Items where Year is 1987

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | F | G | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 45.

B

B. Polgár Edit
A civilizáció-oktatás helye és lehetőségei a középiskolai nyelvtanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Bíró Zoltán
Vállalások és kételyek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

C

Csapó Tamás
Szolnok és külterületének településmorfológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

F

Farkas Gabriella
A Drosophila melanogaster 87A7 hősokk régióját szegélyező nukleáz hiperszenzitiv kromatinszerkezetet képző DNS szakaszok szekvenciaanalízise és kromatinrekonstrukciós vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Farkas György
A radio-farmakonokkal végzett diagnosztikai vizsgálatok szervdózisai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Farkas Ildikó
Nyelv és humor Raymond Queneau: Zazie a metrón című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Füzi Zsuzsanna
A Trichoderma harzianum CBS 354.33 törzsének fiziológiai és genetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

G

Galántha Márta
A Sándorfalva - Eperjesi szkitakori temető.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Gaálné Sebestyén Magdolna
Emberi fehérvérsejtek sejtfelszíni fehérjéinek vizsgálata monoklonális ellenanyagok segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Gombos József
A finn munkásosztály osztállyá szerveződése, a Finn Szociáldemokrata Párt 1903-as forssai programja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

J

Juhász Márta
A kalocsai érseki uradalom gazdálkodása a XIX.-XX. század fordulóján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

K

Kalmár Melinda
A Csillag című folyóirat poétikai vizsgálata esztétikai tárgyú írásai alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Khan Asadullah
Purification of kappa-opioid receptor subtype from frog brain.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Koperniczkyné Torma Mária
A korai idegennyelv-tanulás hatása a gyermek artikulációs bázisának alakulására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

L

Leal Antonio
Gramsci, marxismo de la transicion.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Lendvainé Décsy Kornélia
A morfológiai szabályok elsajátítása magyar anyanyelvű gyermekek beszédfejlődésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Lengvárszky Zsolt
A fixpont tulajdonság egy általánosítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

M

Menyhárt Lajos
Magyarcsanád története /1944-1962/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Miklós Erzsébet
A szőlő kálium transzportja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Mosoni József
Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Mureramanzi Silas
Contribution to the characterization of natural and artificial photosynthetic systems.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

N

Nagy Edit
Humán kromoszómák heteromorfizmusainak vizsgálata allogén csontvelő transzplantációban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

O

Ostgard Daniel
The structure sensitivity of allyl alcohol and methyloxirane transformations on Pt/SiO2 catalysts.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

P

Paulovits Gábor
Az angolna (Anguilla anguilla L.) tápláléka a Balatonban. Balatoni és Fertő tavi angolnák növekedésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Petőcz Jánosné
A német nemzetiségi anyanyelvi tantárgypedagógia tanításának elméleti és gyakorlati problémái (A tárgy főiskolai jegyzetének elemzése).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Pollák Tamás
Elektroforetogramok számítógépvezérelt denzitometriával történő kiértékelése személyi számítógépek.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Páli Tibor
A myelin bázikus fehérje által aggregált vezikulákban lelassul a lipidek laterális diffúziója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Párdutzné Héjjas Katalin
Didaktometria : a tanszéki oktatómunka "objektív" értékelése a Szegedi Orvostudományi Egyetemen - a hallgatók véleménye alapján -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Pávó Imre
Szomatosztatin analógok és fragmensek szintézise, néhány fragmens biológiai hatása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

R

Rück Wolfgang Rüdiger
On substance-group specificity of antiarrhythmic test methods.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

S

Schroeder Michael
A gége- és hypopharynxdaganatok besugárzástervezésének fizikai problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Sebőkné Gombos Zsuzsanna
Az állam- és nemzetfejlődés kapcsolatának néhány kérdése Guinea politikai rendszerének tükrében 1958 és 1984 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Solymosi Tamás
Nemkompenzatórikus preferencia-struktúrák és súlyozások.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Stanitz Károly
Adalékok a nyelvtani nem természetrajzához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Szabady Józsefné Békési Magdolna
A magánének oktatásának története Szegeden 1948-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Szentgyörgyi Margit
A gyermekkori szocializáció alapkérdései Henri Wallon fejlődéslélektani rendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

T

Tarnóczi Tibor
Módosító elemek hatásának vizsgálata az NCO és a metanol viselkedésére Rh(111) felületen modern spektroszkópiai módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Técsi László
A fotoszintetikus teljesítőképesség összehasonlítása két kukorica és bab genotípus levelében a megvilágítás kezdeti szakaszában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

V

Vasné Medgyesi Piroska
Nemzettudat és irodalomtanítás a gimnáziumban 1919-1949 között /Két Petőfi-centenárium hatásnyomai az irodalmi tankönyvekben/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Vidákovich Tibor
Innovatív célú diagnosztikus pedagógiai értékelés.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Vágvölgyi Sándor
Felszálló fatranszformációk kompozíciói.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Várkonyi Zsuzsanna
SV 40 enhancer szekvencia in vivo és in vitro vizsgálata alacsonyabb rendű eukariota, élesztő sejtekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Végh György
"Értékek és értékváltozás a mai fiataloknál".
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

W

Wittmann Gyula
Módosított Raney-nikkel katalizálta enantioszelektív hidrogénezések.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Z

Zevallos Martha Cecília García
Modification of thymocytes plasma membrane affects desaturases activities.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 14. 01:57:06 CEST.