Items where Year is 1998

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | V | Z
Number of items: 70.

A

Ambrus Andrea
Sensory neurotoxin-induced degenerative and neuroplastic phenomena in the rat ureter.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Andrási Dorottya
Francesco Petrarca: Africa (Szövegtörténeti és műfajelméleti elemzés).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

B

Bagaméry Krisztina
α2-adrenergic receptors and imidazoline binding sites in the human placenta.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Bagota Mónika
Fourier-sorok Riemann összegezhetősége és Fourier-transzformáltak nagyságrendje.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Balog Edit
Konstrukció és dekonstrukció az orosz szimbolista regényben. A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998)

Bariska János
Labordiagnosztikai eljárások bevezetése a klinikai gyakorlatban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Benkő Sándor
Modification of membrane fluidity by changing lipid unsaturation in mammalian cells: the medical aspects.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Benkő Zsolt István
Femtoszekundumos fényimpulzusok terjedésével kapcsolatos jelenségek. Különbségi frekvencia keltése (DFG) AgGaS2 és AgGaSe2 kristályban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Borsné Pető Judit
Prosztaciklin és thromboxán A2 metabolitok mérése vérplazmában, valamint a meghatározás jelentősége az érelmeszesedéssel járó folyamatok jellemzésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Bálint Tamás
Néhány édesvízi halfaj kolinerg enzimeinek jellemzése és két inszekticid ezen enzimekre gyakorolt hatásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Békési József
Heurisztikus algoritmusok legrosszabb-eset vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Bíró Éva
Role of neuropeptides in behavioural and neuroendocrine changes mediating hypothalamo-pituitary-adrenal axis in rats.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

C

Csepregi Zoltán
Adalékok a dunántúli pietista irodalom történetéhez (1700-1756) Tanulmány és forrásgyűjtemény.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Csete Mária
Polimerek felületmódosítása és folyadékok ablációja excimer lézeres besugárzással.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

D

Darkó Éva
Különböző herbicid-rezisztenciák hatása a fotoszintetikus apparátus működésére és stresszérzékenységére.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Dányi Gábor
Superlinear deterministic top-down tree transducers.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998)

E

Erostyák János
Lumineszcencia folyamatok dinamikájának vizsgálata időbontott spektroszkópiai módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

F

Farkas Tamás
Idegi plaszticitás tanulmányozása patkány szomatoszenzoros és motoros kérgén.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Fási András
A ciklohexén és az oxiránok átalakulásai fémkatalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Fülöp László
Bakteriális O-glikozil hidrolázok izolálása, tisztítása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

G

Géczi János
Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1998) (Unpublished)

H

Hegedűs Zoltán
A T-sejt antigén receptor komplex dzéta láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Hevér Anikó
Inhibition of P-glycoprotein mediated efflux and modulation of MDR-1 gene expression in tumor cells by newly synthesised azaheterocyclic derivatives.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A Drosophila follikuláris sejtek származási viszonyainak és funkciójának genetikai elemzése nősténysteril mutációkkal.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Horváth Attila
A tioszulfát-klorit reakció néhány alrendszerének kinetikája és mechanizmusa.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Horváth Tamás
Anatomical relationship between the biological clock and the neuroendocrine hypothalamus.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Hrabovszky Erik
Humoral and afferent neuronal regulation of parvicellular and magnocellular neurosecretory systems: immunocytochemical and in situ hybridization studies.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Hum László
Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

I

Ilisz Itván
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

K

Kacziba Ágnes
Egy XVII. Századi egyházi szláv kézirat paleográfiai és ortográfiai leírása (Hristofor Racanin buda-esti kézirata).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kalló Imre
Morphological characterization of estrogen-sensitive neurons and their afferent connections in the rat forebrain.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Katona Róbert
Anti-HIVgag-ribozim transzgénikus egér. Kezdeti lépések szatellit DNS alapú mesterséges kromoszómákat hordozó transzgénikus egér előállítására.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kis Béla
Role of the arachidonate cascade of the brain microvessels and platelets in the neurohumoral regulation of the microcirculation and in the actions of some drugs.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Kiss Ernő
A Rhizobium meliloti RKP génjei által meghatározott fehérjék kapszuláris poliszacharidok szintézisében és transzportjában vesznek részt.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kovács Barna
Ionpárok alkalmazása környezetanalitikai mérésekre alkalmas kémiai érzékelők és eljárások fejlesztésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kovács Eszter
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium GroEl-analóg chaperonin fehérjéinek azonosítása, tisztítása, membrán-kötésük és chaperone aktívitásuk jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Kovács Imre
Structural organization of the cholinergic system and neuropathological alterations in the olfactory bulb.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

L

Lajkó Péter
Inhomogén rendszerek lokális kritikus viselkedése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Lelkes Zoltán
Effects of antidepressants on sleep in rats.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Lenner Tibor
A kisvárosok az átalakulás folyamatában Vas megye példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Luchmann Zsuzsanna
Az életkép a reformkori magyar irodalomban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

M

Madarász Klára
Pirandello, az irodalomteoretikus. Pirandello esztétikai nézetei.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Magyar Zoltán
A növényi sejtosztódási ciklus szabályozásának molekuláris elemei: lucerna kinázgének és fehérjekomplexek.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Marczinovits Ilona
Development and adaptation of expression systems for the production of active recombinant proteins/antigens in Escherichia coli cells.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Milbacher Róbert
"...földben állasz mély gyököddel..." Vörösmarty és Arany életművének pórias hagyománya.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Molnár Antal
A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Morvay Zita
Színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok a perifériás érelváltozások kimutatásában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Moustafa Said Hussien Sayed
Amorphous carbon (a-C:H): atomic bonding structure, electrical and optical properties.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Muratoglu Selen
Heterogenous transcript formation during expression of extracellular matrix genes.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Márton János
Role of cytokines in experimental acute pancreatitis.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

N

Nacsa János
Antiretroviral effects of certain phenothiazines and structurally related compounds.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Nagy Endre
A transbrachialis katéterezés technikája és lehetőségei a digitális szubtrakciós angiográfia és a radiológiai intervenciók területén.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Nyári Tibor
The frequency and the role of Chlamydia trachomatis infection in premature labour - A multicentre epidemiological study in Hungary.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

P

Petrőczi Éva and Szabó Andrásné Dr. Ludwig Éva
Fél-szentek és fél-poéták. Szépirodalmi kezdemények angol és magyar puritán kegyességi művekben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Pál Molnár
A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája, különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Péntek Kálmán
Néhány karsztos folyamat matematikai leírása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

R

Rinyu Edit
A genetikai variabilitás vizsgálata az Aspergillus fumigatus és rokon fajai esetében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

S

Sipos János
Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(1998)

Szabó Andrea
Endothelial and epithelial dysfunctions in various circulatory disorders.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Szabó Andrea Csilla
Ragulation of the blood-brain barrier permeability: studies on in vitro and in vivo models.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szalma Ferenc
Hierarchikus és rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szepesvári Csaba
Static and dynamic aspects of optimal sequential decision making.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szécsi Judit
A gümőfejlődésben résztvevő enod12, ciklin és msc27 gének jellemzése és kifejeződésük vizsgálata Medicago növényekben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Szénási Zsuzsanna
Immunodiagnostic, molecular biologic, and epidemiologic studies on some clinically important parasites and fungi.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

V

Varga Csaba
Vazopresszin pathogenetikai jelentőségének vizsgálata kísérletes agyödéma kialakulásában.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Vargáné-Drewnowska Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Velősy Borbála
Gastrointestinalis hormonok és farmakonok hatásának vizsgálata Oddi sphincteren.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1998) (Unpublished)

Virág László
Effects of cardioactive drugs on the transmembrane potassium currents in ventricular myocytes.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

Z

Zsengellér Zsuzsanna
Toward improved gene transfer to the lung.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1998) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 20. 02:20:39 CEST.