom az ideiglenes stabilizáció időszakában 1924-1929.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

S

Sebe János
A naturalizmus hatása a magyar dráma és dramaturgia fejlődésére - a századfordulótól a proletárforradalomig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Simon István
Kazincbarcika településföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Simoncsics Péter
A nyenyec sámánköltészet nyelve.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Soós Katalin
Alumínium és egyéb fémporok előállítása elektromos erósióval és kémiai célú felhasználásuk.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabad János
Az elektrongerjesztési energia átadása karotin és klorofil keverékoldatokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabó Margit
Az arctiin növekedésszabályozó hatása az organizáció különböző szintjén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabó Tibor
Cesare Pavese életútja néhány fontosabb állomásának és prózai stílusának kritikai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szabó Miklós
A földmunkások mozgalmai és a Tanácsköztársaság Kiskunhalason (1895-1920).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szalay István
Ortogonális függvénysorok általánosított abszolút Cesaro szummálhatóságáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szalontai István
A párologtatott szelénrétegek kristályosodásának és néhány elektromos tulajdonságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szentesi Gyöngyi
Adatok a Darzens-kondenzáció mechanizmusához; a helyettesítők hatása a kondenzációra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Szepessy Tibor
Héliodóros és a görög szerelmi regény hanyatlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Sólya Bálint
Az idegen nyelvtudás és az idegen nyelvű közvetlen emlékezet korrelációja 7-10 éves gyermekeknél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

T

Takács Edit
A fény hatása néhány kultúrnövény szöveti szerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Tóth László
Székely földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Török István
Oxa-cikloalkánok átalakulása fémkatalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

V

Varga Zoltán
A 2-n-alkilamino-tiazolok szintézisének módszerei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Varsányi Zoltán
A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Vas Zoltán
Dél-Alföld erdeinek természeti- és gazdasági-földrajzi értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Vaskor András
A matematika középiskolai oktatásában előforduló néhány tipikus hiba gyakoriságának felmérése és jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Várnagy Elemér
A hátrányos helyzetet kialakító tényezők és ezek hatása a gyermek személyiségére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Z

Zsigó István
Vibrációs szárítás az élelmiszeriparban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

Ö

Ötvös Péter
A szász filippizmus és első föllendülésének Felsőmagyarországi recepciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1971) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 22. 09:41:48 CEST.