Items where Year is 2000

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Ó
Number of items: 44.

A

Almási Gábor
Ultrarövid lézerimpulzusok optimális erősítése KrF erősítőkben.
[Thesis] (Unpublished)

Annus Irén
The structuration of Mormon identity.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bajner Mária
Text and gender in Charlotte Bronte's novels.
[Thesis] (Unpublished)

Baláti Beáta
Cellular analysis of proarrhythmic and antiarrhythmic drug effects.
[Thesis] (Unpublished)

Bernátsky László
The complexity of star-freeness and the free Conway theories.
[Thesis] (Unpublished)

Bozó Beáta
Binding characteristics, G-protein activation and receptor regulatory mechanisms of opioid ligands.
[Thesis] (Unpublished)

C

Chitu Violeta
Biological significance of differential tyrosine phosphorylation of ITAM sequences in T cell receptor zeta subunit.
[Thesis] (Unpublished)

Csallner András Erik
Intervallum-felosztási eljárások a globális optimalizálásban.
[Thesis]

Csete Klára
Molecular biological tests and their application in parentage cases.
[Thesis] (Unpublished)

D

Deák Dénes
Preparation and study of tablets with a high active agent content.
[Thesis] (Unpublished)

E

El-Reyani Nasruddin Emhemed
Effect of different Potassium channel inhibitors on the outcome of experimental coronary artery occlusion.
[Thesis] (Unpublished)

Erdei Edit
Bilateral varicocele treated with microsurgery and male infertility.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fodor Elfrieda
Role of sn-1 monounsaturated, sn-2 polyunsaturated phospholipid molecular species in membrane adaptation to temperature in poikilotherms.
[Thesis] (Unpublished)

Frank Éva
Ösztránvázas D-szekoszteroidok gyűrűzárási reakciói.
[Thesis] (Unpublished)

G

Garamhegyi Ábel
Településmarketing, mint a településfejlesztés eszköze.
[Thesis] (Unpublished)

Geiger János
Az algyői pannóniai delta rendszer fejlődéstörténetének 3D modellezése, különös tekintettel a felhalmozódási környezetek kőzettesteire.
[Thesis] (Unpublished)

Gál József
Novel methods in molecular cloning.
[Thesis] (Unpublished)

H

Horváth Géza
Wege der deutschen Innerlichkeit am Beispiel von Johann Wolfgang von Goethes Die Leiden des jungen Werther, Hermann Hesses Siddhartha und Thomas Manns Doktor Faustus.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kis Adrienn
Prolongation of delayed antiarrhythmic protection by repeated cardiac pacing: role of nitric oxide.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Gabriella
(Ön)kritikus állapot. Az előadáselemzés Erika Fischer-Lichte-i módszerének rekonstrukciója és produktivitásának vizsgálata Zsótér Sándor rendezéseinek tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Katalin
Agrammatikus afáziások mondatprodukciójának nyelvtani alapú és kapacitáselméleti értelmezése.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma Petra
Normal and impaired visual development in children.
[Thesis] (Unpublished)

Kulcsár Ágnes
Dissection of the photocycles of bacterial retinal proteins based on time-resolved visible spectroscopy.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lakatos Judit
A foglalkoztatás szintje és szerkezete az uniós csatlakozás tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Ludmann Krisztina Zelma
Egy proton pumpa működésének energetikája és töltésmozgásai.
[Thesis] (Unpublished)

M

Margittai Gábor
Arcadás és önarckép, hagyománytudat és irodalomtörténeti önreflexió Babits Mihály esszéportréiban.
[Thesis] (Unpublished)

Mendler Luca
Sarcoplasmic/endoplasmic reticulum Ca2+ ATPases, myogenic regulatory factors and myostatin in the regeneration of rat skeletal muscles.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Erika
Egy avar kori temető (Pitvaros-Víztározó) szisztematikus embertani feldolgozása.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Judit
Az erza-mordvin prolatívusz mint igevonzat.
[Thesis] (Unpublished)

Máté Zoltán
A psbA génexpresszió és a D1 protein szintézis szerepe a második fotokémiai rendszer UV-B indukált károsításának helyreállításában.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Tamás
Nagy intenzitású KrF lézerek működésének optimalizálása.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palágyi Kálmán
Vékonyító algoritmusok 3D képekre.
[Thesis] (Unpublished)

Péics Hajnalka
Asymptotic behavior of solutions of difference equations with continuous time.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rastegar Mohammed Ali
Protection against ischaemia and reperfusion-induced ventricular arrhythmias: role of bradykinin.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schrettner Lajos
Framework applications for parallel computers.
[Thesis] (Unpublished)

Sipőcz Katalin
Az uráli nyelvek testrészneveiről.
[Thesis] (Unpublished)

Soós József
Nem-véletlen tendenciák néhány evolúciós megnyilvánulása és biotechnológiai használhatósága.
[Thesis] (Unpublished)

Surányi Andrea
Prenatal and postnatal evaluation of foetal renal hyperechogenicity in pregnancies complicated with pre-eclampsia and intrauterine growth retardation.
[Thesis] (Unpublished)

Szentgyörgyi Szilárd
Lowering: the interaction of phonology and morphology in Hungarian.
[Thesis] (Unpublished)

Szónoky Miklósné Ancsin Gabriella
A jugoszláv működőtőke a Dél-Alföldön.
[Thesis] (Unpublished)

Sántha Péter
Neurogenic modulation of cutaneous vascular reactions by galanin.
[Thesis] (Unpublished)

T

Turzó Kinga
A bakteriális reakciócentrum késleltetett fluoreszcenciája.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vízi Sándor
A kalmodulin génexpresszió funkcionális vizsgálata és a Hmax érték számítása patkányagyi régiókban.
[Thesis] (Unpublished)

Ó

Óvári László
Kisszénatomszámú szénvegyületek adszorpciójának infravörös spektroszkópiai vizsgálata hordozós katalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 14:38:04 CET.