Items where Year is 1960

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | F | G | H | J | K | L | M | P | R | S | T | V | Z | Ö
Number of items: 37.

B

Bitó János
Egyen- és váltóáramú gázkisülések vizsgálata szondamérések segítségével.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

Bodnár Ferenc
Vitás elméleti kérdések a leíró mondattan köréből.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Bíró Ferenc
Péczeli József írói fejlődésének főbb vonásai.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

F

Farkas Gyula
Újabb adatok 6-18 éves tanulóifjúságunk testi fejlődéséhez 3999 szegedi tanuló vizsgálata alapján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

G

Gazsó István
Középiskolai matematika tankönyveink 1949 után.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

Gulya Károly
Adatok az erdélyi nemzetiségi kérdés történetéhez 1918-1923. (Gyulafehérvár-Csucsa).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Gyulai József
Szilícium és germánium kristályok néhány elektromos tulajdonságának meghatározása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Gál Dániel
Tanulmány a Tisza Rhizopoda-faunájáról.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

H

Horuczi László
Szükségszerűség és véletlen különös tekintettel a társadalomra (Az ember viszonya a társadalom törvényeihez).
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

J

Juhász János
Egy pótharaszti homokbucka hőmérsékleti viszonyai /A mikroklimatológia néhány méréstechnikai problémája/.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

K

Kiss László
Co(III) komplexek polarográfiás vizsgálata.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kordé Imre
Dugonics András.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kosjár Márton
Machiavellizmus és Machiavelli a Zrínyi előtti magyar irodalomban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kovács Gyula
Somogy-Csurgó és környékének Mollusca faunája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kovács Sándor
Magyar példa és európai humanista hagyomány szerepe Szepsi Csombor Márton íróvá fejlődésében.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Krajkó András
Móra és Juhász Gyula a háború ellen.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Kuczik István
A minőség filozófiai fogalmának történeti-logikai fejlődése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

L

Lázár János
Az úgynevezett "Cystindisulfoxyd" szerkezetének igazolása szintézissel.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Orvostudományi Egyetem (1951-1987).
(1960) (Unpublished)

M

Marek Nándor
Vizsgálatok a fotolumineszkáló festékek abszorpciós és polarizációs spektrumai közötti összefüggésre vonatkozólag. Különös tekintettel a kérdés kvantummechanikai tárgyalásának lehetőségeire és a vibrációs átmenetek tanulmányozására.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Matzkó László
A "standard" amerikai kiejtés.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Mihálka György
A szegedi táj népzenéje.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Moldvay Loránd
Az eolikus üledékképződés törvényszerűségei.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Molnár Béla
A Duna-Tisza-közi eolikus rétegek kiterjedése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

P

Papp János
A vallás keletkezésének és lényegének néhány problémája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Pataki István
Néhány ftalein és szulfoftalein szintézise.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

R

Richnovszky Andor
Baja és környékének Mollusca - faunája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Rácz János
Kiskunfélegyháza 1917-1919-ben.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Rákosi László
Adatok a dorogi szénmedence paleogén flórájához kovásodott fatörzsek vizsgálata alapján.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

S

Szekeres Béla
Békéscsaba ipari fejlődése s szocialista iparának kialakulása.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Szigetvári Gábor
Veszprém megye vasútföldrajza.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Szilágyi István
Vizsgálatok a Fries reakcióval kapcsolatban.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Székely Sándor
A mozgásformák visszavezethetetlensége és az u.n. "gondolkodó gépek" kérdése.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

T

Tuba Zoltán
A cisz és a transz 2-oxi-metil C-hexanol és származékai kémiája.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

V

Varga Lajos
Harc a revizionizmus ellen a német szociáldemokrata párt 1903-as drezdai kongresszusán.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

Veres Sándor
A közegek dielektromos állandójának hatása adszorpciós komplexek sajátságaira.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Z

Zöllei Mihály
Kadmiumszulfid fotoellenállások vizsgálatáról.
Earlier doctoral dissertations, Szegedi Tudományegyetem (1945–1962).
(1960) (Unpublished)

Ö

Ördög Ferenc
Gyulaj mai névtana.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1960) (Unpublished)

This list was generated on 2024. július 14. 19:29:33 CEST.