Items where Year is 1969

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | K | M | P | R | S | V | W
Number of items: 23.

B

Berényi István
A család és iskola kapcsolatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Blazovich László
Ransanus és Magyarország.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csakmag György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában /1961-1970/.
[Thesis] (Unpublished)

D

D. Kovács Gábor
A pedagógiai hatásfok vizsgálata egy nevelőtestületben.
[Thesis] (Unpublished)

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Diós József
A tanítás - tanulás folyamatának "korszerűsítése" gépi programok alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Dégi István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

F

Faludi Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér Géza
A drámaíró Vörösmarty /Művek, tervek, töredékek/.
[Thesis] (Unpublished)

K

Koczka János
Az iskolatípusok fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács József
A zenepedagógia- és pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói személyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Péter
Középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata /A proletár nemzetköziségről alkotott vélemények pedagógiai elemzése alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Kuhn János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
[Thesis] (Unpublished)

M

Mayer Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pálmai János
Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról /a társadalmi szükséglet, a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ritoc Jože
Ének-zenei képzés szerepe a gyerekek esztétikai nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

S

Siklós János
Ideológiai, politikai életünk néhány kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos István
A közösségi és a fizikai munkára való nevelés tapasztalatai az Egri Dobó István Gimnázium és Szakközépiskola gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Szegfű László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vezér Károly
A bukások alakulásának néhány pedagógiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Váry Béla
A mérték-rendszerek néhány kérdése a fizika oktatásban - különös tekintettel a gimnáziumi oktatásra.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wagner Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal /Lymphogen encephalopathiás betegek esetében/.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2023. január 29. 12:39:29 CET.