Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | E | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Z
Találatok száma: 36.

B

Bakacsi Gézáné
A tanári magatartás és fontosabb hatásainak pedagógiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Bakonyi Géza
A harmincas évek magyar és olasz "valóság" - irodalma.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Baracs Gabriella
Hódmezővásárhely felszabadulása és az új élet megindulása 1944 október 8-tól 1945 novemberéig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Berkes László
Ötnapos tanítási hét az iskolában Fáradtság és pihenés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

C

Csetri Lajos
Berzsenyi ódaköltészete 1808-ig (Eszmei és poétikai megközelítés) [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

D

Deák Zsuzsa
Távlati fejlesztés és pedagógus közvélemény - Egy pályázat tartalomelemzése - [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

E

Erdélyi Iván
Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen 1526-1541.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

G

Galicza János
A pedagógus funkciója a nevelési folyamatban [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Gergelyné Cseres Judit
Pedagógiai pszichológiai eljárás a tanítás-tanulás hatékonysága fokozására kollektív problémamegoldás útján vita-módszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

H

Hansel István
Die Mundart von Kismányok (Schwäbische Türkei) Abriss einer Ortsgrammatik.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Hoffmann Zsuzsanna
A római erények és eszmények paródiája Plautusnál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

I

Iványosi-Szabó Tibor
Pénzforgalom és a pénz forgalmi értékének alakulása Kecskeméten 1662-1711-ig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

K

Keményné Gyimes Erzsébet
Gimnáziumi tanulók közösségi értékorientációi és személyközi viszonyai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Koczkás Imre
Középiskolai kollégisták erkölcsi ítéletei és személyközi kapcsolatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Kovács Lajos
Az oktatás korszerűsítésének fő tendenciái Zala megyében (1970-es évek).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Krajcsovics János
A világgazdasági válság szarvasi hatása (1929-1933).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Kékes Szabó Mihály
A vegyeséletkorú középiskolai KISZ-szervezetek kialakítása és közösségi életének néhány kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

L

Lövei Gábor
Vizsgálatok a Sylvia atricapilla és Phylloscopus collybita (Aves: passeriformes) fajok átvonuló populációin.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

M

Dr. Merényiné Meleg Csilla
A gimnáziumi felsőfokú tanulmányokra felkészítő funkciójának tükröződése az érettségi utáni szándékokban (Csongrád megyei teljes körű felvétel alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Molnár László
Üzemmérnökképzés egy beválás-vizsgálat tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

N

Németh István
Az olasz kommunista párt harca a munkásegységért, az antifasiszta népfrontért (1921. január 21-1944. április 24.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

P

Pál Károly
Számítógépes rendszerszervezés néhány szervezéselméleti kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Pék András
A 14-18 éves korú tanulóifjúság közéleti-politikai aktivitásának alakulása [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

R

Rakonczás Pál
A magyarról oroszra fordítás a főiskolai lexikaoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

S

Szabó Mária Gyöngyvér
A tőkés gazdálkodás elemeinek kialakulása a reformkori Fejér megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Dr. Szabóné Csillik Éva
A szlávok és avarok első és második támadása Thessaloniké ellen szent Demeter Csodáinak tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Dr. Szilágyi István
A totális fasizmus és az ellene folytatott harc egyes kérdései Chilében (1973-1976.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Szántó Lajosné Horváth Mária
A kiegyensúlyozatlan életritmus hatása a 3-10 éves korú gyermekek intellektuális fejlődésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Dr. Székely Istvánné Tóth Rózsa
Az osztályközösség hatása a 10-14 éves korú tanulócsoport kollektív beállítódására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Szüts István
Programozott oktatás alkalmazása a matematikai statisztika tanításában, a postgraduális mérnökképzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Sárközi László
A Bács-Kiskun megyei nemzetiségek mai helyzete.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

T

Tóth Balázs
A logika és a nyelv szerepe a matematikaoktatás hatékonyságában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

V

Varga Sándorné
Önismeret és pályaorientáció serdülőkorban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Vályi Zsuzsanna
Közösségteremtő elvek a gondolkodó és a szépíró Németh Lászlónál.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Z

Zallár Andor
A Szegedi Orvostudományi Egyetem Könyvtárának története 1926-1976.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

Zalotay Erzsébet
Az iskolaközösség kialakításának nevelési problémája a hódmezővásárhelyi Frankel Leó Közgazdasági és Egészségügyi Szakközépiskolában különös tekintettel a vertikális KISZ-szervezetek létrehozása utáni időszakra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1977)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 05:04:01 CET.