Items where Year is 1984

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | V | W | Z
Number of items: 51.

A

Albel Andor
Az országos diáknapok 25 éves története és szerepe a nevelésben.
PhD, University of Szeged.
(1984)

B

Bartha Gyula
Az iskola és a közművelődés együttműködése (Egy váci vizsgálat tapasztalatai).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Bencsik Endre
A manipulációs cselekvés és az intellektus fejlődése és fejlesztése óvodás korban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Berkes Miklós
A szocialista hazafiságra és proletár internacionalizmusra nevelés az alap- és középfokú oktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Berta Tibor
A köztársasági mozgalom története a délalföldi régióban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Bozsity Lajos
Észak-Bácska délszláv lakosságának gazdasági-társadalmi helyzete, politikai-kulturális törekvései a szerb megszállástól az 1920-as évek végéig.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Bárdi Lajos
Gyarmati múlt és mai függőség Latin-Amerikában (A gyarmati kapitalista gazdálkodás eredményei és hatása a Karib-térségben, különös tekintettel Haiti, volt francia gyarmatra).
PhD, University of Szeged.
(1984)

C

Csapó Sándor
Az értékek szerepe a 7. osztályos tanulók pályairányulásában.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Csonka Annamária
A pályaismeret fejlesztése a földrajztanításban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

D

Dankó Ervinné
Az anyanyelvi nevelés az óvodákban (Történeti elemzés, 1828-1900).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Deák Sándorné Póhly Enikő
A pszichikus fejlődés szociális tényezői kisgyermekkorban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Dobos Gyula István
Ellenforradalom és restauráció Tolna megyében 1919-1922 [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1984)

E

Engloner Gyula
A műszaki szakközépiskolákban bevezetés előtt álló technikus- és szakmunkásképzés tartalmi és struktúrális kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1984)

F

Farkas László
Gimnáziumi, szakközépiskolai és szakmunkásképző iskolai elektrotechnika tantárgy közös törzsanyagának rendszere és elsajátítási lehetőségei a szakmunkásképzésben.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Fehér Zoltán
A családi nevelés változásai egy parasztfaluban (az első világháború végétől napjainkig).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Fülöp Éva Mária
Szántódpuszta kapitalizmus kori agrártörténete 1848-1945.
PhD, University of Szeged.
(1984)

G

Germánné Vastag Györgyi
Ifjúság és demokrácia az egyetemeken.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Gregus Terézia
Oktatócsomag a logika tantárgy főiskolai feldolgozásához.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Gál Zoltán
Baja város zenei nevelés- és művelődéstörténete (1800-tól napjainkig).
PhD, University of Szeged.
(1984)

H

Haffnerné Miskolczi Margit
A középiskolás tanulók termelési munkájának pedagógiai hatása.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Hajnal Imre
A matematika tanítása a magyar gimnáziumokban az Entwurftól 1979-ig.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Horváth Ágnes
Az V. század műveltségének és latin nyelvű levelezésének néhány kérdése.
PhD, University of Szeged.
(1984)

J

Janovszky Sándor
Általános iskolások erkölcsi-társadalmi tudata.
PhD, University of Szeged.
(1984)

K

Kanyó Terézia
Az ön- és társértékelés pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kerényi Klára
A fejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatása az iskoláztatás kezdetén.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kiss Erzsébet
Kiskunhalas gazdasága a világválságtól a világháborúig (1929-1939).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kluka Lászlóné Pilishegyi Ibolya
A szocialista életmód kialakításának kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kokas Károly György
Könyv és könyvtár a XVII. századi Kőszegen.
Régi típusú doktori értekezés, University of Szeged.
(1984)

Komlósné Kéry Anikó
Nehezen nevelhető 6-14 éves tanulók személyiség-vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kovács Kálmán
A permanens testnevelés iránti igény kialakításának lehetőségei a tanár motiváló tevékenységének hatására.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Krenkó József
Képesítés nélkül (Tények-gondok-távlatok).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Kuti István
A kombinatív képesség fejlesztése az óvodában.
PhD, University of Szeged.
(1984)

L

Lengyel András
Fejezetek a Szegedi Fiatalok Közép- és Kelet-Európa-érdeklődése történetéből.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Lucza Franciska
A Hegyháti járás (Baranya vármegye) gazdaság-, népesség- és munkaerőszerkezetének sajátosságai a dualizmus korában (1869-1910).
PhD, University of Szeged.
(1984)

M

Majzik Mátyás
A pszichoterápiás nagycsoport fejlesztő hatása.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Marjanucz László
Hódmezővásárhely hitélete és kereskedelme a dualizmus korában.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Mazsaroff István
Különböző biológiai eredetű szatietin-aktivitású anyagok összehasonlító kémiai analízise.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Molnár Péter
Egy megtanítási rendszer a nyolcadik osztályos technika tantárgyhoz.
PhD, University of Szeged.
(1984)

N

Nagy István
Demokratikus ifjúsági mozgalom Csongrád megyében 1944-1948.
PhD, University of Szeged.
(1984)

P

Pelsőczi Györgyi
Egy janicsár visszaemlékezései.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Perniss Istvánné Rimóczi Judit
Az iskola együttműködése iskolán kívüli tényezőkkel a tanulóifjúság családi életre való felkészítésében és szexuális nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Pécsi Ágnes
A negyvenes-ötvenes évek irodalmi vitáinak néhány kérdése.
PhD, University of Szeged.
(1984)

S

Szentjóbi Szabó Tibor
A magyar középfokú vízügyi szakképzés szervezeti és tartalmi fejlődésének száz éve (1879-1979).
PhD, University of Szeged.
(1984)

T

Takács Miklós
A Honvédelmi nevelőmunka és a katonatiszti hivatás.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Tatár Judith
Pályakezdő szakmunkások beilleszkedése és beválása. Felmérés a belkereskedelmi szakmákra képesítést nyújtó intézmények (szakmunkásképző iskolák, szakközépiskolák, Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola) végzett tanulóira (hallgatóira) vonatkozóan.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Táborosi Zsuzsanna
A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében (1944-1945).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Töttős Gábor
A szőlőtermesztés és a borgazdaság fejlődése a szekszárdi borvidéken a XVIII-XIX. században.
PhD, University of Szeged.
(1984)

V

Vas Miklós
Az általános iskolai technika tantárgy nevelési és képzési funkciója.
PhD, University of Szeged.
(1984)

Virág Lászlóné Horváth Erzsébet
A gépállomások szerepe a Kommunista Párt parasztpolitikájának alakulásában - különös tekintettel a Békés megyei gépállomásokra (1945-1956).
PhD, University of Szeged.
(1984)

W

Wagner Istvánné
Az egészségügyi pályára készülő fiatalok családképe (a családi életre nevelés problémái).
PhD, University of Szeged.
(1984)

Z

Zátonyi Sándor
A tanulók előismereteinek felhasználása a tanítási-tanulási folyamatban.
PhD, University of Szeged.
(1984)

This list was generated on 2020. január 25. 08:49:26 CET.