Items where Year is 1969

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W | Z
Number of items: 72.

A

Aczél Attila
Az epesav-ketonok és oxinjaik Schmidt- és Beckmann-átrendeződésének összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

B

Bagány Julianna
Alföldi gyermekek néhány testméretének allometrikus elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Bakay Márta
Avian adenovírusok GAL typusa interferont indukáló képességének tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1969) (Unpublished)

Berényi István
A család és iskola kapcsolatának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Blazovich László
Ransanus és Magyarország.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Budó Éva
A szorbinsav és a mukonsav homogén katalitikus hidrogénezése pentaciano-kobaltát(II) jelenlétében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Báthory Zoltán
A tanulók ismereteinek ellenőrzése és a teljesítménymérés.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Bécsy Tamás
A dráma-modellek és a mai dráma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Bőti Zsuzsanna
A tallium(III) ionok és a hidrogén-peroxid közötti reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

C

Csakmag György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában /1961-1970/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Csanálosi Sándor
Pécs településföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Czabafy László
Aminotranszferáze izoenzimek. A 2.6.1.1. L-aspartat-2-oxoglutarat-aminotransferase és a 2.6.1.2. L-alanin-2-oxoglutarat-aminotransferase izoenzimek vizsgálata emberi szérumban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

D

D. Kovács Gábor
A pedagógiai hatásfok vizsgálata egy nevelőtestületben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Dani Tivadar
Ibsen - Tolsztoj (Individualizmus? - Kollektivizmus?).
Earlier doctoral dissertations, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem (1987-1999).
(1969) (Unpublished)

Diczházi Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Diós József
A tanítás - tanulás folyamatának "korszerűsítése" gépi programok alkalmazásával.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Donkó István
Tolna megye népességének átrétegződése a munkaerőgazdálkodás tükrében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Dreveni Irén
A n-propilalkohol gőzfázisú heterogén katalitikus oxidációjának tanulmányozása NiO katalizátorokon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Dégi István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

F

Faludi Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Fazekas Géza
Budapesti ásvány- és gyógyvizek keletkezése és jelenkori helyzetük.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Fehér Géza
A drámaíró Vörösmarty /Művek, tervek, töredékek/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Felföldi Károly
Ciklohexén PRINS-reakciója.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Frank József
Fényökológiai vizsgálatok Solanum laciniatumon.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Für József
A bocskor, a bocskorviselet a magyar tájban, a Kárpát - medencében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

G

Góbi János
Szigetvár monográfiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

H

Hajzer Lajos
Az orosz frazeologizmusok poliszémiája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Hatvani László
Bizonyos másodrendű nem-líneáris differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

J

Jámborné Kness Mária
A Dorogi-medence Ny-i része eocén korú Nummuliteseinek vizsgálata és annak rétegtani eredményei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Jójárt István
Az ipar fejlődésének és az új ipartelepítéseknek várható hatása Szeged város és Szegedi-járás mezőgazdasági termelésére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Jónás Ferenc
Pedagógiai meteorológia.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

K

Kallós Gábor
Ifjúság - boldogság - életmód (Erkölcsszociológiai felvételek tanárjelöltek körében).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kalmár Pál
Szeged város ivó és ipari vízellátása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kiss István
Bacillus subtilis porfirin-igényes mutánsainak genetikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1969) (Unpublished)

Koczka János
Az iskolatípusok fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kovács József
A zenepedagógia- és pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói személyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kovács Péter
Középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata /A proletár nemzetköziségről alkotott vélemények pedagógiai elemzése alapján/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kuhn János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Kulcsár Ferenc
A radioaktív kettősjelölés méréstechnikája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1969) (Unpublished)

L

Laki Ferenc
A természetes fény spektrális energia megoszlásának hatása a Solanum dulcamara L. levél szöveti szerkezetére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Lehmann Antal
A zselic természeti földrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

M

Mayer Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Megyesi László
Főideálfélcsoportok és kvázifőideálfélcsoportok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Mohácsi Tivadar
Kinetikus rezolválás kisebb tagszámú alanin oligopeptidek lánctagszám növelési reakciójában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Márai Pál
N-O acilvándorlás a cisz- és transz-2-aminometil-ciklopentanol s a cisz- és transz-2-oximetil-ciklopentilamin származékoknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

N

Nagy Béláné Gellai Ágnes
A Dorogi-medence oligocén képződményeinek felosztása Foraminiferák alapján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

P

Pauleczki Ferenc
Tokajhegyalja szőlő- és bortermelése, különös tekintettel a két felújításra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Pesti János
A Bikalárok-völgy földrajzi nevei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Pálmai János
Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról /a társadalmi szükséglet, a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

R

Ritoc Jože
Ének-zenei képzés szerepe a gyerekek esztétikai nevelésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

S

Siklós János
Ideológiai, politikai életünk néhány kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Sipos István
A közösségi és a fizikai munkára való nevelés tapasztalatai az Egri Dobó István Gimnázium és Szakközépiskola gyakorlatában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Sohár István
Újabb adatok a kalkonképződés mechanizmusához és a kromonok metilezéséhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Somfai Attila
A Dél-Alföldi túlnyomásos tárolók vizsgálata, a túlnyomás okainak rendszerezése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Suhai Ferenc
A kender és a gyapot hatása a talaj hőmérsékletére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szabó Elek
Adalékok a pozitív fototaxisú rovarok repülési aktivitásához (Entomológiai alapkutatások fénycsapda-rendszerekkel 1965-1967-ig).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szabó Lajos
A balegységes félcsoportok vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szebenyi Ferenc
A Hg-S-H2O, illetve Me(Hg)-S-H2O terner rendszerekben lejátszódó elektrokémiai reakciók vizsgálata megszaggatott galvanosztatikus, valamint oszcillopolarográfiás módszerekkel.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szegfű László
Adalékok a deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szegfű László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Szántó Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Sümegi Mihály
Organikus közegű, koherens bárium-szulfát szuszpenziók reológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

T

Tompa Pál
Jókai történelem- és nemzetszemlélete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Toókos Ildikó
Tejipari szennyvizek tisztítása.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Tóth Lajos
Az iskolák igazgatásának és vezetésének fejlődése a szocialista Jugoszláviában.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

V

Veszelka Elemér
A Duna-Tisza közének talajvízföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Vetéssy Zsuzsanna
A szervetlen telítetlen gyűrűs vegyületek elektronszerkezetének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Vezér Károly
A bukások alakulásának néhány pedagógiai problémája.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Váry Béla
A mérték-rendszerek néhány kérdése a fizika oktatásban - különös tekintettel a gimnáziumi oktatásra.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

W

Wagner Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal /Lymphogen encephalopathiás betegek esetében/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Warvasovszky Emil
A Mezőföld madárélete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

Z

Zarándi Márta
Vizsgálatok a flavonoid kémia körében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1969) (Unpublished)

This list was generated on 2024. május 22. 09:33:40 CEST.