Items where Year is 1961

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 40.

Batta István
Félvezető oxidok katalitikus és hordozó sajátságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Benedek Nándor
Az olasz nyelv eredete.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Bernáth Gábor
Térszerkezeti vizsgálatok a morfinvázas alkaloidok körében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Cseh István
Hazai gyártmányú alúmínium és alúmíniumötvözetek savas közegben való korróziójának vizsgálata kalibrált vezetőképességi módszer segítségével.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Csihás Gábor
Mindszent község gazdasági földrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Csépányi Dezső
Az újpesti munkásmozgalom története 1920-ig.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Czimer László
Az általános iskolai gyakorlati foglalkozás tanításának módszertana.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Erdélyi Lajos
Neurohistológiai és histochemiai vizsgálatok emlőssziveken.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Farkas Judit
Az infravörös sugárzás néhány alkalmazási területe a gyógyszerészeti technológiában.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1961) (Unpublished)

Farkas János
Új eljárások a fűszerpaprika iparban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Gulyás Sándor
A Selaginellák levélepidermisének vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Görög József
A mezőgazdasági munkások helyzete és mozgalmai Csanád megyében a XX. század elején (1900-1907).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Hackl Lajos
Intermolekuláris hidrogénhídkötés vizsgálata elektrongerjesztési elnyelési színkép alapján, orto helyzetben hidroxil gyököt tartalmazó arómás azometineknél.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Hadnagy János
A Hosszúhegyi Állami Gazdaság gazdaságföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Havranek László
Mammalogiai vizsgálatok az Alsó-Tiszavidék ártéri erdeiben (2 függelékkel).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1961) (Unpublished)

Hevesi Imre
Szintereléssel előállított CdS és CdSe fotoelemek vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Hevesi János
Viszkózus festékoldatok fotolumineszcenciájának kioltása idegen anyagokkal.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Horváth Erzsébet
Ni(II)-komplexek fényelnyelésének vizsgálata különböző oldószerekben.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Horváth Imre
A hazai békák bélcsatornájának összehasonlító bonc- és szövettana.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Juhász Antal
Régi vízi élet és kihalt szegedi faiparágak.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Király Dezső
Az oxalilklorid termikus bomlásának kinetikai tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Kocsondi András
A tér és az idő kapcsolata a mozgó anyaggal.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Krupa András
Szilágyi és Hagymási története a magyar és a szlovák irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Lang János
Párologtatott PbSe-rétegek elektromos és fotoelektromos tulajdonságainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Mohay Jenő
Egyes viszkozitást növelő segédanyagok gyógyszeres inkompatibilitásának tanulmányozása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Mucsi József
A XVII. századi francia klasszikus tragédia Magyarországon (Corneille).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Pető Antal
A hidrogénhíd-kötés energiájának vizsgálata krezoloknál ultraibolya elnyelési színkép alapján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Pásztor Emil
Arany János "Toldi"-jának nyelvi gazdagsága (A szereplők megjelölései).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Regdon Géza
Formába öntéssel készülő szuszpenziós kúpok előállítása figyelemmel a hatóanyag egyenletes eloszlatására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1961) (Unpublished)

Stefandel István
Lombosfák és cserjék antimikrobiális hatóanyagainak vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Szabó Ferenc
A délalföldi betyárvilág történeti néprajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Szabó Gyula
Mikroklíma vizsgálatok a lillafüredi István cseppkő- és a forrás mésztufabarlangban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Székely Lajosné Ferencz Magda
A Leuciscus rutilus (L.) és a Scardinius erythrophthalmus (L.) összehasonlítása különös tekintettel a pikkely-oldalvonal relatiokra.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Tárnoki Klára
Heparin és fehérjék kölcsönhatásának vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Tóth Miklós
Az ifjú Marx elidegenedési elmélete kérdéséhez.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Varga Ilona
Agrárius - merkantilista ellentétek a vámpolitikában a XIX. és XX. század fordulóján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Vitális György
A mihálygergei Jégerfő völgy északi részének földtani viszonyai.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Várkonyi Bernát
A montmorillonitok üledéktérfogata szerves folyadékokban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Weisz Imre
A kokain térszerkezetéről.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1961) (Unpublished)

Zoltán Örs Tamás
Experimentálisan előidézett agyi lymphoedema néhány következménye.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1961) (Unpublished)

This list was generated on 2024. július 17. 13:13:56 CEST.