Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | W | Z
Number of items: 52.

A

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése /Egy váci vizsgálat tapasztalatai/.
[Thesis] (Unpublished)

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
[Thesis] (Unpublished)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
[Thesis] (Unpublished)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában /A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra/.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban /Történeti elemzés, 1828-1900/.
[Thesis] (Unpublished)

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
[Thesis] (Unpublished)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922.
[Thesis] (Unpublished)

E

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban /az első világháború végétől napjainkig/.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
[Thesis] (Unpublished)

G

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
[Thesis] (Unpublished)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
[Thesis] (Unpublished)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete /1800-tól napjainkig/.
[Thesis] (Unpublished)

H

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
[Thesis] (Unpublished)

Királyné Kerényi Klára
Nehezen nevelhető tanulók személyiségének megismerése.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig /1929-1939/.
[Thesis] (Unpublished)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
[Thesis] (Unpublished)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
[Thesis] (Unpublished)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
[Thesis] (Unpublished)

Krenkó József
Képesítés nélkül /Tények-gondok-távlatok/.
[Thesis] (Unpublished)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
[Thesis] (Unpublished)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
[Thesis] (Unpublished)

M

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
[Thesis] (Unpublished)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
[Thesis] (Unpublished)

Mazsaroff István
Különböző biológiai eredetű szatietin-aktivitású anyagok összehasonlító kémiai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
[Thesis] (Unpublished)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
[Thesis] (Unpublished)

S

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve /1879-1979/.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
[Thesis] (Unpublished)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása - Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények /szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola/ végzett tanulóira /hallgatóira/ vonatkozóan.
[Thesis] (Unpublished)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
[Thesis] (Unpublished)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
[Thesis] (Unpublished)

Virág Lászlóné
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra /1945-1956/.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe /a családi életre nevelés problémái/.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2020. szeptember 20. 23:17:29 CEST.