Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | W | Z
Number of items: 52.

A

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

B

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése /Egy váci vizsgálat tapasztalatai/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

D

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban /Történeti elemzés, 1828-1900/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922 [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

E

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

F

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban /az első világháború végétől napjainkig/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

G

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete /1800-tól napjainkig/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

H

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

J

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Krenkó József
Képesítés nélkül /Tények-gondok-távlatok/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

L

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

M

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Mazsaroff István
Különböző biológiai eredetű szatietin-aktivitású anyagok összehasonlító kémiai analízise.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

N

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

P

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

S

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve /1879-1979/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

T

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása - Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények /szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola/ végzett tanulóira /hallgatóira/ vonatkozóan.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

V

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Virág Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

W

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe /a családi életre nevelés problémái/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

Z

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1984)

This list was generated on 2020. április 6. 01:59:17 CEST.