Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2013

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 29.

Bereczki Zsolt
Az avarok trepanációs szokásai a Dél-Alföld bioarcheológiai leletanyagának tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Bíró Judit
A növényi NRP fehérjék lehetséges szerepe a hiszton defoszforiláció szabályozásában, és a hőstressz válaszban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Cseri András
Genomikai és fenomikai megközelítések kombinálása az árpa szárazságtűrésének jellemzésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fuzik János
Globális agyi ischaemia hatása két különböző patkánytörzs kérgi aktivitására és egy új lehetséges neuroprotektív stratégia tesztelése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Fülöp Dávid
Taxonómiai és filogenetikai vizsgálatok Palearktikus Charipinae (Hymenoptera, Figitidae) fajokon.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Gellért Levente
Neuroprotekciós lehetőségek kinureninekkel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Juhász Szilvia
A C1orf124/Spartan szerepe a DNS-hiba tolerancia útvonalban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Khoroshyy Petro
Dynamics of physical processes in proteins studied by kinetic absorption spectroscopy.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kocsubé Sándor
Humán patogén Candida fajok molekuláris kimutatása és jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Komlósi Gergely
Humán agykérgi neuronhálózatok működése és szerotonerg szabályozása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Kovács Károly
Az anyagcsere szerkezetének hatása a genetikai interakciókra és a genomszerveződésre.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Krizsán Krisztina
Opportunista patogén Cochliobolus izolátumok jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Lehoczki-Krsjak Szabolcs
Tebukonazol és protiokonazol hatóanyagok mennyiségének, transzlokációjának, bomlásának és kalászfuzáriózis elleni hatékonyságának vizsgálata búzában különböző kijuttatási módszereknél.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Majer Petra
Antioxidánsok szerepe a levelek akklimációjában – rövidtávú alkalmazkodás változó megvilágításhoz.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Molnár Eszter
Új kismolekula-alapú módszerek kidolgozása és alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Pintér Zoltán
Antropometriai paraméterek diagnosztikus hatékonysága az elhízás, különös tekintettel a zsigeri zsírfelhalmozódás és bizonyos kardiovaszkuláris rizikótényezők tükrében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Poór Péter
Sóstressz és szalicilsav indukálta élettani folyamatok összehasonlító vizsgálata paradicsomban: akklimatizáció vagy programozott sejthalál.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Páldy Ferencz Sándor
A Drosophila melanogaster kalpainok és a sejtvándorlás.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Seltmann Katja C.
Advancement in Hymenoptera Research through Anatomy Ontology Development.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Szász András
A veleszületett immunitás szabályozásának vizsgálata in vitro és in vivo rendszerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Terecskei Kata
Egy kis GTP-kötő fehérje szerepe a növényi cirkadián óra, stressz-válaszok és a fényfüggő endoreduplikáció szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tiricz Hilda
Szimbiotikus eredetű, antimikrobiális típusú peptidek hatása Sinorhizobium meliloti baktériumra.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Erzsébet Melinda
A Hsp27 neuroprotektív szerepének tanulmányozása transzgenikus egerekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Tóth Mónika
Az MDR1 gén kromatin szerkezetének tanulmányozása gyógyszerérzékeny és gyógyszerrezisztens humán sejtekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Vamoş Ecaterina Edith
Analysis of the mechanism by which dADA2 factors contribute to the specificity of dSAGA and dATAC histone acetyltransferase complexes.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Virágh Eszter Erika
Az importin-α2 paralóg-specifikus szerepe és összehangolt együttműködése az importin-β/Ketel génnel az ecetmuslica korai embrionális fejlődésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Waro Biru Girma
Roles of voltage-gated Shal/Kv4 ion channels in D.melanogaster life span, motor activity, learning and memory.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Zsindely Nóra
A dSAGA specifikus hiszton acetiláció génműködés szabályozásban betöltött funkciójának vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

Zsámboki János
A Nimród fehérje- és géncsalád szerepe a mikroorganizmusok felismerésében és bekebelezésében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2013) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 22. 09:23:52 CET.