Items where Year is 1996

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Á | Ú
Number of items: 95.

Erdei Ilona
Сопоставительное изучение инфинитивных конструкций на материале переводов с русского на венгерский и с венгерского на русский язык.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

A

Adi Basel
Nem fehérjeeredetű aminosavakat tartalmazó neuropeptid analógok szintézise és vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Amal Ahmed Mohamed Hassan
Effect of heat shock treatment on heat resistance of microorganisms and biogenic amine synthesis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Antal Andrea
Event-related potentials in monkey and man.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Auckenthaler Anita
Es möge mir vergeben werden, daB dies an mancher Stelle Literatur geworden ist. Franz Werfels frühe Prosa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

B

Bakos Ágnes
In vitro szövettenyésztési, regenerációs és transzformációs rendszerek kialakítása a gazda-parazita kölcsönhatások vizsgálatához Cuscuta trifolii fajban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Barsi László
A gyermekvédelem intézményrendszerében és a fiatalkorúak büntetésvégrehajtásában alkalmazott pedagógiai tevékenység fejlődéstörténeti áttekintése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Barzda Virginijus
Spectroscopy and function of macroaggregates of the chlorophyll A/B light harvesting antenna.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Bata Zsuzsanna
Identification of proliferative subpopulations within normal and lesional psoriatic epidermis and intralesional T lymphocyte activation as a mediator of psoriatic epidermal hyperplasia.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Biernacki Karol
A lengyel-magyar diplomáciai kapcsolatok felvétele és annak alakulása 1918-1926 között.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Boga Endréné Hornok Katalin
Klinikai kémiai referencia értékek meghatározásának módszertani vonatkozásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai elektrofil katalizátorokon, szilíciumtartalmú szerves vegyületek katalitikus átalakulásai, fullerének kémiai átalakulásai : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Buda Csaba
Foszfolipidek szerepe hőmérséklet-adaptációban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

C

Cs. Tóth Annamária
Örkény István világa fordításban (Az Egyperces novellák francia és angol fordításainak traduktográfiája).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Cserényi József
A metán bomlása és a metán - szén-dioxid reakció vizsgálata hordozós nemesfém katalizátorokon.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

F

Farkas Csaba
A türk történelem bizánci és középlatin forrásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Fekete Csaba
Toxintermelő Fusarium-fajok genetikai elemzése molekuláris markerekkel.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Finta Csaba
A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Fórián Judit
La comunicazione non verbale e il linguaggio dei gesti.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

G

Gardi János
Corticotropin-releasing faktor radioimmunoassay kidolgozása és alkalmazása a neuroendokrin szabályozás vizsgálatában.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Gaál Éva
A fonematikus hallás vizsgálata óvodás gyermekeknél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gergely Anna
A Fejér-megyei zsidóság megsemmisítése (1938-1944).
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gergely Csilla
Töltésmozgások és fotociklus a vad típusú és mutáns bakteriorodopszinban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gingl Zoltán
1/F-zaj és sztochasztikus rezonancia vizsgálata analóg és numerikus módszerekkel : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gyuris György
A Tiszatáj fél évszázada.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Gyurkovics Henrik
Kromatinszerkezet és génműködés kapcsolata ecetmuslicában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

H

Haracska Lajos
A Drosophila 26S proteáz regulátor komplexének molekuláris elemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Horváth Andrea
Pannóniai ókeresztény sírépítmények és feliratok.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Horváth Márta
A FAIRE igével alkotott főneves szószerkezetek (V+N) frazeologizálódása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

J

Juhász Júlianna
A szeretet tartalma, funkciója a világ harmóniájában : Motívum-értelmezési kísérlet néhány Platonov elbeszélés alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Juhász Tibor
Direkte Messung der Lebensdauer optischer Phononen mit Pikosekunden-Laserpulsen : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Just Zsuzsanna
Alföldi Árpád-kori népességek biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non-metrikus jellegeinek alapján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

K

Kapros Tamás
Regulation of histone H3 expression in alfalfa : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kaszala Károly
Protection against ischaemia and reperfusion-induced ventricular arrhytmias resulting from brief periods of cardiac pacing.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Katona Tünde
Az album amicorum kultusza : (Német-magyar művelődéstörténeti kapcsolatok a weimari gyűjtemény tükrében).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kertész Róbert
Az Alföld őstörténete a kora holocénban. Az Észak-Alföldi mezolit ipar I-II. kötet.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kiss Balázs
Üledékes kőzetek pórusszerkezetének kvantitativ értelmezése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kiss Mária
The significance of immunological methods and techniques of molecular biology in research and clinical practice of immunodermatological disorders.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Kiss Jánosné Deér Aranka
Enzimek ipari méretű elkülönítése, rögzítése és gyakorlati alkalmazása. Környezetkárosító hatások enzimszintű vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kocsis Judit
A beszédészlelési és beszédmegértési retardáció óvodáskorúak körében végzett korrekciója a szegedi és hódmezővásárhelyi nevelési tanácsadóban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kopasz Filoméla Gertrúd
Német nemzetiségi népiskolai oktatás a dualizmus kori Békés vármegyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kufcsák Oszkár
Környezeti tényezők és növényvédőszerek hatása halak biokémiai és fiziológiai paramétereire.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kulcsárné Papp Enikő
Mozgássérült gyermekek integrált nevelésének lehetőségei és problémái a magyar közoktatási gyakorlatban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kurucz Éva
A limfocita funkciókban szerepet játszó sejtfelszíni markerek vizsgálata, különös tekintettel a törzsfejlődés során állandosult struktúrákra.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kádár Enikő
Különleges tulajdonságú és szerkezetű fémek és ötvözetek elektrokémiai előállítása : [Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis].
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kántor Zoltán
Dynamics of laser-induced thin film machining process.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Kós Péter
A Microcystis aeruginosa toxintermelése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

L

Laczkó Sándor
Bölcselet Magyarországon : Fejezetek a magyarországi filozófiai törekvések múltjából.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Lukács Ferenc
[Folyékony ammóniában fémnátriummal megvalósított reakciók mennyiségi vizsgálata] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Láng Gabriella
Xenobiotikumok toxikus hatása halak enzimrendszerére.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Lénárd Tibor
Die Valenz der mittelhochdeutschen Fortbewegungsverben und ihrer Manifestation im Text der Österreichischen Reimchronik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

M

Manczinger László
Biotechnológiai szempontból fontos Trichoderma és Claviceps törzsek nemesítése mutagenezissel, protoplasztfúzióval és transzformációval : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Mizsei István
Egészségügyi célú informatikai hálózat építése a SZOTENET.
Doctoral thesis (PhD), Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1996) (Unpublished)

Molnár István
Nyelvi-logikai képességfejlesztés a 8. osztályos kémia tanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Mucsi László
A városökológia elmélete és alkalmazási lehetőségei Szeged példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

N

Nagy Zsuzsanna
Az önismereti és személyiségfejlesztő csoportok szerepe a tanítóképzésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Nagy Ágnes
Mikroszkópikus gombák genomanalízise pulzáltatott mezejű génelektroforézis felhasználásával.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Nagy Lászlóné Antal Erzsébet
Néhány biológiai alapfogalom fejlődése 6-16 éves korban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Nemes Péter
Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok nitrogéntartalmú heterociklusok körében : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Német Béla
A molekuláris lumineszcencia és az atomi emisszió időbeli vizsgálata. Az időbontás és a belső standardok alkalmazása az emissziós analitika terén : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

P

Pantóné Naszályi Dóra
Darstellung einiger Gattungen der mittelalterlichen deutschen Lyrik - Minnelied, Tagelied, Kreuzlied - und Untersuchung des Weiterlebens ihrer Motive in der ungarischen Lyrik der frühen Neuzeit.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996)

Pigler László
A középiskolai tanulók interperszonális értékeinek pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Pordán Ildikó
László Károly, egy Kossuth-emigráns sorsa, írásai tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Puskás Sándor
Paraffinos kiválások határfelületi és kolloidkémiai tulajdonságainak szerepe a kőolajemulziók szerkezetképzésében.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Pápay László
Néhány hazai olajpala oldható szerves anyagának jellemzése, olajpaláink és barnakőszeneink kénmegoszlása.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Pásztor-Turák Mónika
A CO kemiszorpciójának hatása a hordozott Rh felületi szerkezetére.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

R

R. Oravecz Ágnes
A réz és kadmium, mint környezetszennyező nehézfémek hatása a kloroplasztiszok kialakulására zöldülő árpa levelekben.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Rendek Magdolna
Gazdasszonyképzés Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

S

Spetea Cornelia
On the mechanism of photosystem II reaction centre D1 protein degradation induced by excess visible- and ultraviolet-B light in isolated systems from green plants.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Suki Béla
[Viszkoelesztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szabados Csaba
A mórágyi rög bostonitnak nevezett kőzeteinek petrográfiai és petrológiai jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szabó Piroska Edit
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996)

Szabó Imre
A vitás apaság bírósági úton történő rendezése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szalai László
Termőhely-minősítési modell dombsági típusterületen : Udvari példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szenczi Ibolya
Egy elfelejtett népi író, Kádár Lajos élete és munkássága.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Oldalláncban módosított koleszterinanalógok és más potenciálisan biológiailag aktív szteroidok szintézise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szeverényi Ildikó
IS elemek izolálása és transzpozíciójuk jellemzése csapdavektor segítségével.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Szász Géza
A Karolig-birodalom felbomlása és a független territoriális fejedelemségek kialakulása a nyugati frank királyság területén.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

T

Takács Sándor Péter
Számítógépek a tanulói munkában és hatásuk a tanulmányi eredményekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tamás Gábor
GABA-erg interneuronok szerepe a látókérgi neuronhálózatban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tanaka Masaru
Mutagenicity and antimutagenicity of tricyclic compounds: acridines and phenothiazines.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tardy János
Városi terület földrajzi környezetértékelése Óbuda példáján.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tarjányi Zsófia
Számítógépes szakértői rendszerek alkalmazása a metabolizmuskutatásban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tombácz Imre
A propilén oxidatív dehidrocikloaromatizációjának vizsgálata néhány fémoxid-katalizátoron : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Tálas Emília
Irányított felületi reakciók alkalmazása egy- és többfémes hordozós katalizátorok előállítására, valamint vázkatalizátorok szelektív módosítására : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Török Miklós
[A lumineszkáló oldatok valódi spektrális hatásfokára vonatkozó újabb vizsgálatok] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

U

Udvarhelyi Gyuláné
Pályakezdő tanítók munkahelyi beilleszkedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Ungváry Jenő
Theodóros Synkellos: Homilia de depositione vestis deiparae in Blachernis(BHG 1058) : Kritikai szöveg és bevezetés.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Unk Ildikó
A szarvasmarha leukémia vírus transzaktivációs mechanizmusának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

V

Veress Márton
Fedett karsztosodás az Észak-Bakonyban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Z

Zoltán Márta
A spanyol hadsereg a demokratikus átmenet idején.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Zádori Zoltán
Víziszárnyas eredetű parvovírusok genomjának jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Á

Ádám Éva
Dohány fitokróm gének kifejeződését szabályozó mechanizmusok azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

Ú

Újj Anna
Martinovics Ignác filozófiai írásai.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1996) (Unpublished)

This list was generated on 2023. december 9. 23:22:13 CET.