Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2017

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 24.

Balázs János
Komplementer morfológiai és kémiai antropológiai vizsgálatok régi emberi maradványokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Bencsik Ottó
Fonalas gombák másodlagosmetabolit-termelésének tanulmányozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Borsos Barbara Nikolett
A humán P53 fehérje transzkripció elongációban betöltött, eddig nem azonosított szerepének jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Enyedi Márton Zsolt
A BRCA1 és BRCA2 gének tumorevolúcióban szerepet játszó mutációinak vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Halmai Miklós
DNS reparációs és DNS hiba tolerancia folyamatokat befolyásoló PCNA mutánsok genetikai elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kalapis Dorottya
A felgyorsult fehérje körforgás szerepe a transzlációs hibákkal szembeni alkalmazkodási folyamatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kerekes Erika Beáta
Illóolajok hatása élelmiszeriparban előforduló mikroorganizmusok biofilmképzésére és sejt-sejt közötti kommunikációjára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kiss Márton
Emésztőrendszeri diszfunkció és humorális immunválasz kapcsolata IV-es típusú kollagén mutációkkal Drosophilában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kotogán Alexandra
Járomspórás gombák extracelluláris lipázainak vizsgálata: enzimtermelés, hidrolitikus és szintetikus reakciók jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kovács Dávid
Arany és ezüst nanorészecskék sejtbiológiai hatásainak vizsgálata p53 deficiens rákos sejtekben és tumor metasztázis modellben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Kovács Judit
Comparative study of salt stress-induced physiological and molecular responses in tomato (Solanum lycopersicum L.).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Laczi Krisztián
Szénhidrogén bontó Rhodococcus erythropolis törzsek funkcionális genomikai analízise és biotechnológiai alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Marton Annamária
A melanoma lehetséges terápiás célpontjainak vizsgálata: az NF-κB jelátviteli útvonal gátlása és a melanoma sejtek termelte exoszómák immunmoduláló hatásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Nagymihály Marianna
Ploidy-dependent changes in the epigenome of symbiotic cells correlate with specific patterns of gene expression.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Neparáczki Endre Dávid
A honfoglalók genetikai származásának és rokonsági viszonyainak vizsgálata archeogenetikai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Páhi Zoltán
TAF10 fehérjék szerepe Drosophila melanogaster-ben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Pósa Annamária
A Mycobacterium tuberculosis komplex archaikus DNS kimutatása emberi csontvázmaradványokból.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Szabó Renáta
Az ösztrogénhiány, elhízás és a szabadidős testmozgás hatásának vizsgálata állatkísérletes modellekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Szappanos Balázs
Génkölcsönhatások és evolúciós újítások vizsgálata anyagcsere-hálózati megközelítéssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Tímár Edit
Megváltoztatott szekvenciaspecifitású DNS metiltranszferázok létrehozása és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Tölgyesi Csaba
Gyepközösségek közötti ökotonok dinamikája egyirányú és fluktuáló vízállapot-változások mellett.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Varga Dániel Péter
Az akut L-kinurenin szulfát kezelés magatartási, szövettani és keringési hatásainak komplex vizsgálata C57Bl/6j egér törzsben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Vedelek Balázs
A Drosophila telomer védelmét szolgáló fehérjék fajképzésben betöltött lehetséges szerepének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

Vedelek Viktor
A Drosophila melanogaster poszt-meiotikus spermatogenezisében szerepet játszó gének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 28. 15:49:01 CET.