Items where Year is Not Specified

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 56.

Alföldi Róbert
Három-dimenziós in vitro multicelluláris szferoidok fejlesztése és alkalmazása tumorellenes hatóanyagok vizsgálatára.
[Thesis]

Beke Tamás
Termoakusztikus jelenségek vizsgálata projektfeladatban.
[Thesis] (Unpublished)

Beszteri Béláné
A tanácsrendszer létrehozása és a tanácsok kezdeti tevékenysége Veszprém megyében /1950-1954/.
[Thesis] (Unpublished)

Biróné Lajkó Noémi
Kynurenic acid and its analog SZR104 exhibit strong antiinflammatory effects and alter the intracellular distribution and methylation patterns of H3 histones in immunochallenged microglia-enriched cultures of newborn rat brains.
[Thesis]

Bozóki Tamás
Monitoring Global Lightning and the Lower Ionosphere with Schumann Resonances.
[Thesis]

Brinkman Hannah E
Short-lived radioactive isotopes from massive single and binary stellar winds.
[Thesis]

Danner Gábor
Efficient Gossip Algorithms for Machine Learning.
[Thesis]

Dondapati Divya Teja
The study of the membrane microdomain localization of the prion-family proteins, prion and Shadoo and their interaction with calnexin.
[Thesis]

Dunai Anett
Multidrog-rezisztens baktériumok kompenzáló evolúciójának rendszerszintű vizsgálata.
[Thesis]

El Haimer Mohamed
Syntheses and domino ring closure reactions of novel N-propargyl-substituted alicyclic β-amino acids.
[Thesis]

Emmanuel Michael
Nucleation kinetics and flow-driven crystallization of lithium phosphate.
[Thesis]

Endre Gábor
Purification of fungal secondary metabolites by centrifugal partition chromatography.
[Thesis]

Eszik Sándor
A Kecskeméti Nemzeti Bizottság megalakulása és intézkedései 1945 júniusáig.
[Thesis] (Unpublished)

Fehérné Kiss Anna
Charactheristics of the trunk in storke patients and healthy individuals.
[Thesis]

Fási Laura
Preparation of bioactive oxidized hydroxycinnamic acid derivatives.
[Thesis]

Galistiani Githa Fungie
Vaccination and rational antibiotic use: two aspects to combat antimicrobial resistance.
[Thesis]

Gecse Zsanett
High-Performance Liquid Chromatographic Enantioseparation of Unusual Cyclic β-Amino Acids.
[Thesis]

Györkei Ádám
Az in vivo fehérjeaggregáció útvonalait befolyásoló tényezők vizsgálata Escherichia coliban.
[Thesis]

Hussain Abrar
The Applicability of Fuzzy Theory in Machine Learning.
[Thesis]

Huynh Thu
Identification and classification of microorganisms based on their fatty acid profiles.
[Thesis]

Jánk István
Nyelvi diszkrimináció és nyelvi előítéletesség a pedagógiai értékelésben – Négy ország gyakorló és leendő magyartanárainak körében végzett kutatás eredményei –.
[Thesis] (Unpublished)

Kakuk Balázs
Anaerobic digestion of Green Willow Biomass, a novel lignocellulosic substrate, and the evaluation of H2-induced stress in anaerobic bioreactors by genome-resolved metatranscriptomics.
[Thesis]

Kartali Tünde
A járomspórás gombák vírushordozásának vizsgálata.
[Thesis]

Kasza József
Felharmonikus-keltés lézertérben és plazmonikus nanorészecskék vizsgálata.
[Thesis]

Kiss Tamás
Development of innovative, dopamine precursor-containing micronized powder formulations based on the Quality by Design approach.
[Thesis]

Koderi Valappil Sarshad
Phage infection reinstates antibiotic sensitivity in MDR Pseudomonas aeruginosa: A study on phage and bacterial evolution.
[Thesis]

Kolcsár Vanessza Judit
Környezetkímélő katalitikus rendszerek fejlesztése prokirális ketonok aszimmetrikus transzfer hidrogénezésére.
[Thesis]

Kovalcsik Tamás
A választói magatartás és a városi társadalom földrajzi összefüggései Budapest példáján.
[Thesis]

Kovács Szilárd
Új Medicago truncatula szimbiotikus gének azonosítása és jellemzése és az NSP2 gén két pontmutáns alléljának funkcionális analízise.
[Thesis]

Kovács Terézia
A lipidek szerepe az ősziárpa fényindukált hidegakklimatizációjában.
[Thesis]

Kovácsné Rózsa Klára
Az Újszegedi Kender-Lenszövő Vállalat fejlődése a felszabadulástól 1960-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Viktória
Új katalitikus rendszerek alkalmazása aszimmetrikus Michael-addíciókban maleimidekre.
[Thesis]

Kőrösi Gábor
Machine Learning based analysis of users’ online behaviour.
[Thesis]

Majkić Maja
Történelemre vonatkozó episztemológiai nézetek kontextussal összefüggő jellemzőinek vizsgálata 11. és 12. évfolyamon.
[Thesis]

Manteghi Reihaneh
Strategies for development of antimicrobial peptides and proteins.
[Thesis]

Marsovszki Ádám
Szolgáltató közigazgatás: tájékoztatáshoz való jog a magyar szociális ellátórendszerben.
[Thesis]

Mukhtar Mahwash
Development of isoniazid loaded nanotechnology-based dry powder pulmonary formulations for treatment of tuberculosis.
[Thesis]

Náfrádi Máté
Nitrogéntartalmú szerves szennyezők eltávolítása, valamint a reakciókörülmények hatásának vizsgálata heterogén fotokatalízis során.
[Thesis]

Palatinus Zsolt
Multi scale interactions in biological motion perception.
[Thesis] (Unpublished)

Palásti Dávid Jenő
Teljesítménynövelő technikák és analitikai módszerek fejlesztése a lézer indukált plazma spektroszkópiában.
[Thesis]

Pengő Edit
Analysing and Enhancing Static Software Quality Assurance Methods.
[Thesis]

Pál Sára Eszter
Overexpressziós mutáns törzsek létrehozása és széles körű vizsgálata az opportunista humánpatogén Candida parapsilosis gombafajban.
[Thesis]

Pánya István
A hódoltsági területek középkori és kora újkori településtopográfiájának kutatási módszertana Bács, Bodrog és Solt vármegyék példáján.
[Thesis]

Stróbl Mária
Visszaemlékezés a tanulók iskolához való viszonyára és néhány fontosabb motívum vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Sutus Enikő
Az RYBP retinsav jelátviteli útvonalra gyakorolt hatásának vizsgálata egér őssejtek in vitro neurális differenciációja során.
[Thesis]

Szabó Balázs
Kukorica genotípusok ellenállóságának vizsgálata toxikus Fusarium és Aspergillus gomba fajokkal szemben és ezek takarmány- és élelmiszerbiztonságra gyakorolt hatása.
[Thesis]

Sáringer Szilárd
Development of multifunctional biocatalyst colloids by co-immobilization of enzymes.
[Thesis]

Tavelli Lorenzo
Soft tissue reconstructive techniques at implant sites: a clinical, volumetric and ultrasonographic analysis.
[Thesis]

Truong Ngoc Hung
Synthesis, properties and selected applications of some sulfur containing organic compounds.
[Thesis]

Tóth Bettina
A gasztrorendezvények gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásai a globalizációs és lokalizációs folyamatok kölcsönhatásában dél-alföldi példák alapján.
[Thesis]

Tóth Róbert
A Saccharomyces cerevisiae Rad5 aktivitásainak genetikai vizsgálata.
[Thesis]

Tóth László
Natural Language Processing and Artificial Intelligence Methods in Software Engineering.
[Thesis]

Varga Dániel
Lokalizációs mikroszkópiás mérések kvantitatív elemzése.
[Thesis]

Wang Ting
Incompatible symbiotic interactions between Sinorhizobium meliloti strain Rm41 and the ecotypes of the host Medicago truncatula.
[Thesis]

Zhumakayev Anuar Rysbekovich
Comprehensive examination of glyphosate-tolerant bacteria with plant growth-promoting and biocontrol potential.
[Thesis]

Šeat Jelena
True bugs (heteroptera) as a conservation tool in habitat assessment and monitoring: case studies on the pannonian saline grasslands.
[Thesis]

This list was generated on 2022. július 1. 01:41:51 CEST.