Items where Year is 1982

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 140.

A

Adonyiné Gábori Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Alexay Zoltán
Szigetköz. Ember és táj.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

B

Bagi Ibolya
Világkép és struktúra összefüggései B. Pilnyak "Meztelen év" c. regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bakacsi Géza
Az iskolai honvédelmi nevelés a szocialista hazafiságra nevelés rendszerében /A röszkei általános iskola honvédelmi nevelőmunkájának elemzése/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Balcza Lajos
Permutációk szerkezetéről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Baracsi Pál
Az ifjúságmozgalmi pedagógiai tevékenységre való felkészítés hatékonysága a tanárképző főiskolán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bari Ferenc
Biológiai ritmusok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Bartha Katalin
Ehrlich ascites tumor sejtek lipid bioszintézisének és membrán szerkezetének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Beck György
Toeplitz-típusú szalagmátrix együtthatójú lineáris egyenletrendszerek megoldása gyors fourier transzformációval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Benkő Mária
Gyors mikro módszer kidolgozása az antibiotikumok minimális gátló koncentrációjának meghatározására; antibiogram készítése automatával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Berta Árpád
Materialien zur Historischen dialektologie des Kasantatarischen. Beschreibung der getauften tataren aufgrund der tatarischen aufzeichnungen von Gábor Bálint.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Biczók László
A 2-pentanon primer fotokémiai átalakulásainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bodonyi Ilona
Az Árpád-kor az 1917 utáni szovjet és a jugoszláviai marxista történetírás tükrében (néhány alapvető munka alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bokkon László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bottka Sándor
Nukleozid-5'-foszfodiamidátok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Braun Melinda
Az ismétlődő cselekvés kifejezése a mai orosz nyelvben és magyar megfelelői.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bus Veronika
Az Ehrlich-ascitescarcinoma sejtek A-vírusokhoz hasonló részecskéinek jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bán Mária
Egészségügyi pályakezdők munkahelyi beilleszkedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bánfalvi Zsófia
Szimbiotikus nitrogénkötésért felelős gének lokalizálása Rhizobium melilotiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája /elemzés/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

C

Csapody Miklós
Egy nemzedék iskolája. Az Erdélyi Fiatalok története I. rész (1923-1933) Eszmetörténeti tanulmány.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Csapó Balázs
A bizonyítási képesség vizsgálatának néhány elméleti kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Csapó Zsuzsanna
Nemfehérjealkotó aminósavakat tartalmazó egyszerűbb "releasing és inhibiting hormonok" szintézise és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Csete Klára
Agykeringés gyógyszeres befolyásolásának problémái.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Cséplő Ágnes
Linkomicin-rezisztens Nicotiana plumbaginifolia mutánsok előállítása és genetikai jellmezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Csörgő Tibor
Niche - vizsgálatok sympatrikus elterjedésű rokon madárfajokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

D

Daróczy Bálint
A diszkrét jelek és lineáris rendszerek elméletének néhány kérdése és egy biomechanikai alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Demetrovicsné Kocsis Mária
A felületi formák tanulmányozása infravörös spektroszkópiával a H2+CO és H2+CO2 reakciókban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Dercsényi László
A porózus közeg transzportfolyamatáinak értelmezése a póruskapcsolatok és a többfázisú áramlás egyenletei alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Dániel József
A szegedi kísérleti fizikai kutatás fél évszázada.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

E

Eller József
A mátrix-exponenciális numerikus meghatározása és biológiai alkalmazása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Erős Istvánné Haincz Erzsébet
A zenei képességek fejlődése II. Dallam és harmónia.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

F

Fejér Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Fekete Tiborné Nagy Mária
A német juhászkutyák magatartásának vizsgálata, különös tekintettel a morfológiai alapjaira.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Fodor Katalin
A zenei képességek fejlődése II. Hangközök és hangszín.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Fülöp Erzsébet
A rövid fény-sötét ciklusok hatása a kukorica és paradicsom morfológiájára és a levél szöveti szerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

G

Gajdos László
Immobilizálás hatása a különböző típusú vázizmok szakoplazmatikus retikulumának fehérje és lipid összetételére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Garai Ernő
Pázmány Péter, a nevelő.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gaál Ferenc
Rattus norvegicus ökológiája, etológiája és asszanációja Budapesten.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Geiger János
Szemcseeloszlás és felhalmozódási környezet. Litifikálódott kőzetek szemcseeloszlási viszonyainak vizsgálata és értelmezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gszelmann Ádám
A Kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gulyásné Toldi Mária
Légúti kórfolyamatok során előforduló baktériumok bio- és szerotípusainak összehasonlító elemzése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Gyukics Antal
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gyurkó György
Az általános elosztási (szállítási) feladat megoldásának algoritmusa a sor- és oszlop-sajátelem fogalom felhasználásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Gyöngyösi József
A radioimmun analitikai vizsgálatok kiértékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Györke Zoltánné Molnár Katalin
Családi életre nevelés 6-10 éves korban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

H

Horváth Ferenc
Bezothositel'nye steneni kacestva imen prilagatel'nyh b russkom aeyke i ih bengerskie ekvivalenty.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Horváth Klára
Prolaktin bioszintézis a terhes humán deciduában in vitro.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Horváth Lajos
Becsült paraméterű empírikus folyamatok és transzformációik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Húbert Gabriella
A XVI. századi protestáns népének mint műfaj.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

J

Jazimiczkyné Tanács Erzsébet
Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására az iskoláskort megelőzően és az általános iskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Joó Béla
Antigének ill. antiszérumok előállítása neurotranszmitterek kimutatására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Juhász Anikó
Bergyajev Oroszország-képének és Dosztojevszkij-értelmezésének főbb kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Juhász Margit
A megszólítási formák története a magyar nyelvben a XX. század közepéig és változatai Móricz Zsigmond műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Jász-Subáné Varga Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Józsa György
Az abszurd élet "értelme" Albert Camus "Le Mythe de Sisyphe" című művében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

K

Kapocsi Erzsébet
Walter Benjamin filozófia- és művészetértelmezéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Karikó Katalin
Antivirális anyagtesztelés kidolgozása: A (2'-5')3'dA(p3'dA)2 vírusellenes hatásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Katona Endre
Sejtprocesszorok programozásának matematikai alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kemény M. Katalin
Meteorológiai mezők analógiájának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Keveházi Katalin
Melanchton és a Wittenbergben tanult magyarok az 1550-es évektől 1587-ig (Adalékok Melanchton magyarországi recepciójának első évszázadához).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kiss Ilona
A marxizmus társadalomfilozófiája és néhány oktatásmódszertani problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kiss Mária
Adatok a porphyria cutanea tarda biokémiájához és patogeneziséhez.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Kiss Kond László
Szakmaválasztási értékorientáció és azonosulás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Koczka Katalin
Ritka genetikai variánsok tömeges visszanyerésére alkalmas módszer és annak alkalmazása a Drosophila melanogaster X-kromoszómájára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Koller Nándorné
Szigetvár funkciói és vonzáskörzete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Koncsos Ferenc
Humanizmus és magánélet.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Korim Jánosné Papp Magdolna Éva
Néhány etikai probléma a mai magyar irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kovács Flórián
Az egri borvidék gyomtársulásai és környezetbiológiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kovács Lajos
A gazdasági és politikai szervezetek együttműködésének néhány tudati és szociológiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kovács László
A tanulók iskolához való viszonyának alakulása és befolyásolása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kránicz Imréné Tikász Ágnes
Algológiai vizsgálatok a százhalombattai Temperáltvizű Halszaporító Gazdaság ivadék-előnevelő tavain.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kudron Nándor
A gimnáziumi fakultatív gyakorlati képzés néhány kérdése /Az 1974-től 1980-ig folytatott gépészeti- és az 1979-től 1981-ig kísérletként tanított gépipari műszaki rajz tantárgy tanításának tapasztalatai iskolánkban/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Körmöczi László
A felsőbugacpusztai homoki gyeptársulások synökológiai analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kövesdi Katalin
Az energiafogalom és tanításának néhány módszertani problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Kövesdi László
Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

L

Lathwesenné Szántó Katalin
Organikus közegű szuszpenziók reológiai tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lengyel Imre
A darabolási feladatok és a megoldásukra alkalmazott módszerek áttekintése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Liebhardt László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lovas Dániel
Puszta - pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Lőkös Magdolna
Bioaktív organikus szilícium vegyületek előállítása és kémiai tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

M

Maleczki Márta Judit
A Montague-grammatika bemutatása egy magyar nyelvi fragmentum alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Marton Mária
A XX. századi magyar próza egy kísérletéről Németh László Gyász című regényének elemzése alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Medgyesy Péter
Kloroplasztisztranszfer és szomatikus hibridizáció citoplazmatikus marker felhasználásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Meskó Eszter
Metil-szteroidok konfigurációbizonyítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Mester János
A balkamrafal mozgászavarainak nukleárkardiológiai analízise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Molnár Gyula
Populáció-ökológiai vizsgálatok a Sturnus vulgaris-on.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
Doctoral thesis (PhD), József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Máté Györgyi
Irányzatok a 16. századi francia államelméletben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Mészáros Edit
Az Erza-Morvin igetövek rendszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

N

Nagy Sándor
A természetes nyelvi működések vizsgálata és az idegennyelv-oktatás.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei /Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Nagypál Tibor
A korai agytörzsi válaszpotenciálok analízis módszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Németh Ottó
A távlati iskolarendszerrel kapcsolatos szakközépiskolai-gimnáziumi oktatás műszaki alapismeretek és az arra épülő villamosipari szakközépiskolai képzés tananyagának értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

O

Olasz Etelka
A nőkérdés filozófiai problémáinak marxista és polgári értelmezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Oszetzky Éva
A modern Itália fél évszázada Mario Soldati műveiben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

P

Palkovics Tibor
Értekezés a repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Pethő István
A zenei képességek fejlődése III. ritmus, metrum, tempó, hangerő.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Piros Mihály
Egy féllíneáris differenciálegyenlet vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Pomázi Gyöngyi
Temesvári Pelbárt beszédszerkesztése/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Populás Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Puskás Csaba
Automaták félcsoportjairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Pálfy Gyula
A szabadidő megszervezése bentlakásos nevelési intézményekben /A Fóti Gyermekváros pedagógiai gyakorlata alapján/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

R

Rapp János
A tanulmányi anyag kiválasztásának problémái és megoldásának néhány módja a műszaki felsőoktatásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Reisz M. Zsuzsanna
Alkalikus foszfodiészteráz tisztítása és karakterizálása Triticum aestivumból (L.) és Triticum durum x Aegilops squarrosa szintetikus amfiploidból.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Rigó Katalin
A Thimet G-10 hatása a különböző kukoricafajták csírázására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Rozsondai Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Ráczkevi Edit
A gyorsírási készség fejlődését befolyásoló 48 tényező elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

S

Sebőné Szenes Márta
A baráti kapcsolatok pszichológiai sajátosságai korai ifjúkorban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Simon János
Nicaragua gazdasági-társadalmi szerkezetének és fejlődésdinamikájának elemzése (1960-1979).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Simon József
Kétértékű kation függő adenozin trifoszfatáz enzimek szolubilizálása és gélelektroforetikus analízise.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Simon Józsefné Győrfi Zsuzsanna
A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödik osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Sipos Erzsébet Ibolya
A bilinaköltészet sajátosságainak tükröződése a novgorodi bilinaciklusban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Szabados László
Mitótikus növényi protoplasztok (Mitótikus növényi protoplasztok izolálása sejtszuszpenzióból, felhasználásuk a korai kromoszóma kondenzáció indukálásában és növényi kromoszómák izolálásában).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Szerdahelyi Péter
A nyomelemek szerepe és lokalizációja patkány hippocampusában.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Szoboszlai Ildikó
A szintaktikai szinonimia kérdéseinek vizsgálata tér- és időviszonyokat kifejező orosz, ill. magyar szinonim szószerkezetekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Szénási Zsuzsanna
Candida ellenanyagszint meghatározása ELISA-vel.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

T

Takács Edit
Szentes a második világháború alatt és a város népi demokratikus fejlődésének kezdeti szakasza (1939-1944).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Toldiné Kószó Mária
Az önismeret, a pályaismeret és a pályaorientáció összefüggéseinek alakulása a fakultatív gimnáziumi képzés körülményei között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tuba Zoltán
Különböző vízgazdálkodású fajok fotoszintetikus pigmentrendszerének és kloroplasztisz szerkezetének változásai eltérő vízökológiai körülmények hatására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tubak István
Az optikai roncsolódási küszöbérték és a diszlokációsűrűség közötti kapcsolat vanádiumpentoxid egykristályok esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Turi Endréné
A rendszerezési és a logikai képesség fejlesztésének lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tóth Elek
Ausztria vasúti közlekedésének gazdaságföldrajzi értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Tóth Zsuzsanna
Bikromofor molekulák lumineszcencia jellemzői (Intramolekuláris energiaátadás bikromofor molekulákban).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Török Tamás
Fiziológiai és citológiai vizsgálatok cukortűrő élesztőgombákkal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

V

Valent Julianna
A korai /óvodai/ idegennyelv-oktatás néhány időszerű kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Varga András
Molnár Gergely, Melanchton magyar tanítványa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Varga István
Kierkegaard és Bergman Kierkegaard filozófiai hatása Bergman filmművészetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Varga István
Kisegyházak. Evangéliumi kisegyházak és a Szabadegyházak Tanácsa tevékenységének tapasztalatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Varga János
Hormonok és neurotranszmitterek immunológiai vizsgálatához szükséges vegyületek szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1982) (Unpublished)

Vas Zoltán
A Fuzzy halmazok elméletének mértékelméleti és logikai megalapozása és algebrai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Várhelyiné Zsuga Katalin
A Gerje-Perje vízgyűjtőrendszer Rotatoria és Entomostraca faunájának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Vörös Lajosné Balogh Katalin
Nehézfémek akkumulációja és koncentrációváltozása balatoni állatokban.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1982) (Unpublished)

W

Walkovszky Attila
Néhány lágyszárú növény intercepciója, és ennek jelentősége a vízforgalomban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

Z

Zsiga Attila
Szeged beépítettségének városklimatológiai és urbanisztikai vonatkozásai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1982) (Unpublished)

This list was generated on 2024. július 14. 14:28:49 CEST.