Items where Year is 1964

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W
Number of items: 48.

B

Baláspiri Lajos
Alfa-14C-etilbenzol és szek-n-butilbenzol folyadékfázisú kompetitív oxidációjának a vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Balázs János
Nátrium-karbonát hatása a bentonit frakciók ioncserélőképességére.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Bátyai Jenő
A H2O2-H2S2O8 rendszerben fellépő indukciós reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Békési Imre
A kalocsai kötelesmesterség munkamenete, szókincse és szaknyelvének elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

C

Csaplár Ferenc
Pesszimizmus, részvét és szeretet. Juhász Gyula indulása (1883-1902).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964)

Csaplár Ferenc
A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

D

Dani Mihály
A szavak szótári alakjainak hangsúlyingadozása a mai orosz nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

F

Farkas Mária
A montmorillonit kationcserélőképessége és elektrokémiai sajátságai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Fischer Ernő
Anatómiai, szövettani és hisztokémiai vizsgálatok Orthopterák bélcsatornáján.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

G

Gaál Imre
A vinilklorid termikus klórozásának kinetikai tanulmányozása gázfázisban OoC alatti hőmérsékleteken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Gaál Mihályné Sin Edit
Gyóni Géza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

H

Hevesi Imréné
Shakespeare tragikus nőalakjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Horváth Ferencné Tantos Olga
Paradicsomalapfajták és a "vegetatív hibridek" leveleinek és bőrszövetüknek összehasonlító vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

K

Kanyó Zoltán
Bertolt Brecht művei magyar színpadon 1945-ig : Bertolt Brecht, színpadi művei, elméleti írásai és Magyarország. 1922-1960.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Katona Ferenc
A verpeléti szőlőtermesztés természetföldrajzi alapjai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Koreczné Laky Ilona
A K-i Mecsek miocén képződményeinek földtani és mikropaleontológiai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Kubatov János
Michelangelo Buonarroti költészete.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Köpösdi Vera
A makói Lenin Tsz. fejlődésének útja.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

L

Lakatos Pál
A pannóniai lelőhelyű egyiptomi emlékek rövid áttekintése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

M

Marek János
A szegényparasztság szociális problémái a század elején Somogyban 1900-1930.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Mizser Lajos
Az "időszámítás" nyelvi kifejezései a szamojédban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Mády György
A molibdenát-ionok és a hidrogén-peroxid közötti reakcióról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

N

Nagy Istvánné
Önálló munka földrajzórán.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Nagy László
A mezőgazdasági termelés területi elhelyezésének természetföldrajzi alapjai Csongrád- és Békés megyében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Nemes Rudolf
Műveleti fokozat és jártassági szint.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Németh Gábor
Morphologiai és biokémiai vizsgálatok hideg- és meleg shock-kezelt Tetrahymena pyriformis GL törzsén.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1964) (Unpublished)

P

Padlás János
A mozgást jelentő páros igék a mai orosz nyelvben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Pénzes Pál
Ferroaszkorbátos, nem enzimatikus hidroxilálás helyettesített alifás és aliciklusos karbonsavaknál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

R

Rátkai János
A szegedi ipari munkásság életkörülményeinek alakulása 1955-től 1963-ig.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

S

Sey Ottó
A magyarországi pézsmapocok/Ondatra zibethica Link, 1795/ belsőélősködő férgei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Sipos Sándor
Komplex vizsgálatok hazai fiatal barnaszeneken.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Somfalvy Endre
Összehasonlító fehérjevizsgálatok egészséges és vírusos sárgasággal fertőzött cukorrépánál.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Stájer Gézáné Szabó Angela
Az efedrin azonossági vizsgálata és fotometriás meghatározása réz (II)-komplexe alapján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1964) (Unpublished)

Szabó Imre
A Kissnyer-Wolff reakció alkalmazása a gyűrűs éterek szintézisében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szabó Pál
Kecskemét közlekedése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szabó István
Szeged mezőgazdaságának és dolgozó parasztságának helyzete az 1941-1944 közötti időszakban.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Szalontai József
A szocialista ipar fejlődése Szegeden 1955-1960 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

T

Turai Géza
Az ismétlő - továbbképző - iskola történeti fejlődése 1868-tól 1964-ig /A mindennapos iskolaköteles koron túli fiatalokról való gondoskodás oktatásügyünkben/.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

V

Vajon Imre
Anatomiai vizsgálatok hazai lepkék idegrendszerén.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Varjú Sándor
Nagycenk gazdasági néprajza.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Varsányi Péter
Széchenyi István nevelési nézetei.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Vass György
Solohov parasztábrázolása a Feltört ugar című regényben.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Vass István
Szovjet állásfoglalások 1942-1943-ban a fasiszta Németország elleni európai második front kérdésében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Veszprémi László
A testnevelés hatása a szellemi munkateljesítményre.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Vida Zoltán
A makói hagymatermesztés népi hagyományai és szókincse (Nyelvészeti és néprajzi monográfia).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Vize László
A lumineszcencia-jellemzők sávszélesség-korrekciójáról.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

Vöröss László Zsigmond
Középső-Drávasiki holtágak cönológiai és florisztikai vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

W

Waldmann József
Tápé táncalkalmai és hagyományai.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1964) (Unpublished)

This list was generated on 2024. június 23. 20:41:13 CEST.