Items where Year is 1985

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 89.

Antal Annamária
Nem metrikus jellegek vizsgálata a szatymazi és Békés-povádzugi Árpád-kori széria leletein.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Avasi Zoltán
Az árvízi perturbáció hatása epigeikus zoocönózisra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Bakó László
Természetes és szintetikus stilbének biológiai aktivitásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Baraczka István
Fiatal diplomások Békés megyében az 1980-as években.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Baranyi Lajos
Malignus lymphomák immunmodulációs beavatkozásokat követő megjelenése és immunológiai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Barna Péter
A középiskolák katonatiszti pályára orientáló tevékenysége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Baráth Tibor
Jablonszkij tételének új bizonyítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Borzákné Nacsa Mária
A Descriptio Europae Orientalis eszmei háttere és politikai célzatossága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Bálint Gyula György
Németh László társadalmi drámái (1931-1945) A két világháború közötti korszak társadalmi valóságának tükröződése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Csatlósné Fülöp Sára
A kombinatív képesség fejleszthetőségének vizsgálata az általános iskola negyedik osztályában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Czeglédi Katalin
Csuvasia helyneveinek nyelvtörténeti problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Czékus Géza
A moravicai (Stara moravica) avar temető csontvázmaradványainak embertani jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Dimák Andor
A geológiai mozgásforma néhány elméleti-filozófiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Durham Dávidné Kertai Mária
The Psycholinguistic Aspects of Interpreting.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Dékány Katalin
Csirke porc kapcsoló fehérje genomiális klónjainak térképezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Endreffy Ildikó
Heteroglycanosisok vizsgálata Szabolcs-Szatmár megyei Tanács Jósa András Kórház R. I. Gyermekosztályán és a megye egészségügyi-szociális gyermekintézményeiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Faludi Mária
Morfin-függőséget befolyásoló peptidek hatása a dopamin anyagcserére egéragyban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Farkas Miklós
A munkahelyi demokrácia néhány kérdése a termelőszövetkezetekben (A békéscsabai Május 1. Mg. Termelőszövetkezet tapasztalatai).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Farkas Zsuzsa
Lézerfestékek lumineszcencia-polarizációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Fazekas Márta
Ammónium- és nitrátellátás hatása a rövid fény-sötét ciklusban nevelt paradicsom és kukorica szárazanyag felhalmozódására és kloroplasztisz szerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Forgács Tamás
A Debreceni Kódex legendáriumának összetett mondatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Forgácsné Drahota-Szabó Erzsébet
Szólások és közmondások vizsgálata Heltai Gáspár műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Fritz Márta
Kísérletek aortokoronáriás bypass műtétek során végzett klinikai-kémiai vizsgálatok eredményeinek értékelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Gajdos László
Új eszközök és eljárások az elektromosság témaköreinek hatékonyabb tanításához - Általános iskola technika tantárgy 5-8. osztály.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Gerő László
Modulatív kölcsönhatások vizsgálata patkány musculus tibialis anterior motoros végkészüléken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Groma Géza
A bakteriorodopszin fotociklus kinetikája sejtvezikulákon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Gyuris Tibor
Tumorral szembeni rezisztencia keltése és a rezisztencia összefüggése a késői típusú túlérzékenységgel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Hagymásy Katalin
Napközi otthonaink nevelőmunkájának kialakulása és fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Halblender Anna
Tanórai tehetségfejlesztés és felzárkóztatás témánkénti differenciáló szakaszokkal kémia 7-8. osztály.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Hevér László
Aventinus és a magyar történelem kezdetei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Horváth Ágnes
A kelebiai halastavak zooplanktonjának szezonális vizsgálata 1981-1984-ben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Horváth László
A tartalmi munka és a szervezeti felépítés összefüggései a középiskolai KISZ tevékenységben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Inotai Gyula
Az oktatás akusztikai feltételei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Isky László
Sportmozgások vizsgálata és oktatása kibernetikai módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Juhász Tibor
Optikai fonon élettartamának mérése pikoszekundumos impulzusokkal.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Jáky Károlyné Mencser Mária
Palinológiai vizsgálatok recens kubai páfrányokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kahlichné Simon Márta
A magyarországi védőnőképzés kialakulása és a védőnőképző iskolák oktató-nevelő munkája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Katona Judit
Az emigrációs korszak jelentősége Bunyin prózájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Katz Sándor
A függvényfogalom bevezetése a középiskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kearns Mary
The cosmovision of Rubén Darío.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kenderessy Szabó Anna
Az egér vörösvértest kötő receptort hordozó limfociták funkcionális vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Koroncz Ágnes
Szövetségi politika és politikai stratégia. Az antiimperialista harc kérdései a XX. századi Nicaraguában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Korányi Mátyás
Megtanító stratégia alkalmazása a géprajz I. féléves tanításában az Élelmiszeripari Főiskolán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kovács Angéla
Az öntözővízben lévő vegyületek hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Krenács Tibor
Escherichia coli eliminációjának tanulmányozása morfológiai módszerekkel kísérletes pyelonephritisben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kutasi Istvánné Kolláth Rózsa
Organikus közegű titán-dioxid szuszpenziók állandóságának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kánitz József
A szexuális nevelés helyzete a családban és az iskolában - egy Csongrád megyei felmérés tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Késmárki Julianna
Az emberélet fordulói : házassági és lakodalmi szokások Sükösdön.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kígyóssy Zsolt
Megtanító stratégiák alkalmazása a géprajz-gépelemek II. féléves tanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kövesdi István
Az általános iskolai fizika szakkörök tartalmi és módszertani kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Kühn János
A 70-es évek magyar ifjúságpolitikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Lendvay György
Az aceton gőzfázisú fotolízisének vizsgálata adalékok jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Lovas Sándor
A Vitis vinifera biológiailag aktív flavonoidjainak azonosítása és antifungális tesztelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Magyar György
A kistermelők mezőgazdasága Battonyán 1978-ban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Magyar Erzsébet
A hazai műszaki pedagógusképzés története (1945-1985).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Majoros Anna
Tantárgyi és erkölcsi értékek vizsgálata a közös alapú középiskolai kísérletben (három iskola adatai alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Matyi Anna
Pathogen és apathogen amoebák filogenetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Mező Tamás
Fizikai problémák a besugárzástervezésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Milassin Tamás
Délmagyarország lakosságának mesterséges eredetű sugárterhelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Molnár Ádám
Az eke és szántás terminológiája a közép-ázsiai török nyelvekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Moncada Jaime
El Partido Democrata Cristiano en el sistema socio-politico chileno.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Murányi Pál
A szakmai képzés tantervi alapelvei és beválásának vizsgálata eredményességmérésekkel a JATE középiskolai kísérletében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Méry Éva
Az esztétikai oktatás helyzete a középiskolában - Egy felmérés tapasztalatai -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Nagy Elemérné
Adaptív oktatórendszerek készítése csoportos számítógépes oktatáshoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Nagyné Bali Éva
A magyar történelmi dráma 1945-től napjainkig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Ottlakán Mária
Az óvónők nevelési stílusának pszichológiai jellemzői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Pintérné Kurunczi Magdolna
Az uráli nehézipari manufaktúrák története a XVIII. században (kincstári és magánvállalkozások).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Polyák Béla
Túlnyomásos rétegkromatográfia a biokémiai analitikában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Pádár Lászlóné
Az egészségnevelés hatása a szakmunkástanulók magatartására Csongrád megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Pál Imre
Radioaktív indium vegyületek preklinikai és klinikai radiofarmakológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Péntek Kálmán
Az En n-dimenziós euklideszi terek szabályos politópjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Rideg Ildikó
Kísérlet az 5-6 éves gyermekek anyanyelvi retardációjának csökkentésére a családi és óvodai anyanyelvi nevelés javításával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Rátkai Sándor
Szelén vékonyrétegek fotovezetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Serfőző Zoltán
A Romániai Kommunista Párt elméleti tevékenysége 1921-31 között, különös tekintettel a Párt IV. és V. kongresszusaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Simon Péter
Ultrarövid festéklézer impulzusok előállítása és erősítése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Sisák Sándorné
Az élelmiszeripari szakmunkás- és szakközépiskolás tanulók szomatotípusai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Somogyi Sándor
Az optika tanítása különböző országok középiskoláiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Soós Ferenc
Kovács Endre történetírói pályájának néhány kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szabó János
Kinematika és dinamika oktatásáról a középfokú iskolákban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szabó Károlyné
A halasi gimnázium története /1664-1980/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szabó László
A nyíregyházi polgári iskolai oktatás története 1880-1948.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szalóky Terézia
Az orosz nyelvű pedagógiai szakszövegek lexikai és didaktikai sajátosságainak elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szatmári Gábor
A történetiség elve és a világnézeti nevelés.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Szigeti Zoltán
A termelőszövetkezeti parasztság társadalmi-politikai aktivitásának néhány jellegzetessége Békés megyében (Szociológiai felmérések tanulságai).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Tóth Péter
A katolikus egyház az 1956-os ellenforradalmat követő konszolidáció időszakában (Különös tekintettel dr. Hamvas Endre csanádi püspök tevékenységére).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Tóth Rózsa
Csehov tájábrázolása és a századforduló orosz tájfestészete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Tóth Imre
Szakmunkástanulók én-képe és pályaképe.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Varga Károly
Az immunfluoreszcencia alkalmazása a mikrobiológiában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

Váczi Rozália
Nemzetiségek és nemzetségpolitika Békés megyében (1957-1980).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1985) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 21. 15:39:01 CET.