Items where Year is 1970

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 55.

András Gizella
A Kinetikus Izotóp Módszer alkalmazása a foszfátanyagcsere és transzport szimultán vizsgálatára vörösvértest esetében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Bognár József
Az angol és magyar igeidők morfológiai és szintaktikai struktúrái transzferjeinek és interferenciáinak kontrasztív vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Boronkai Iván
Cerbanus fordításainak néhány filológiai tanulsága.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Botka János
Egy tiszazugi falu. Csépa története a termelőszövetkezeti községgé alakulásig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Brunszvik Pál
A haditermelés néhány közgazdasági problémája - A katonai-ipari komplexum.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Békássyné Garai Anna
A gyökérrendszer eltávolítása után bekövetkező változások a Bánkuti 1201-es őszi búza csíranövény fotoszintetikus pigmentjénél.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Daka István
Gyoma gazdasági és társadalmi helyzete újratelepülésétől a reformkor kezdetéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Dénes Béla
Békéscsaba és Gyula vonzásterületének elhatárolása az egészségügyi és oktatási funkciók alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Ecsedy István
Az első sztyeppei nép a Kárpát medencében (A gödörsíros kurgánok kultúrája a Tiszántúlon).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Endrédi Lajos
Priabonai üledékek palynológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Erdőhelyi Ágota
2,4-diacetoxi-6-hidroxi-propiofenon KOSTANECKI--ROBINSON-reakciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Gergely Jenő
A személyiség interperszonális kapcsolatainak és erkölcsi ítéleteinek pedagógiai pszichológiai vizsgálata (Süket gyermekek közösségeinek tanulmányozása alapján).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Gilde Anna
P-nitro-etilbenzol oxidációjának vizsgálata, különös tekintettel a P-nitro-acetofenon képződésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Győri Gyula
A realista írói nyelv néhány jellegzetes vonása Verga I Malavoglia című regényében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Győri István
Líneáris konvolúciós típusú integrálegyenletek megoldásairól.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Hajnády Zoltán
A tragikum és katarzis problémája Lev Tolsztoj esztétikájában és "Családi boldogság" - témájú szépírói munkásságában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Halász Dezső
A n-bután termikus bomlásának és propilén inhibiciójának vizsgálata gázfázisban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Hemmert Maria
Gwara polska wsi Emőd - Istvánmajor na Wegrzech.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Horváth Mátyás
A magyar nyelvi képzés helyzete eredményvizsgálatok alapján a vajdasági magyar általános iskolák felső tagozatán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Kalászi Pál
Bélapátfalva /Heves megye/ története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Kaszab Imre Ferenc
A Duna-Tisza köze északi részének geotermikus viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Keresztes Andor
Illyés elbeszélő költeményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Koch József
A Pángermán szövetség (Alldeutscher verband) ideológiája 1890-1914 (Pángermánizmus).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Kovács Pál
A szántóföldi növénytermesztés helyzete a kiskunhalasi járásban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Krajkó Erzsébet
A kémiai mozgásforma helye a mozgásformák rendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Kószó Ferenc
A n-pentán termikus bomlása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Makk Ferenc
Kálmán utódai és Bizánc.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Marián Miklós
Hidroxiláló rendszerek hatásának vizsgálata különböző model vegyületeken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Merényi László
A nőalakok jelleme Seneca tragédiáiban (Seneca mint drámaíró).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Nagy Antal
Az érettségizett diákok politikai tudatának és magatartásának sajátosságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Nagy István
Az öntözéses mezőgazdaság természeti és gazdasági földrajzi adottságai és fejlesztési lehetőségei a Bácskai löszös hátságon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Nagy László
A francia kommunisták harca Algéria függetlenségéért.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Nagymiklósi Erzsébet
Leonhard Frank elbeszéléstechnikája a Würzburg-ciklus időstruktúrájának tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Notheisz Ferenc
A kationcserélő gyantákkal katalizált olefin hidratálás tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Olajos Terézia
Merobaudes és kora (Az író művei részletes bevezetéssel és történelmi kommentárral).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Patkó György
A nátriumhidrid (NaH) emissziós spektrumának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Peisner János
Indium és germánium vékonyrétegek fényelektromos emissziója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Petres Jolán
Hipofízis-eredetű peptidhormonok szintézise, különös tekintettel a humán növekedési hormon 62-67 hexapeptidjére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Puppi József
Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó tagozatának számtantanításában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Pál Ágnes
Szolnok nehézipara.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Párdutz Árpád
A szinaptikus apparátus vizsgálata a szimpatikus ganglion különböző működési állapotaiban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Rigó Jázon
Az információelmélet néhány filozófiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Rácz Fodor Benő
Oktatáslélektani problémák a középiskolai kémia tanításban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Rékási József
Bromatológiai és oikológiai vizsgálatok Bácsalmás és környékének vadmadarain, különös tekintettel egyes urbanizált madárfajokra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Schőbel György
A helyettesítők hatásának vizsgálata a fenacil-halogenidek és benzaldehidek Darzens-kondenzációjában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sipos Emese
Organikus közegű szuszpenziók ülepedési sajátságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Szabó László
Antik témák a német operairodalomban. A századforduló korszellemének hatása egy antik témájú operára és szövegkönyvére. Richard Strauss - Hugo von Hofmannsthal: "Elektra”.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Szilágyi Károly
Földmunkás és szegényparaszt mozgalmak Csanád megyében (1918-1919).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sári József
Arany János folyóiratai és a "népnemzeti" irányzat.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sárkány Ernő
Önreprodukáló automaták.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sárközi László
I. Automation in clinical chemistry. II. An automated fluorometric method for determination of (alfa)-hydroxybutyric dehydrogenase.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Sóvágó Mária
Stephan Zweig magyarországi befogadása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Taródi Béla
Hidroxi-karbonil-szteroidok és oxidjaik Schmidt- és Beckmann-átrendezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Tóth Géza
A propionaldehid termikus bomlása 14C-etilén jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Zalotai Lajos
A propán termikus bomlására és inhibiciójára végzett vizsgálatok.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 19. 18:29:16 CEST.