Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2021

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 40.

Almási Nikoletta
Sigma-1 receptor mediálta protektív mechanizmus vizsgálata TNBS-indukálta patkány colitis modellben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Bashir Faiza
The detection, elimination and damaging effect of singlet oxygen in the photosynthetic apparatus of plants and microalgae.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Bencsik-Bóka Bettina
Egy biokontroll képességekkel rendelkező Bacillus subtilis törzs ökofiziológiai és molekuláris jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021) (Unpublished)

Bernula Dóra
In vitro gyökér alapú regenerációs rendszer Arabidopsis-ban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021) (Unpublished)

Bodor Attila
A Micrococcus luteus extracelluláris szervesanyagának alkalmazása használt kenőolajjal szennyezett talajok ex situ bioremediációjának fokozására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Boldog Eszter
Egy humán agykérgi specializált GABAerg idegsejt típus morfológiai, molekuláris és elektrofiziológiai jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Dukay Brigitta Dóra
A HSPB1 neuroinflammációban betöltött moduláló szerepének vizsgálata transzgenikus egérmodellben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Frittmann Orsolya
Az élesztő Rad18 fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Gopisetty Mohana Krishna
Role of endoplasmic reticulum stress in size-dependent inhibition of P-glycoprotein by silver nanoparticles in multidrug-resistant breast cancer cells.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Gróf Ilona
Tenyészetes epitélsejt modellek alkalmazása biológiailag aktív peptidek és adjuváns terápiás szerek hatásának vizsgálatára.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Hausinger Péter
Környezeti hatótényezők endokrin diszruptor (ED) hatásainak experimentális vizsgálata és kapcsolata a kardiovaszkuláris klinikai gyakorlattal.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Horváth-Furdan Szabina
Fiziológiás és patológiás agyi állapotok celluláris és hálózati mechanizmusai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Huliák Ildikó
Tumor-asszociált miofibroblasztok genetikai, epigenetikai, transzkripciós és funkcionális jellemzői.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Igaz Nóra
Fém nanorészecskék és hiszton-deacetiláz inhibitorok tumorellenes hatásának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Jipa András
A Drosophila melanogaster Atg8 fehérjék lipidációtól független szerepeinek a vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Kiss Enikő
Comparative genomics reveals the origin of fungal hyphae and multicellularity.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Kiss Viktória
A Drosophila Atg9 autofágia gén szerepe az aktin citoszkeleton szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Kármán Zoltán
A PP4 foszfatáz kölcsönható partnereinek azonosítása és szubsztrátum-felismerő mechanizmusának feltárása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Lerner Zita
Egy új vérsejt típus, a sokmagvú óriássejt szerepe a Drosophila sejt-közvetítette immunválaszában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Leviczky Tünde
A növényi (Arabidopsis) aktivátor E2F transzkripciós faktorok szerepe a magfejlődésben és a sejtciklus szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Li Qiuzhen
RAD18-dependent Activation of FAN1 by Ub-PCNA to Rescue DNA Interstrand crosslinks along with TLS Pol η.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Marik Tamás
Investigation of biologically active peptaibol compounds produced by members of the filamentous fungal genus Trichoderma.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Pato Santa Maria Ana Raquel
The role of brain endothelial surface charge and glycocalyx in the function and integrity of the blood-brain barrier.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Ramasamy Aruna Vigneshwari
Bioprospecting and biodiversity investigations of endophytic fungi isolated from medicinal plants and mosses.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Rádi Feríz
Hazai nemesítésű kukorica tenyészanyagok genetikai forrásainak bővítése innovatív módszerekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Strang Orsolya
Biogáz termelés lignocellulózban gazdag biomasszákból bioaugmentációval és előkezeléssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Surya Henry
Polycomb protein RYBP regulates transcription factor Plagl1 during in vitro cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szabó Anikó
A BigH1 alternatív linker hiszton szerepe a Drosophila korai fejlődésben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szebenyi Csilla
Spórafelszíni fehérjéket kódoló gének jellemzése Mucor circinelloides-ben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Szilágyi Árpád
Növényi és állati eredetű hulladékok hasznosíthatósága biogáz előállítására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Tyagi Chetna
Structural investigation of peptaibols using accelerated molecular dynamics simulations.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(2021)

Tóth Ágnes
Az élesztő Mgs1 és a humán WRNIP1 fehérjék szerepe a G-kvadruplexet formáló DNS szakaszok replikációjában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Ulicsni Viktor
Investigation of traditional ecological knowledge of wild animal species in the Carpathian Basin.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Varga Torda
Examining the macro-evolution and genetic background of complex multicellular structures in mushroom-forming fungi (Agaricomycetes).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Vaz Amanda Grace
Characterization of novel hydrophobic surface binding proteins in Mucor circinelloides.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Váradi Orsolya Anna
Development of lipid biomarker based diagnostic method for TB research in archaeological samples via HPLC-HRMS.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Weinhardt Nóra
CRISPR/Cas rendszerek és kis RNS-eik expressziójára alkalmazott promóterek vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Zahorán Szabolcs
A terhesség alatti dohányzással összefüggésbe hozható endotéliális diszfunkció molekuláris vizsgálata köldökzsinór modellrendszerben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Zsigmond Eszter
A humán Spartan szerepe a DNS−fehérje keresztkötések eltávolításában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

Őszi Erika
Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor funkcionális jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2021)

This list was generated on 2024. február 22. 08:16:04 CET.