Items where Year is 1990

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Ö
Number of items: 47.

A

Ayyad Maha
Tropical diseases : review paper.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1990) (Unpublished)

B

Baranji Katalin
Monoklonális ellenanyagok előállítása humán leukocyta interferonnal, valamint csirke sejtfelszíni antigénekkel szemben.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1990) (Unpublished)

Borús András
Funkcionál-differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Bulla Noémi
A finn és a magyar igemódok összevetése (különös tekintettel a jelölt igemódokra) - a hagyományos és a modern nyelvészeti kutatások tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Bányász János
Az értelmiségnevelés lehetőségei és eredményei az agrárműszaki felsőoktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

D

Deák Ágnes
Nacionalizmusok össztüzében Eötvös József, Kemény Gábor és Mocsáry Lajos nemzetiségpolitikai vitája (1856-1860).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Dobi Albert László
A Humán Szérum Albumin gén IV. nagy fragmentjének kémiai szintézise és klónozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Dobi János
Trigonometrikus sorok abszolút és erős konvergenciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

F

Farra Firas Anwar
Multiple sclerosis.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1990) (Unpublished)

G

Gajda Tamás
Néhány 2-polihidroxialkil-tiazolidin-4-karbonsav származék koordinációs sajátsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Goretity József
A mítoszalkotás módszere Fjodor Szologub: A kis ördög című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Gullner Gábor
A formaldehid és a hidrogén-peroxid szerepe növényeknek abiogén stresszhatásokra adott reakcióiban, különös tekintettel a demetilezési folyamatokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

H

H. Tóth István
Olvasásfejlesztő irodalomtanítás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

K

Karsai István
Kaparódarázsközösség élőhely-heteromorfia érzékenysége és minősítése homokpusztai gyepen.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kaszaki József
Az acetilkolin felszabadulás in vivo vizsgálata macska vékonybél vascularis perfuziójával.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1990) (Unpublished)

Katonáné Balázs Judit
Nitrogéntartalmú szerves molekulák ezüstion koordinációjának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Keményné Vincze Márta
Serdülőkorúak tanulási motivációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kerekes Gábor
Theodor Fontanes Literaturtheorie und die Deutsche Klassik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kertészné Varga Beáta
Az 1648-54. évi Hmelnyickij-mozgalom interpretációi az orosz, ukrán és szovjet történetírásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kispálné Lucza Ilona
Madách Imre: Mózes (A dráma értelmezése).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Koszta László
A pozsegai káptalan hiteleshelyi tevékenysége 1353-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kovács Barna
Ionos tenzidekre érzékeny elektród készítésének lehetősége különös tekintettel az indirekt potenciometriás meghatározásokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kovács Imre
A hangyasav felületkémiája tiszta, oxigénnel és káliummal módosított Rh(111) és Pd(100) egykristálylapokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kozmács István
Udmurt névtani vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Kunsági-Máté Sándor
Adalékok a fluoreszcencia polarizációjának elméletéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

L

Lengyel Imre
A kalcium/calmodulin-függő protein kináz II foszforilációja az agyi mikroerek endotél sejtjeiben: nátriumfluorid és szintetikus peptidek hatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Lepahinné Murai Teréz
A gyermekkori magyar-orosz kétnyelvűség kialakulásának sajátosságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Lázár István Dávid
Szántó (Arator) István S. J. Confutatio Alcorani (1611).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

M

Málovics Jánosné
Az én-kép és az értékválasztások vizsgálata tanárszakos főiskolai hallgatóknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

O

Oláh Sándor
Sárrétudvari-hízóföld honfoglalás kori temetőjének történeti embertani értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Orosz András
Az rrnB riboszómális RNS operon komplex transzkripciós terminátorrégiójának molekuláris analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

P

Pataki Mária
Koleszterin diéta indukálta változások házinyúl agyi kapillárisaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

R

Radicsné Ruzsa Ilona
Néhány Eminescu-vers magyar nyelvű fordításainak kontrasztív vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Rácz Margit
Isten választottjai, a puritánok : Az angol és az amerikai puritanizmus-kutatás főbb irányzatai századunkban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Rápoltiné Keresztes Csilla
Az egészségnevelési munka hatékonyságának mérése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1990) (Unpublished)

S

Stachó Károly
Formakérdőjelek és értelempróbák Örkény István prózájában - a novelláktól az egypercesekig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Szabó András
Peszticidek hatása a ponty kolinerg rendszerére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Szabó Eileen Mary
Heredity in endocrinology with special emphasis on abnormal sexual differentiation.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1990) (Unpublished)

Sági László
Citoplazmatikus és kromoszómális szabályozás a búza (Triticum aestivum L.) antérakultúrában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

T

Trogmayerné Málik Katalin
Cukortípusú vegyületek és amino-alkoholok fémionokkal képzett komplexeinek képződési egyensúlyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Turi László
Interpolációelméleti vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Tóth Szergej
КОРНИ, ОСНОВЫ И СИНТЕЗ РУССКОГО ЖАРГОНА = Korni, osnovy i sintez russkogo zargona.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

V

Vajtai Róbert
Az inhomogén megvilágítás hatása a vanádium fém lézeres oxidációjára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Varga János
Aspergillus nidulans és Aspergillus quadrilineatus összehasonlító genetikai és biokémiai analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Vágvölgyi Csaba
Sejtmagizolálás és sejtmagátvitel mikroszkópos gombákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Végh László
A nehezen nevelhető gyermekek személyiségének megismerése és fejlesztése a nevelési tanácsadás gyakorlatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

Ö

Öktem Huseyin Avni
Molecular characterization of mu opioid receptors by affinity labeling.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1990) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 14. 04:20:49 CEST.