Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2020

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | D | G | J | K | L | M | N | O | R | S | T | V | Z
Number of items: 23.

B

Bajusz Csaba
A sejtmagi Moesin importjának és funkciójának vizsgálata.
[Thesis]

Borbély Péter Gábor
Az etilén státusz szerepe a paradicsom sóstressz akklimatizációjában.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dobos Orsolya
A HY5 és HYH transzkripciós faktorok szerepe a növényi cirkadián óra szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gaur Paras
Discovery of small-molecule inhibitors of Uba1 and development of step-specific assays for PCNA ubiquitination.
[Thesis]

J

Jangir Pramod Kumar
Chemical-genetic profiling to investigate cross-resistance and collateral sensitivity between antimicrobial peptides.
[Thesis] (Unpublished)

Jee Shyam
The Effects of Exogenous Polyamines and the Silencing of RLCK VI_A Kinases on the Polar Growth of Nicotiana tabacum (Tobacco) Pollen Tubes.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kiss Brigitta
A Drosophila melanogaster FMRF-amid rokon neuropeptidjeinek és GPCR receptorainak genetikai analízise.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Dézi Bianka
A növényi RHO (ROP) GTP-áz kapcsolt receptor-szerű citoplazmatikus kinázok aktiválását befolyásoló aminosav motívumok azonosítása.
[Thesis] (Unpublished)

M

Molnár Árpád
A szeléntoxicitás és nitro-oxidatív stressz kapcsolatának vizsgálata különböző növényfajokban.
[Thesis]

Ménesi Rudolf
A ghrelin-indukálta oxitocin elválasztás vizsgálata in vivo állatmodellben.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Ágota
Ubikvitin formák és az ubikvitináció vizsgálata Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

O

Ozsvár Attila
Mielinhüvely degradációt követő lipid törmelék eloszlás vizsgálata a központi idegrendszerben CARS mikroszkópiával és Agykérgi neurogliaform sejthálózat által kiváltott ionotróp és metabotróp gátló posztszinaptikus válaszok eltérő összegződése.
[Thesis] (Unpublished)

R

Riyazuddin Riyazuddin
Overexpression of the Arabidopsis glutathione peroxidase-like 5 gene (AtGPXL5) resulted in altered redox status, plant development and salt tolerance.
[Thesis] (Unpublished)

S

Singh Dhirendra Kumar
Characterization of secreted aspartyl proteases in Candida parapsilosis.
[Thesis] (Unpublished)

Szikossy Ildikó
Sebészeti beavatkozások nyomai a XVIII. századi váci múmiákon.
[Thesis]

T

Takács Zsanett
A Drosophila spektraplakin szerepe hámzáródási folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Tihanyi Balázs
10. századi fegyveresek aktivitás okozta szkeletális elváltozásainak összehasonlító vizsgálata. A fegyvermelléklet adás szokásának bioarchaeológiai megközelítése.
[Thesis]

Török Nóra
Eltérő életkori sajátságokat mutató neurológiai kórképek genetikai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Júlia
Epigenetikai faktorok hatásának vizsgálata a Huntington-kór patomechanizmusában Drosophila modellben.
[Thesis]

Veres Csilla
Illóolajok hatása toxintermelő fonalasgomba fajokra.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zajta Erik
A Syk/CARD9 szignalizáció szerepe a Candida parapsilosis immunológiai felismerésében.
[Thesis]

Zambrano Carrillo Carolina Lorena
Production of bioactive phenolic compounds from fruit residues by solid-state fermentation and carbohydrase treatment.
[Thesis] (Unpublished)

Zhang Senlei
Developing tools for the functional analysis of NCR peptides in Medicago truncatula.
[Thesis]

This list was generated on 2022. június 30. 06:41:42 CEST.