Items where Year is Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 55.

B

Balázs István
Stability and periodicity for differential equations with delay.
PhD, University of Szeged.

Bartus Éva
Bottom-up design of foldamers for protein surface recognition.
PhD, University of Szeged.

Bencsik-Bóka Bettina
Egy biokontroll képességekkel rendelkező Bacillus subtilis törzs ökofiziológiai és molekuláris jellemzése.
PhD, University of Szeged.

Berkecz-Kovács Lívia
A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján.
PhD, University of Szeged.

Besenyi Zsuzsanna
A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában.
PhD, University of Szeged.

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében (1950-1954).
PhD, University of Szeged.

Borbély Péter Gábor
Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában.
PhD, University of Szeged.

Buzás András
Modeling of biological movements with light generated and lightoperated microrobots.
PhD, University of Szeged.

C

Csányi Adrienn
The role of the aquaporin 5 in the function of late pregnant rat uterus: pharmacological studies.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.

D

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
PhD, University of Szeged.

Dobos Orsolya
A HY5 és HYH transzkripciós faktorok szerepe a növényi cirkadián óra szabályozásában.
PhD, University of Szeged.

Domokos Dóra
Investigation of the RhoA and Rho-kinases in the rat myometrium and cervix.
PhD, University of Szeged.

Dóka Richárd
Felszínborítási változások elemzése a Duna–Tisza köze középső részén, különös tekintettel a tájhasználati anomáliákra és a természetvédelemre.
PhD, University of Szeged.

E

Eszik Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
PhD, University of Szeged.

F

Fekete Beáta
Syntheses and transformations of alicyclic β-aminohydroxamic acids.
PhD, University of Szeged.

Finta Regina
Effects of Diaphragm Strengthening on Severity of Pain and Functional Parameters in Patients with Chronic Nonspecific Low Back Pain.
PhD, University of Szeged.

G

Georgiádes Ádám
Continuous-flow methodologies for copper-catalyzed reactions.
PhD, University of Szeged.

Gömöri Csilla
Illóolajok hatása toxintermelő fonalasgomba fajokra.
PhD, University of Szeged.

H

Hangya Viktor
Target-Level Sentiment Analysis on Various Genres.
PhD, University of Szeged.

Horváth István
Célpont-ligandum komplexek számítása fragmens alapú molekulatervezési eljárásokkal.
PhD, University of Szeged.

Hursán Dorottya
Szén-dioxid elektrokémiai redukciója nitrogénnel adalékolt szén elektródokon.
PhD, University of Szeged.

I

Imre-Deák Ágota
Funkcionális kompozit rendszerek előállítása, jellemzése és alkalmazási lehetőségeik.
PhD, University of Szeged.

J

Jangir Pramod Kumar
Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides.
PhD, University of Szeged.

Jee Shyam
The Effects of Exogenous Polyamines and the Silencing of RLCK VI_A Kinases on the Polar Growth of Nicotiana tabacum (Tobacco) Pollen Tubes.
PhD, University of Szeged.

Jánk István
Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei –.
PhD, University of Szeged.

K

Katona Melinda
Image Analysis Methods for Biomedical and Industrial Applications.
PhD, University of Szeged.

Kincses Annamária
Resistance reversing activity of plant-derived and novel synthetic compounds in bacterial models.
PhD, University of Szeged.

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
PhD, University of Szeged.

Kiss Brigitta
A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise.
PhD, University of Szeged.

Koos Krisztian
Energy Minimization Algorithms for Image-Guided Automatic Patch Clamp Systems.
PhD, University of Szeged.

Kothencz Anna
The influence of alpha-tocopherol on the smooth muscle contractions: the significance of cyclooxygenase function.
PhD, University of Szeged.

Kovácsné Rózsa Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
PhD, University of Szeged.

L

Lajkó Dézi Bianka
A növényi RHO (ROP) GTP-áz kapcsolt receptor-szerű citoplazmatikus kinázok aktiválását befolyásoló aminosav motívumok azonosítása.
PhD, University of Szeged.

Le Minh Tam
Stereoselective syntheses and application of limonene- and isopulegol-based bi- and trifunctional chiral ligands.
PhD, University of Szeged.

Lévai Balázs L.
Design and Development of Global Optimization Methods with Applications.
PhD, University of Szeged.

M

Matyuska Ferenc
A fémion környezetének finomhangolása többfogú tripodális ligandumok segítségével.
PhD, University of Szeged.

N

Nagy Ágota
Ubikvitin formák és az ubikvitináció vizsgálata Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.

O

Ozsvár Attila
Mielinhüvely károsodást követő lipid törmelék eloszlásának a vizsgálat a központi idegrendszerben és Agykérgi neurogliaform sejthálózat által kiváltott ionotróp és metabotróp gátló posztszinaptikus válaszok eltérő összegződése.
PhD, University of Szeged.

P

Palatinus Zsolt
Multi scale interactions in biological motion perception.
PhD, University of Szeged.

R

Rigó István
Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz.
PhD, University of Szeged.

Rozgonyi-Horváth Ádám
A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében.
PhD, University of Szeged.

S

Sandi Dániel
The epidemiology of multiple sclerosis: new data in mortality and cognitive impairment from Hungary.
PhD, University of Szeged.

Singh Dhirendra Kumar
Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis.
PhD, University of Szeged.

Sipos Barbara
Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites.
PhD, University of Szeged.

Stróbl Mária
Visszaemlékezés a tanulók iskolához való viszonyára és néhány fontosabb motívum vizsgálata.
PhD, University of Szeged.

Subecz Zoltán
Event Detection and Classification, and Semantic Role Labeling.
PhD, University of Szeged.

Szabó Eszter
Száz év előtt – száz év után. Az erdélyi hivatásos színjátszás 1892-es centenáriuma.
PhD, University of Szeged.

Szőke Gábor
Fighting Software Erosion with Automated Refactoring.
PhD, University of Szeged.

Szűcs Kata Ágnes
Árpád-házi Szent Erzsébet és Portugáliai Szent Erzsébet hagiográfiája. A kora újkori szentkultusz kutatásához.
PhD, University of Szeged.

T

Tóth Zoltán
New Datasets for Bug Prediction and a Method for Measuring Maintainability of Legacy Software Systems.
PhD, University of Szeged.

V

Veres Gábor
HPLC method optimization for the preclinical and clinical assessment of neurological disorders.
PhD, University of Szeged.

Vizsnyiczai Gaszton
A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése.
PhD, University of Szeged.

Z

Zambrano Carrillo Carolina Lorena
Production of bioactive phenolic compounds from fruit residues by solid-state fermentation and carbohydrase treatment.
PhD, University of Szeged.

Zsóri Gábor
Interactions between the exocrine and endocrine pancreas.
PhD, University of Szeged.

Á

Ámán Ildikó
A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre: Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből.
PhD, University of Szeged.

This list was generated on 2019. december 13. 03:06:24 CET.