Items where Year is 1981

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Á
Number of items: 114.

A

Ambrus Lászlóné Bullás Rózsa
A szegedi fűszerpaprika termesztésének gazdasági földrajza (Különös tekintettel az 1960-1980 közötti időszakra).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Apai Pál
Optikai vékonyréteg rendszerek szerkezetvizsgálata fényszórásuk és spektrálkarakterisztikájuk hőmérsékletfüggése alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Aubert Antal
A természeti tényezők és a gazdálkodás eredményessége közötti összefüggések vizsgálata a Babarc-Bólyi növénytermelési rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

B

Bartha Miklós
Attributumos transzformációk algebrai jellemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Bella Károly
A hallgatók szabadidő-tevékenységének vizsgálata a Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban; a kollégiumok közművelődési feladatai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Benkő Zsuzsanna
Az SPD Latin-Amerika politikája (1969-1980).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Bucsi Imre
Diolok átalakulásai zeolitokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Bugyi László
A CO, NO és Mo közötti kölcsönhatás vizsgálata téremissziós mikroszkópban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Bujtás László
Három alakváltozatpár használata és lehetséges szerepe XVI. századi énekeskönyveinkben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

C

Csapó Ferencné Maráczi Albertina
Főiskolai hallgatók tanári hivatásra való beállítódása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Csikkel Csabáné Szolnoki Anna
Nitrát- és nitritionok redukciója nátrium-ditionittal.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

D

Deák Péter
Balanszer kromoszóma izolálása és felhasználása fejlődésgenetikai vizsgálatokhoz Caenorhabditis elegans öntermékenyítő rendszerben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

E

Ecsédi András
Mikrocsoportos felzárkóztatás matematikából az óvoda nagycsoportjában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Erdei Klára
Francia nyelvű meditációk a XVI. század végén (A magyar későreneszánsz elmélkedő irodalom európai hátteréhez).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

F

Fabiny Tibor
Fejezetek az erdélyi unitáriusok angol kapcsolatainak történetéből a XVI. századtól a XIX. század végéig (eszmetörténeti kapcsolatkutatás).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Feketené Csete Klára
Az eszteráze D és Glyoxaláze I enzimrendszerek vizsgálata Szeged és környéke népességében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1981) (Unpublished)

Finta Mihályné Kiskovács Melinda
A pszichológiai szaktanácsadás szerepe a pályára való felkészülésben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Foltán József
Állami gondozott tanulók erkölcsi fogalmainak összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Frick Mária
A József Attila Tudományegyetem hallgatóinak olvasási kultúrája a szabadidőben olvasott nem kötelező szak-, ismeretterjesztő- és szépirodalom olvasása alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Fényes József
A Duna-Tisza közi tőzeges tavak fejlődéstörténete Mollusca-fauna vizsgálatok alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Fülöp Zoltán
Attributumos fatranszformációk.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Füvesi István
Programok párhuzamos végrehajtásának formális leírása VDL segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

G

Galambos Gábor
A szabási feladat és az ehhez kapcsolódó lefedési problémák megoldása egzakt és heurisztikus módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gaskó Béla
Ökofaunisztikai adatok Szeged környékének Cerambycida faunájához.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gaál Attila
A tanítójelöltek természettudományos műveltsége.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gera Ildikó
Az orosz egyszerű mondatok aktuális-szintaktikai típusai és fordítási problémáik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Goldman György
Battonya-Gödrösök és a tiszai kultúra kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Groma Gézáné Lévi Éva
Fehérjeszintézis gátlók és a táptalaj összetételének hatása dohány szövettenyészetekre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Grossmann Ferencné Hortobágyi Katalin
Társadalmi szerkezet és az iskolarendszer összefüggése a Német Szövetségi Köztársaságban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Guczi Lászlóné Huszti Györgyi
A szakközépiskolai földrajz követelményrendszere.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Gurzó Imre
Tatabánya levegőszennyeződése a levegőszennyeződést befolyásoló meteorológiai tényezők vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

H

Hebling János
100 pikoszekundumos fényimpulzusok előállítása TEA N2 lézerrel gerjesztett festéklézerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hegyi Ferenc
A valószínűség fogalmáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Herczegh Ottilia
Gasztrin és kolecisztokinin-oktapeptid analógok előállítása a biológiai hatás és a kémiai szerkezet összefüggésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Honfi Aladár
A tanítóképzés története Somogyban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Horváthné Tóth Antónia
Bács-Kiskun megye infrastrukturális ellátottságának alakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hulesch Helga
Béta-receptor stimuláció hatása egér limfociták ciklikus adenozin-monofoszfát szintjére és migrációjára.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Hursán György
A környezetvédelem földrajzi problémái a közép-békési városegyüttes térségében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

I

Ilosvay György
A talajfelszínen mozgó Isopoda és Diplopoda fajok ökológiai vizsgálata a Bakonyban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

J

Janáky Judit
Pirazolkarbonsav-hidrazid származékok gyulladáscsökkentő hatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1981) (Unpublished)

Juratovics Aladár
Vállalati belső irányítás és üzemi demokrácia a szocialista nagyvállalatoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Jároli József
Dokumentumok a gyulai munkásmozgalom történetéből 1891-1944.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

K

Kiss János
Röntgenamorf részt tartalmazó kőzetminták vizsgálata infravörös spektroszkópia segítségével.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kissné Balogh Ibolya
Különböző vegyületekkel szennyezett öntözővíz hatása csíranövényekre pre- és posztemergens alkalmazáskor.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kiszely Lukács
Az iskolavezetés tartalma, funkciói, feladatrendszere, struktúrája, működési rendje, módszerei és eszközei Fejér megyei tapasztalatok tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Komlósi László
A Montague-féle formális szemiotikai rendszer továbbfejlesztése (Nemrealista szemantika és konstruktív modell-elméleti nyelvészet).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Komár Pál
A társadalmi-gazdasági fejlődés és a közművelődés viszonyának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kovács Béla
Endrőd gazdasági és társadalmi viszonyai újjátelepülésétől 1848-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kovács Zsuzsanna
A szuperoxid dizmutáz enzim aktivitásának vizsgálata beltenyésztett egértörzsekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kovács József
Földrajzi állóképek kísérleti optimalizálása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kozma Huba István
Egy progresszív irodalmi folyóirat /Magyar Csillag/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Krisztin Tibor
Retardált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kruzslicz István
Hódmezővásárhely a 18. század első felében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kunoss Judit
Fogalmazástanítás az alsó tagozatban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kárpáti László
A Fertő-táj és a madárvilág kapcsolata 1972-80. között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kókai László
A filozófia kapcsolata a természettudományokkal, különös tekintettel a csillagászatra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kóródi Klára
A vaskohászat környezetvédelmi kérdései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kósáné Csertő Aranka
Mikrocsoportos anyanyelvi felzárkóztatás az óvoda nagycsoportjában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kövér Lajos
Batsányi János politikai eszméi.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

L

Laskay Gábor
Lipidek szerepe fotoszintetikus membránok szerveződésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Lenkehegyi Attila
Rendezett algebrák disztributív bővítései.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

M

Makra Éva
Jean-Paul Sartre és Hermann Hesse regényírói elméletének és gyakorlatának összehasonlítása a La Nausée (Az undor) és Der Steppenwolf (A pusztai farkas) című mű alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Milassin Márta
A fertőtlenítőszerek "in vitro" antibakteriális hatásának öszehasonlító vizsgálata és higiénés értékelése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Mohamed Khan
Burgonya viroid betegség előfordulása Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Motika Gábor
Folyadékkristályok szintézise és vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Márton Erzsébet
A tranzitiv - intranzitiv igeviszony alakrendszere a magyar és angol nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

N

Nagy Ferenc
Kloroplasztisz és mitokondrium szegregáció, rekombináció vizsgálata dohány szomatikus hibridekben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Nagy János
Tagadó nyelvi formák a KRESZ szövegében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Nagy Sándor
Az úszástanulás folyamata, az alapfokú úszótudás mérése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Nagy Sándorné Neuhauser Krisztina
Thomas Jefferson és Alekszandr Nyikolajevics Ragyiscsev forradalmi nézeteinek párhuzama a felvilágosodás eszmerendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Norambuena Carlos Cádiz
La lucha ideológica y los medios de comunicación de masas. El nuevo orden mundial de la comunicación e información y América latina.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Nádassy Lászlóné Karres Magdolna
Az intenzív zenei nevelés hatása a gyermek személyiségének fejlődésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

O

Olasz Lajos
A szárazföldi csapatok harcát közvetlenül támogató repülőerők fejlődésének és alkalmazásának áttekintése a II. Világháború befejezéséig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Osztovits Szabolcs
Krudy Gyula Szindbád-történeteinek világa.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

P

Papp Gyula
A Dél-Dunántúli beás cigányok román nyelvjárása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Pelle László
Az északi félgömb hőmérsékleti mezőjének információtartalma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Polgár Iván
Az ipari technológiákat terhelő levegőtisztasági követelmények megállapítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Puskás János
Tokajhegyalja szőlő- és bortermelése, különös tekintettel a gazdaságok termelési és értékesítési sajátosságainak elemzésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Péterné Sasvári Mária
Biológiailag aktív oligopeptid metabolitjának izolálása és szerkezet igazolása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1981) (Unpublished)

R

Raffay Ernő
Román-magyar kapcsolatok a Károlyi-kormány időszakában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Rimanóczy Ágnes
A ciklusos nukleotida-Ca++ rendszer szerepe eukarioták kationtranszportjának szabályozásában.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1981) (Unpublished)

Rácz Béláné Mojzes Katalin
Az egyetemi hallgatók szervezett oktatáson kívüli intézményi művelődése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

S

Sallay Éva
Az 1,3-klóralkoholok átalakulásának mechanizmusa alkalikus közegben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Schäffer István
Sukoró története 1869-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Stumpf Imre
Vízicsigákban élősködő trematoda cercariák fénymikroszkópos vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szabó Gábor
Nitrogénlézerrel gerjesztett festéklézerek tranziens viselkedésének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szabó Sándor
Az urbanizációs folyamat alakulása, sajátosságai Sarkadon 1978-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szatmári Sándor
Keskenysávú festéklézerek elméleti és kísérleti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szekeres István
Az ember által felvett információ mérése a szubjektív valószínűségeloszlás megváltozása alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szeles Anna
A dinitrogén - oxid hatása szomatikus növényi sejtek osztódására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szendi Zsuzsanna
Antiekdizonhatású anyagok előállítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szendi Mária
A nevelőotthonos gyerekek személyiségfejlődésének néhány sajátos vonása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szepesi Ildikó
A békéscsabai Rudolf Főgimnázium története /1897-1924/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szigeti Csaba
A 17. századi magyar főrangú műköltők poétikája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szigeti Ferenc
Testes nyomósító eszközök a magyar nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szilvay Géza
Természetes és szintetikus ülepítőszerek hatása a vörösiszap ülepedésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szénászky Júlia
A szakálháti kultúra kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szépkuti István
Az ipari szövetkezetek fejlődése és perspektívái Magyarországon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szító Tatjana
Vlijanie dodecilovogo spirta na perenos energii v sisteme smeshannih krasitelej i detergenta.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Szücs Mária
A ligand-receptor kölcsönhatás vizsgálata a gasztrin és a diazepám esetén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Sárközy István
Történelmi témájú regény és dráma a hetvenes évek magyar irodalmában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

T

Tóth István
Eróziós úton nyert különböző aktív fémporok felhasználásának lehetőségei, különös tekintettel a Reformatszkij szintézisre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Tóth László
Igeszemlélet a lehetőséget és lehetetlenséget kifejező szerkezetekben a mai orosz nyelvben és magyar megfelelőik.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Tóth Sándor
A török birodalom válsága, külpolitikája és stratégiája 1568 és 1606 között (A tizenötéves háború elméleti alapvetése).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

V

Varga János
A ponty (Cyprinus carpio) mesonephrosának fény-, elektron- és scanning elektronmikroszkópos tanulmánya.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Varga Károly
"Dialogo alla provo"-"A párbeszéd próbatétele" "Prohászka Ottokár és Ravasz László" katolikus és protestáns válaszok a XX. század első felének nagy kérdéseire.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Varga László
Újabb vizsgálatok a fűszerpaprika őrlemény festék összetevőinek mennyiségi meghatározására.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Varró Sándor
Szabad elektronok és intenzív fény kölcsönhatásának elméleti vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Vincze Éva
Rhizobium meliloti kromoszómájának térképezése konjugációval.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Völgyesi László
A nitrogén-monoxid és a szén-monoxid kölcsönhatásának vizsgálata hordozott nemesfém katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Vörös János
Az ünnep, az ünnepély, a megemlékezés és helyük a nevelés folyamatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Z

Zimányi László
Az elektrokróm abszorpcióváltozás kinetikája és az elektromos tér konfigurációja fotoszintetikus membránokban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Zsigó József
Benzpirán vázas vegyületek szintézise és módszerek a vegyületcsalád biológiai aktivitásának tesztelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Á

Ádám Anna
A kézműipar helye és szerepe Szeged újjáépítéséért folytatott harcában /1944-1948./.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 16. 07:33:34 CEST.