Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2012

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 19.

Bebes Attila
Xenobiotikum transzporterek vizsgálata humán keratinocitákban és bőrben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Báldi Rita
Két molekula sejtszintű kifejeződése patkány agyszövetben: a KCC2, mely közvetett módon, a posztszinaptikus GABA A receptor mediált sejtválaszban játszik szerepet, valamint a δ alegységgel rendelkező GABA A receptor, mely a tónusos áramok kialakításában vesz részt.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Csernetics Árpád
Karotintermelő járomspórás gombák genetikai módosításának lehetőségei.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Csörgő Bálint
Redukált genomú Escherichia coli törzs genetikai stabilitásának növelése az indukálható DNS-polimerázok kiiktatásával.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Dinç Emine
Antisense Oligodeoxynucleotide Technology: A Novel Tool for Gene Silencing in Higher Plants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Faragó Nóra
Szív, tumor és idegsejtek fókuszált miRNS és mRNS expressziós analízise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Fülöp András
A polihidroxi-alkánsavak és a hidrogén metabolizmus kapcsolata egy fototróf bíbor kénbaktériumban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Gali Himabindu
Role of non-classical polymerases and SUMO PCNA dependent mechanisms in the maintenance of genome stability.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Gombos Rita
A Drosophila DAAM axon növekedésben betöltött szerepének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Karcsúné Kis Gyöngyi
Orexin jelentősége a vízanyagcsere, valamint a vazopresszin kiválasztás szabályozásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Kiss Éva
Az Acaryochloris marina cianobaktérium kettes fotokémiai rendszerének D1, D2 és citokróm b559 alegységeit, valamint a Hox hidrogenázt kódoló gének kifejeződésének vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Linka Beáta
Kataláz aktivitás vizsgálata a Rhizopus oryzae opportunista patogén járomspórás gombában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Nagy László
An Investigation of the Phylogeny and Evolutionary Processes of Deliquescent Fruiting Bodies in the Mushroom Family Psathyrellaceae (Agaricales).
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Nagy Olga
Az anafázis promoting komplex (APC/C) katalitikus modulja Drosophila melanogasterben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Pallos Judit
Inhibition of specific histone deacetylases suppresses pathogenesis in a Drosophila model of Huntington’s disease.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Steinbach Gábor
Differenciál-polarizációs lézerpásztázó mikroszkóp fejlesztése és felhasználása anizotróp biológiai szerkezetek feltárásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Szebeni Gábor János
A galektin-1 alapvető faktor a csontvelő eredetű mesenchymalis őssejtek tumor fejlődést serkentő hatásában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Szőri-Dorogházi Emma
A membránkötött Hyn [NiFe] hidrogenáz enzim struktúra-funkció analízise Thiocapsa roseopersicina-ban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

Takó Miklós
Járomspórás gombák béta-glükozidáz enzimeinek vizsgálata: az enzim tisztítása és jellemzése, a kódoló gének molekuláris és funkcionális elemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2012) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 28. 16:19:29 CET.