Items where Year is Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 59.

A

Andrási Norbert
Az Arabidopsis Hősokk Faktor A4A szerepe a kombinált stresszválaszban.
PhD, University of Szeged.

B

Mr Baba Abu Imran
Functional analysis of the CDPK-Related Kinase (CRK) family in Arabidopsis thaliana.
PhD, University of Szeged.

Balázs István
Stability and periodicity for differential equations with delay.
PhD, University of Szeged.

Bartus Éva
Bottom-up design of foldamers for protein surface recognition.
PhD, University of Szeged.

Berkecz-Kovács Lívia
A klaszteresedési folyamatok sikerességének és problematikájának vizsgálata a Dél-alföldi Régió példáján.
PhD, University of Szeged.

Dr. Besenyi Zsuzsanna
A 18F-FDG-PET/CT képalkotás új lehetőségei a kardiológiában és onkológiában.
PhD, University of Szeged.

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében (1950-1954).
PhD, University of Szeged.

Borbély Péter Gábor
Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában.
PhD, University of Szeged.

Buzás András
Modeling of biological movements with light generated and lightoperated microrobots.
PhD, University of Szeged.

Bába Péter
Kemo-hidrodinamikai instabilitások vizsgálata mikrogravitációban.
PhD, University of Szeged.

C

Csányi Adrienn
The role of the aquaporin 5 in the function of late pregnant rat uterus: pharmacological studies.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.

D

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
PhD, University of Szeged.

Dobó András
A comprehensive analysis of the parameters in the creation and comparison of feature vectors in distributional semantic models for multiple languages.
PhD, University of Szeged.

Domokos Dóra
Investigation of the RhoA and Rho-kinases in the rat myometrium and cervix.
PhD, University of Szeged.

E

Eszik Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
PhD, University of Szeged.

F

Faragó Dóra
A PlantSize fenotipizáló program alkalmazása az abiotikus stressztoleranciát biztosító SPQ gének funkcionális jellemzésére.
PhD, University of Szeged.

Fehér Zsolt Zoltán
A Dél-Alföld talajvíz idősorainak nagy léptékű, geostatisztikai alapú modellezése: Két megközelítés a nem folytonos monitoring adatok együttes térbeli és időbeli szimulációjára.
PhD, University of Szeged.

Fekete Beáta
Syntheses and transformations of alicyclic β-aminohydroxamic acids.
PhD, University of Szeged.

G

Georgiádes Ádám
Continuous-flow methodologies for copper-catalyzed reactions.
PhD, University of Szeged.

H

Hangya Viktor
Target-Level Sentiment Analysis on Various Genres.
PhD, University of Szeged.

Horváth Dániel
A városi diverzitás és a városrehabilitáció kapcsolatának társadalomföldrajzi vizsgálata Józsefvárosban.
PhD, University of Szeged.

I

Imre-Deák Ágota
Funkcionális kompozit rendszerek előállítása, jellemzése és alkalmazási lehetőségeik.
PhD, University of Szeged.

J

Mr. Jangir Pramod Kumar
Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides.
PhD, University of Szeged.

Jee Shyam
The Effects of Exogenous Polyamines and the Silencing of RLCK VI_A Kinases on the Polar Growth of Nicotiana tabacum (Tobacco) Pollen Tubes.
PhD, University of Szeged.

Jánk István
Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei –.
PhD, University of Szeged.

K

Kaprinay Gizella Zsófia
Az ezerarcú egyesület. Az egyesület hazai szabályozása, annak dilemmái.
PhD, University of Szeged.

Katona Melinda
Image Analysis Methods for Biomedical and Industrial Applications.
PhD, University of Szeged.

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
PhD, University of Szeged.

Kiss Brigitta
A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise.
PhD, University of Szeged.

Koos Krisztian
Energy Minimization Algorithms for Image-Guided Automatic Patch Clamp Systems.
PhD, University of Szeged.

Kovácsné Rózsa Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
PhD, University of Szeged.

Dr. Kruzslicz Péter Pál
A nemzeti alkotmányosság tagállami alapjai: a nemzeti szuverenitás és a nemzeti alkotmányos önazonosság, különös tekintettel a francia jogelméletre és a magyar joggyakorlatra.
PhD, University of Szeged.

L

Lajkó Dézi Bianka
A növényi RHO (ROP) GTP-áz kapcsolt receptor-szerű citoplazmatikus kinázok aktiválását befolyásoló aminosav motívumok azonosítása.
PhD, University of Szeged.

Le Minh Tam
Stereoselective syntheses and application of limonene- and isopulegol-based bi- and trifunctional chiral ligands.
PhD, University of Szeged.

M

Molnár Csaba
Variational methods for shape modelling.
PhD, University of Szeged.

N

Nagy Ágota
Ubikvitin formák és az ubikvitináció vizsgálata Drosophila melanogasterben.
PhD, University of Szeged.

O

Olasz Balázs
Theoretical investigation of the dynamics and the microhydration of the F‾ + CH3I SN2 and proton-transfer reactions.
PhD, University of Szeged.

Ozsvár Attila
Mielinhüvely károsodást követő lipid törmelék eloszlásának a vizsgálat a központi idegrendszerben és Agykérgi neurogliaform sejthálózat által kiváltott ionotróp és metabotróp gátló posztszinaptikus válaszok eltérő összegződése.
PhD, University of Szeged.

P

Palatinus Zsolt
Multi scale interactions in biological motion perception.
PhD, University of Szeged.

R

Rigó István
Plazmonikus aranyfelületek és nanoszerkezetek felületerősített Raman-szóráshoz.
PhD, University of Szeged.

Rozgonyi-Horváth Ádám
A térbeliség és a lokalitás szerepe a periférikus területeken élő hátrányos helyzetűek munkahelymegtartó képességében.
PhD, University of Szeged.

Dr. Rónay Zoltán
Egyéni és testületi felelősség a felsőoktatási intézmények vezetésében.
PhD, University of Szeged.

S

Dr. Sandi Dániel
The epidemiology of multiple sclerosis: new data in mortality and cognitive impairment from Hungary.
PhD, University of Szeged.

Mr. Singh Dhirendra Kumar
Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis.
PhD, University of Szeged.

Sipos Barbara
Investigation of physicochemical characteristics and tablettability of titanate nanotube-active drug composites.
PhD, University of Szeged.

Stróbl Mária
Visszaemlékezés a tanulók iskolához való viszonyára és néhány fontosabb motívum vizsgálata.
PhD, University of Szeged.

Subecz Zoltán
Event Detection and Classification, and Semantic Role Labeling.
PhD, University of Szeged.

Sulyok Márton
Magánszféravédelem a tisztességes eljárásban – Az alapjogsértő bizonyítás összehasonlító alkotmányjogi vizsgálata.
PhD, University of Szeged.

Szabó-Balogh Virág
Kognitív funkciók autizmusban.
PhD, University of Szeged.

dr.jur. Sziebig Orsolya Johanna
A vadvilággal kapcsolatos büntetendő cselekmények nemzetközi jogi keretei.
PhD, University of Szeged.

Szőke Gábor
Fighting Software Erosion with Automated Refactoring.
PhD, University of Szeged.

T

Tóth Eszter Judit
Curvularia lunata interakciójának vizsgálata a természetes immunválasz sejtjeivel.
PhD, University of Szeged.

Tóth Orsolya
Folyóvízi folyamatok vizsgálata OSL kormeghatározás segítségével a Duna magyarországi szakasza mentén.
PhD, University of Szeged.

Tóth Zoltán
New Datasets for Bug Prediction and a Method for Measuring Maintainability of Legacy Software Systems.
PhD, University of Szeged.

V

Varga Gergely I. B.
A Headcase a Drosophila melanogaster vérsejtképződésének szabályozó faktora.
PhD, University of Szeged.

Dr. Veres Gábor
HPLC method optimization for the preclinical and clinical assessment of neurological disorders.
PhD, University of Szeged.

Vizsnyiczai Gaszton
A két-fotonos polimerizáció és a holografikus optikai csipesz alkalmazásának és technikájának kölcsönös kiterjesztése.
PhD, University of Szeged.

Z

Zarnócz Tamás
Convex and Discrete Geometrical Problems on the Sphere.
PhD, University of Szeged.

Á

Ámán Ildikó
A felsőfokú oktatási igazgatás története Magyarországon, különös tekintettel a jogászképzésre: Fejezetek a kolozsvári és a szegedi jogi oktatás köréből.
PhD, University of Szeged.

This list was generated on 2019. október 18. 10:27:52 CEST.