Items where Year is 1983

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 154.

A

Akáb István
Állami gondozott serdülők erkölcsi fejlődésének nevelőotthoni tapasztalatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Alexa Ferenc
Az ötnapos tanítási hét hatása a tanulók életmódjára - különös tekintettel a rendszeres testnevelés jelentőségére -.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Asztalos Béla
Stresszhatás és szövetkárosodás kimutatása halak vércukorszintjének és tejsav-dehidrogenáz enzimeinek meghatározásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

B

Baczkó István
Az ingatlankezelés közgazdasági problémái, szerepe a lakásgazdálkodásban és az életmódban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Baukó Mihály
Értékorientációs jellemzők a szakmunkástanulók munkára nevelésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Berkesi Ottó
Cink-(2-etil-hexanát)-ok szerkezete és spektroszkópiai tulajdonságai az infravörös tartományban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Berkó András
Kis molekulák és fémegykristály felületek kölcsönhatásának elektronspektroszkópiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bernáth Béláné Troska Viktória
Makszim Gorkij és Arthur Schopenhauer.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bitó István
Determináltság, jogi és erkölcsi felelősség.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Boda Krisztina
Statisztikus alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Borosné Hatfaludy Zsófia
A vázizom anyagcsereenzimeinek aktivitás változása különböző típusú edzések hatására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1983) (Unpublished)

Bácskai László Zoltán
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének és integrálásának pedagógiai kérdései /A Besenyőteleki nevelési központ tapasztalatai/ /1974-1982./.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bálint József
Két Triticum aestivum őszi búzafajta zászlós és második levele szövettanának, vízgazdálkodásának és CO2 felvételének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bálintné Dancsó Mária
A keresztényszocialista mozgalom története Szegeden az ellenforradalmi rendszer első éveiben (1919 január - 1922 nyara).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bükki Mária
Az üzemi munkáscsoportok mint nevelő kollektívák.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bükki Mária
Munkáscsoportok kohéziós tényezői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Bőke Gyula
A pedagógiai célrendszer és a személyiség irányultságának érintkezési pontjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

C

Csefkó Mátyás
A világnézeti és erkölcsi tulajdonságok kialakításának főbb elméleti és gyakorlati problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Csikós István
A kis- és mikrocsoportos vegyipari gyakorlati oktatás irányítástechnikai és módszertani kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Csotó Nagy Erzsébet
Szeged könnyűipara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Czene László
A szakmunkásképzés továbbfejlesztésének problémái és lehetőségei, különös tekintettel a lemorzsolódásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Czene Valéria
Katolikus ellenreformáció és népoktatás Magyarországon 1560-1777.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

D

Debreczeny Ivánné
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején /1932-1936/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Dévényi Károly
A VDDS kisszámítógép fejlesztéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Dús Magdolna
Tranziens kétfázisú folyadékáramlást leíró parciális differenciálegyenletek numerikus megoldásainak problémái.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

F

Farkas József
La zootechnie structuration d'un vocabulaire spécialisé.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Fazekas Judit
A paradicsom fenológiai fázisainak összefüggései az időjárási tényezőkkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Felföldi lászló
A Maros menti népek tánchagyománya, különös tekintettel a szerbek táncaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Felián Borbála
Kőolaj-víz rendszer emulzióképződésének és a képződött makroemulziók kolloidkémiai tulajdonságainak meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Fischerné Dárdai Ágnes
Közgondolkodás és reformáció a 16. század eleji Németországban korabeli közmondások és röplapok tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Fodor Eleonóra
A tüdő metalloproteináz enzimaktivitása, különös tekintettel a gasztrinszármazékok katabolizmusára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

G

Gombos Zoltán
A fém-ionok és koproporfirin szabályozó szerepe a tetrapirrol bioszintézisben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gombás Margit
Adatok a glucosaminó-glikánok szerepéhez az érelmeszesedésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gurzó László
A politikai műveltségről és középiskolai megalapozásának néhány kérdéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gyimóthy Tibor
Attributum nyelvtanok alkalmazása fordítóprogramíró rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gálfi Márta
A katekolamin szenzitív receptorfunkciók vizsgálata intakt magvas vörösvérsejteken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Gálik Ágnes
Szteroid-észterek szolvolizis vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Géczi Lajos
Csanád megye közigazgatása és igazságszolgáltatása a neoabszolutizmus első éveiben különös tekintettel a szabadságharc bukása utáni átszervezésre 1849-1854.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Göncziné Szabó Terézia
Szabolcs-Szatmár megye értelmi fogyatékos gyermekeinek humánbiológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

H

Herner János
Bornemisza Anna megbűvöltetése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Horváth István Károlyné Drozdik Margit
Választójogi küzdelmek Magyarországon a XIX.-XX. század fordulójának évtizedeiben és a magyarországi Szociáldemokrata Párt.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Horváthné Almássy Katalin
Szikes nyersvizek előkezelése mészreaktorban, különös tekintettel a SIO2 mentesítés hatásfokának javítására, a DÉMÁSZ Szegedi Erő- és Kecskeméti Fűtőművében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Hunya Péterné
A fogalmi struktúrák szemléltetésének hatáselemzése : Rotációs kísérlet adatainak számítógéppel végzett többváltozós összefüggésvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Hódi Istvánné Czakó Mária
Demokrácia az iskolában (Gyakorlati tapasztalatok és elméleti következtetések a szegedi középiskolák életéből).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

I

Ibos Gyula
A család szocializációs funkciójának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

J

Joó Ernő
Különböző szintű heterozigóta állapotok létrehozása Aspergillus nidulansban protoplaszt fúzióval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Juhász Károly
A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok története, fejlődési tendenciái /1962-82/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Jávor György
Csingiz Ajtmatov Fehér hajó című kisregényének szimbólumai és jelentésrétegei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

K

Karsai János
Bizonyos másodrendű nem-lineáris differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Katitsné Balatincz Zsuzsanna
A "Merit" szójafajta virágzás és termékenyülés biológiája és annak szövettani vonatkozásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kazai Magdolna
Ókori szerzők a magyarországi könyvtárakban különös tekintettel a sztoikusokra (1550-1600) Könyvjegyzékek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kincses János
Konvex halmazok Helly dimenziójáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kiss István
Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Klebniczki József
Az intratorakális gáztérfogat és az alveoláris nyomás mérése test-pletizmográffal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kopasz István
Vállalati koncentráció és a hatékonyság Dél-Alföld mezőgazdaságában (1976-1979).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács László
A népek testvérré válásának eszméje Bartók Béla társadalomtörténeti és történetfilozófiai írásaiban (1903-1940).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács Lívia Klára
Gasztrin származékok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1983) (Unpublished)

Kovács Magdolna
Lapp irodalmi törekvések. Kirsti Paltto művei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács László
A modell-módszer alkalmazásának lehetőségei a gimnáziumi első osztályos fizika tantárgyban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kovács Miklósné Novák Mária
Kárpáti Aurél színikritikai munkássága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Koós István
Kilépési kritériumok fizikából /Egy tantárgy lehetőségei a személyiségformálásban/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kretz István
Iskolaérettségi vizsgálatok és korrekciós nevelés a gyermekotthonokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kránicz Imre
A létezés problémái Rilke Első, Második és Negyedik Duinói Elégiájában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kubassek János
Trópusi karsztok felszínfejlődése különös tekintettel Dél- és Délkelet Ázsiára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában /1867-1918/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Körtvélyesi Tamás
A propilén termikus bomlásának vizsgálata 1,3-butadién jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kövesdi László
Villamos műszerek és mérések tantárgy összetett áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kürti György
Településföldrajzi változások Csemőben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

L

Laczkó Gyuláné
Az Általános iskolai diákotthon sajátos feladatai a tanyai tanulók nevelésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lakotár Katalin
Az éghajlati potenciál értékelése az őszi gabona áttelelése szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lengyel András
Játékszenvedély és monománia Stefan Zweig novellisztikájában, különös tekintettel a Sakknovellára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lepahin Valerij
Keresztény motívumok Dosztojevszkij "Félkegyelmű" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lukács Zoltán
A repce világgazdasági és hazai jelentősége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Lükő István
Tevékenységorientált szakmai nevelés és új struktúrájú tantárgyrendszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

M

Majsa József
A Francia Kommunista Párt munkásegység politikája 1944-1947.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Marsi István
A metanol oxidatív dehidrogénezésének modellezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Maródi Antal
Vízminőség vizsgálatok a Szajoli Holt-Tiszán, különös tekintettel az algaflóra alakulására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Maurer Zsuzsa
Tanulmányok az agathyrsosokról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Mezei Pál
Hélium színképvonalak intenzitásarányának nyomásfüggése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Mihály Istvánné
Az óvodai környezetismereti foglalkozások iskolaelőkészító szerepe és ennek konzekvenciái a pedagógusképzésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Miklovicz Árpád
Szabolcs-Szatmár megye infrastruktúrájának gazdaságföldrajzi vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Mileff János
Fa fajok elkülönítésének lehetősége pigmentek alapján összefüggésben a szezonális változásokkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Modrovichné Nagy Klára
A tanulók természettudományi műveltségének elmélyítése a tanórán kívüli foglalkozásokon /A napközi otthonos foglalkozások szerepe a 4. osztályos tanulók természettudományi ismereteinek elmélyítésében és bővítésében/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Molnár Jenő
Emulziók és szuszpoemulziók vizsgálata olajipari felhasználás szempontjából.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Monok István
Cseffei László 1592-1662. Adalék Erdély XVII. századi irodalomtörténetéhez és utazási irodalmunkhoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Márin István
Környezet- és természetvédelemre nevelés a tanórán és tanórán kívül.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Mészáros Katalin
Il politecnico.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1983) (Unpublished)

Mészáros Lajos
A közlekedésre nevelés korunk új követelménye /Közlekedési magatartásra nevelés, különös tekintettel az iskolára/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

N

Nagy Ágnes
A hisztamin radioenzimatikus meghatározását befolyásoló tényezők vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1983) (Unpublished)

Németh Jenőné
A Huszadik Század (1900-1919) és a Századunk (1926-1939) körének kapcsolódása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Németh József
Szekvencia-specifikus gasztrin radioimmunoassay-k kidolgozása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1983) (Unpublished)

O

Olasz Ferenc
Rhizobium meliloti repair és rekombinációs rendszerének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Oláh Miklós
A televíziós műsorok természetrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Oláh Zoltán
Búza csíranövények K/86Rb/-felvétele és -transzlokációja a K ellátás függvényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Orbán László
Halak aminotranszferáz enzimei: érzékeny indikátorok környezeti hatás okozta szervkárosodás kimutatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Ormándi János
Serdülőkorú tanulók értékorientációja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Orosz Imre
Kassák Lajos öregkori költészete 1958-1968.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Orosz László
Megtanítási programcsomag az egyenletek című témához /ált. isk. 8. o./.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

P

Pais Ella
A kétéves politikai- és szakközépiskola, mint a társadalmi mobilitás elősegítésének egyik útja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Perényi Rezső
Villamos műszerek és mérések tantárgy egyenáramú és váltakozó áramú egyszerű áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Petrás József
A kiskőrösi Szücsi erdő természetvédelmi területének phytocönológiai, környezetbiológiai feltárása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Polner Gábor
Kromoszóma fizikai térképének készítése számítógépes program segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Praznovszky Tünde
A celluláris inkompatibilitás vizsgálata szója-borsó heterokarionokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Prémeczné Szantner Emma
A személyiség fejlődésének zavarai, a korrekciós nevelés lehetősége az általános iskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Pósfai György
A bacillus sphaericus modifikációs metiláz génjének szerkezete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

R

R. Halmágyi Margit
A nukleáris kardiológia dinamikus vizsgálatainak módszerei és tapasztalatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Rashid Abdur
Comparative spectroscopic investigation of herbicidal effect upon photosystem II photochemistry of chloroplasts isolated from triazine-susceptible and triazine-resistant biotypes of Erigeron canadensis L.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Rau Éva
A listeriosis járványtanával kapcsolatos vizsgálatok, különös tekintettel a fágtipizálásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Rigó Szilveszter
A szegedi közoktatás fejlődése, különös tekintettel a pedagógusok művelődési igényére (1945-1982).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Ruttner Erzsébet
A pedagóguspálya Békés megye középiskoláinak véleménye tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Ruzsányi Istvánné
Az óvodai matematikaoktatás történeti előzményei hazánkban /1828-1983/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Róth Józsefné Borvendég Márta Mária
A magyar vagon- és gépgyár háttériparáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Sydorkó György
A siket tanulók gondolkodásának fejlesztése a szakmai képzésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szabó László
Adatok az emberi vér és vörösvértestek külső körülmények hatására bekövetkező oxidatív enzim változásaihoz.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szakács Mihályné
Óvónői magatartások hatása a gyermeki tevékenységek eredményességére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szegedi Ernő
Szőlőfajták és hibridek agrobacterium tumefaciens érzékenysége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szemesné Németh Ágnes
A tavi ponty (Cyprinus carpio L.) kolineszteráz enzimének jellmezése és néhány növényvédő szer hatása az enzim aktivitására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szenczi László
A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása Tolna megyében 1945-1948.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szenes György
A tantervi anyag egységesítési lehetőségének vizsgálata a szakközépiskola első két évében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szentandrássyné Polgári Márta
Az urkuti mangántelep genetikai kérdéseinek geokémiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szentimrey Tamás
Empirikus idősorok statisztikai trendvizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Székely László
Világegyetem-modellek és a filozófia természetképe (A fizikai kozmológia és a filozófiai természetkép kapcsolata történetiségében és ma, különös tekintettel a "táguló Világegyetem" elméletének és a dialektikus materialista természetképnek viszonyára).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

T

Tarján Klára
Összetett vegyipari rendszermodellek gráfelméleten alapuló dekompozíciós módszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Torma József
Bashkir dialectological studies.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth Ferenc
A Csongrád megyei Termelőszövetkezetek differenciálódása, különös tekintettel a gyenge termőhelyi gazdaságok helyzetére és a racionális földhasználat kérdéseire (1975-1981.).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth Gábor
Nitrogéntartalmú heterociklusos vegyületek 1H, 13C és 15N NMR spektroszkópiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Tóth János
Az osztályfőnök pedagógiai feladatai az új tantervi követelmények alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

U

Udvarhelyi Péter
Structural investigation of chlorophyll complexes and gastrin analogues using spectroscopic methods.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

V

V. Tóth Mihály
Nemfehérje-alkotó aminósavat tartalmazó vazopresszin analógok szintézise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Vajda János
Az SU-csoportok és azok néhány részecskefizikai alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Vass László
A képzők stiláris értéke Nagy László költészetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Váradi Iván Attila
Mozgófilmes szemléltetés a gimnáziumi földrajztanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

W

Walter József
Megtanítási programcsomag készítésének és alkalmazásának néhány kérdése (Agrárfőiskolai hallgatók számítástechnikai tantárgyának feldolgozásával és kísérleti tanításával).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Wenner Éva
A hagyományos regénytechnika megújításának egyik első kísérlete Európában: Italo Svevo.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Wiegand Gyula
A termelőszövetkezeti gazdálkodás megszilárdulása 1962-67. között a Szegedi járásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Z

Zimonyi István
The Volga Bulgars in the early 13th century.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Zsigmond Tiborné
A motiváció hatása a tanulók kérdéskultúrájára és kauzális gondolkodására az általános iskolai biológiaoktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Zsilinszky Tibor
Magyarország kétéltűinek (Amphibia) összehasonlító haematológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Zádor Ernő
Dohánykalluszok auxinfüggésének és fenolanyagcseréjének kapcsolata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

Á

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1983) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 26. 05:34:06 CEST.