Items where Year is 1974

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 20.

Bangha József
A szakközépiskolai műszaki rajz-tanítás alapvető problémái a szakfelügyeleti munka tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Bartha Árpád
A multiple-choice vizsgamódszer elemzése és alkalmazása a műszaki felsőoktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Belényi Gyula
Szeged város és Szeged járás mezőgazdasági termelőszövetkezeti mozgalmának története (1948-1953).
[Thesis] (Unpublished)

Benedek Tibor
A közúti közlekedési vállalat vezetésének pedagógiai feladatairól (A VOLÁN 10. sz. Vállalatnál végzett nevelésszociológiai vizsgálatok alapján).
[Thesis] (Unpublished)

Benkő Judit
Az Egyesült Államok ideológiai behatolása Latin-Amerikában, hatása a kubai forradalom ideológiai fejlődésére.
[Thesis] (Unpublished)

Bilibok Péterné
Adalékok Tessedik Sámuel társadalmi és pedagógiai harcainak történetéhez, valamint szarvasi hatásához.
[Thesis] (Unpublished)

Bossányi György
Gazdaságpolitika, társadalompolitika és szociálpolitika a szocialista állami vállalatoknál (különös tekintettel a foglalkozási rehabilitációra, a csökkent, vagy megváltozott munkaképességű dolgozókra, valamint a vidéki iparfejlesztésre).
[Thesis] (Unpublished)

Bálint János
Az ellenőrző feladatok rendszeres alkalmazásának hatékonysága a tanulók matematikai tudásszintjének alakulásában.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Jenő
A munkalap és a feladatlap alkalmazásának szerepe, lehetőségei és hatékonyságának vizsgálata a sokoldalú személyiségfejlesztésben - különös tekintettel az általános iskolai fizikatanításra.
[Thesis] (Unpublished)

Kiss Katalin
A serdülőkorú tanulók irodalmi érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Négyessy László
A vitézi rendről.
[Thesis] (Unpublished)

Németh Endre
A gimnáziumi második osztályos biológia tananyag komplex feladatlapos feldolgozása és felmérési tapasztalatai.
[Thesis] (Unpublished)

Perneki Mihály
Antifasiszta ellenállási mozgalom Délmagyarországon 1941-1944.
[Thesis] (Unpublished)

Pordány László
A nyelvelsajátítás és az idegennyelv-oktatás elméleti kérdései az Egyesült Államokban.
[Thesis] (Unpublished)

Rendes Béla
Néhány történelmi fogalom kialakítása az általános iskola ötödik osztályában.
[Thesis] (Unpublished)

Szende László Attila
A pályaadaptációt befolyásoló személyiségtényezők elméleti és gyakorlati elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Takács Gábor
A fizika megmaradási tételeinek alkalmazása középiskolai feladatok megoldásánál.
[Thesis] (Unpublished)

Timár Andrásné Tapazdi Mária
Fiatalkorú házasulandók személyiségének megismerése.
[Thesis] (Unpublished)

Zorn Antal
A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Canonica Visitátiok tükrében 1711-1848.
[Thesis] (Unpublished)

Égető Emese
Felhalmozás és jövedelmezőség a termelőszövetkezetekben.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. október 7. 13:45:50 CEST.