Items where Year is 1998

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | P | R | S | V | Z
Number of items: 70.

A

Ambrus Andrea
Sensory neurotoxin-induced degenerative and neuroplastic phenomena in the rat ureter.
[Thesis] (Unpublished)

Andrási Dorottya
Francesco Petrarca: Africa (Szövegtörténeti és műfajelméleti elemzés).
[Thesis] (Unpublished)

B

Bagaméry Krisztina
α2-adrenergic receptors and imidazoline binding sites in the human placenta.
[Thesis] (Unpublished)

Bagota Mónika
Fourier-sorok Riemann összegezhetősége és Fourier-transzformáltak nagyságrendje.
[Thesis] (Unpublished)

Balog Edit
Konstrukció és dekonstrukció az orosz szimbolista regényben. A szöveg dialogizáltságának vizsgálata Andrej Belij "Pétervár" című regényében.
[Thesis]

Bariska János
Labordiagnosztikai eljárások bevezetése a klinikai gyakorlatban.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Sándor
Modification of membrane fluidity by changing lipid unsaturation in mammalian cells: the medical aspects.
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Zsolt István
Femtoszekundumos fényimpulzusok terjedésével kapcsolatos jelenségek. Különbségi frekvencia keltése (DFG) AgGaS2 és AgGaSe2 kristályban.
[Thesis] (Unpublished)

Borsné Pető Judit
Prosztaciklin és thromboxán A2 metabolitok mérése vérplazmában, valamint a meghatározás jelentősége az érelmeszesedéssel járó folyamatok jellemzésében.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint Tamás
Néhány édesvízi halfaj kolinerg enzimeinek jellemzése és két inszekticid ezen enzimekre gyakorolt hatásának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Békési József
Heurisztikus algoritmusok legrosszabb-eset vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Bíró Éva
Role of neuropeptides in behavioural and neuroendocrine changes mediating hypothalamo-pituitary-adrenal axis in rats.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csepregi Zoltán
Adalékok a dunántúli pietista irodalom történetéhez (1700-1756) Tanulmány és forrásgyűjtemény.
[Thesis] (Unpublished)

Csete Mária
Polimerek felületmódosítása és folyadékok ablációja excimer lézeres besugárzással.
[Thesis] (Unpublished)

D

Darkó Éva
Különböző herbicid-rezisztenciák hatása a fotoszintetikus apparátus működésére és stresszérzékenységére.
[Thesis] (Unpublished)

Dányi Gábor
Superlinear deterministic top-down tree transducers.
[Thesis] (Unpublished)

Dávid Gábor Csaba
Adalékok Wesselényi Miklós "Balitéletekről" című művének filológiai vizsgálatához.
[Thesis]

E

Erostyák János
Lumineszcencia folyamatok dinamikájának vizsgálata időbontott spektroszkópiai módszerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas Tamás
Idegi plaszticitás tanulmányozása patkány szomatoszenzoros és motoros kérgén.
[Thesis] (Unpublished)

Fási András
A ciklohexén és az oxiránok átalakulásai fémkatalizátorokon.
[Thesis] (Unpublished)

Fülöp László
Bakteriális O-glikozil hidrolázok izolálása, tisztítása és jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

G

Géczi János
Fejezetek a rózsa kultúrtörténetéből.
[Thesis] (Unpublished)

H

Hegedűs Zoltán
A T-sejt antigén receptor komplex dzéta láncában található tirozin foszforilációs helyek vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Hevér Anikó
Inhibition of P-glycoprotein mediated efflux and modulation of MDR-1 gene expression in tumor cells by newly synthesised azaheterocyclic derivatives.
[Thesis] (Unpublished)

Hoffmann Gyula
A Drosophila follikuláris sejtek származási viszonyainak és funkciójának genetikai elemzése nősténysteril mutációkkal.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Attila
A tioszulfát-klorit reakció néhány alrendszerének kinetikája és mechanizmusa.
[Thesis] (Unpublished)

Horváth Tamás
Anatomical relationship between the biological clock and the neuroendocrine hypothalamus.
[Thesis] (Unpublished)

Hrabovszky Erik
Humoral and afferent neuronal regulation of parvicellular and magnocellular neurosecretory systems: immunocytochemical and in situ hybridization studies.
[Thesis] (Unpublished)

Hum László
Délkelet-dunántúli lösz-paleotalaj sorozatok keletkezésének rekonstrukciója üledéktani, geokémiai és őslénytani vizsgálatok alapján.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ilisz Itván
Vizek szerves mikroszennyezőinek fotokatalitikus oxidációja.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kacziba Ágnes
Egy XVII. Századi egyházi szláv kézirat paleográfiai és ortográfiai leírása (Hristofor Racanin buda-esti kézirata).
[Thesis] (Unpublished)

Kalló Imre
Morphological characterization of estrogen-sensitive neurons and their afferent connections in the rat forebrain.
[Thesis] (Unpublished)

Katona Róbert
Anti-HIVgag-ribozim transzgénikus egér. Kezdeti lépések szatellit DNS alapú mesterséges kromoszómákat hordozó transzgénikus egér előállítására.
[Thesis] (Unpublished)

Kis Béla
Role of the arachidonate cascade of the brain microvessels and platelets in the neurohumoral regulation of the microcirculation and in the actions of some drugs.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Ernő
A Rhizobium meliloti RKP génjei által meghatározott fehérjék kapszuláris poliszacharidok szintézisében és transzportjában vesznek részt.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Barna
Ionpárok alkalmazása környezetanalitikai mérésekre alkalmas kémiai érzékelők és eljárások fejlesztésében.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Eszter
A Synechocystis PCC 6803 cianobaktérium GroEl-analóg chaperonin fehérjéinek azonosítása, tisztítása, membrán-kötésük és chaperone aktívitásuk jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Imre
Structural organization of the cholinergic system and neuropathological alterations in the olfactory bulb.
[Thesis] (Unpublished)

L

Lajkó Péter
Inhomogén rendszerek lokális kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Lelkes Zoltán
Effects of antidepressants on sleep in rats.
[Thesis] (Unpublished)

Lenner Tibor
A kisvárosok az átalakulás folyamatában Vas megye példáján.
[Thesis] (Unpublished)

Luchmann Zsuzsanna
Az életkép a reformkori magyar irodalomban.
[Thesis] (Unpublished)

M

Madarász Klára
Pirandello, az irodalomteoretikus. Pirandello esztétikai nézetei.
[Thesis] (Unpublished)

Magyar Zoltán
A növényi sejtosztódási ciklus szabályozásának molekuláris elemei: lucerna kinázgének és fehérjekomplexek.
[Thesis] (Unpublished)

Marczinovits Ilona
Development and adaptation of expression systems for the production of active recombinant proteins/antigens in Escherichia coli cells.
[Thesis] (Unpublished)

Milbacher Róbert
"...földben állasz mély gyököddel..." Vörösmarty és Arany életművének pórias hagyománya.
[Thesis] (Unpublished)

Molnár Antal
A hódoltsági missziószervezés és a Szentszék (1572-1635).
[Thesis] (Unpublished)

Morvay Zita
Színkódolt Doppler ultrahangvizsgálatok a perifériás érelváltozások kimutatásában.
[Thesis] (Unpublished)

Moustafa Said Hussien Sayed
Amorphous carbon (a-C:H): atomic bonding structure, electrical and optical properties.
[Thesis] (Unpublished)

Muratoglu Selen
Heterogenous transcript formation during expression of extracellular matrix genes.
[Thesis] (Unpublished)

Márton János
Role of cytokines in experimental acute pancreatitis.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nacsa János
Antiretroviral effects of certain phenothiazines and structurally related compounds.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Endre
A transbrachialis katéterezés technikája és lehetőségei a digitális szubtrakciós angiográfia és a radiológiai intervenciók területén.
[Thesis] (Unpublished)

Nyári Tibor
The frequency and the role of Chlamydia trachomatis infection in premature labour - A multicentre epidemiological study in Hungary.
[Thesis] (Unpublished)

P

Petrőczi Éva and Szabó Andrásné Dr. Ludwig Éva
Fél-szentek és fél-poéták. Szépirodalmi kezdemények angol és magyar puritán kegyességi művekben.
[Thesis] (Unpublished)

Pál Molnár
A Ditrói szienitmasszívum földtani felépítése és petrológiája, különös tekintettel a hornblenditek és dioritok kialakulására.
[Thesis] (Unpublished)

Péntek Kálmán
Néhány karsztos folyamat matematikai leírása.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rinyu Edit
A genetikai variabilitás vizsgálata az Aspergillus fumigatus és rokon fajai esetében.
[Thesis] (Unpublished)

S

Sipos János
Bartók Béla törökországi gyűjtése egy nagyobb anyag fényében.
[Thesis]

Szabó Andrea
Endothelial and epithelial dysfunctions in various circulatory disorders.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Andrea Csilla
Ragulation of the blood-brain barrier permeability: studies on in vitro and in vivo models.
[Thesis] (Unpublished)

Szalma Ferenc
Hierarchikus és rendezetlen rendszerek kritikus viselkedése.
[Thesis] (Unpublished)

Szepesvári Csaba
Static and dynamic aspects of optimal sequential decision making.
[Thesis] (Unpublished)

Szécsi Judit
A gümőfejlődésben résztvevő enod12, ciklin és msc27 gének jellemzése és kifejeződésük vizsgálata Medicago növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szénási Zsuzsanna
Immunodiagnostic, molecular biologic, and epidemiologic studies on some clinically important parasites and fungi.
[Thesis] (Unpublished)

V

Varga Csaba
Vazopresszin pathogenetikai jelentőségének vizsgálata kísérletes agyödéma kialakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Vargáné-Drewnowska Ewa
Zur Anwendung eines textlinguistischen Instrumentariums im Aufsatzunterricht mit Germanistikstudenten.
[Thesis] (Unpublished)

Velősy Borbála
Gastrointestinalis hormonok és farmakonok hatásának vizsgálata Oddi sphincteren.
[Thesis] (Unpublished)

Virág László
Effects of cardioactive drugs on the transmembrane potassium currents in ventricular myocytes.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zsengellér Zsuzsanna
Toward improved gene transfer to the lung.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. november 29. 16:06:17 CET.