Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2006

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 31.

Bagi Krisztina
Rögzített sertés hasnyálmirigy lipáz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Bakota Lídia
A kalmodulin génexpresszió változása a patkányagyban fejlődéstani és kísérletes körülmények között.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Balogi Zsolt
Kismolsúlyú hősokkfehérjék membrán kölcsönjatásai.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Bogácsi-Szabó Erika
Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Burkovics Péter
A humán Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Bálint András Ferenc
A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Csáki Róbert
Szolubilis metán monooxigenáz réz ion függő szabályozásának vizsgálata Methylococcus capsulatus (Bath) törzsben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Domonkos Ildikó
A foszfatidil-glicerin szerepe az 1. fotokémiai rendszer szerkezetében és funkciójában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Fehér Tamás
Construction and characterisation of a multi-deletion Escherichia coli strain.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Gajda Zita
Involvement of gap junctions in epileptogenesis and manifestation of seizures of the immature and adult neocortex.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

György Andrea
The molecular of AT-rich DNA binding proteins in the developing brain.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Juhász Ákos
Néhány fekete Aspergillus faj mitokondriális genom vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Kevei Éva
A ZEITLUPE fehérje szerepének vizsgálata a növényi cirkadián óra működésében és a fényszabályozott folyamatokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Konstantinova Zhiponova Miroslava
The effects of stress factors on gene expression in higher plants.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Krecsmarik Mónika
A krónikus alkoholfogyasztás hatása a nitrogén monoxid szintézise patkány és egér bélidegrendszerében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Leitgeb Balázs
Az endomorfinok konformáció-analízise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Otgonchimeg Rentsendorj
Transcriptional regulation of the martilin-1 gene.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Pettkó-Szandtner Aladár
Lucerna ciklin-függő kináz inhibitor fehérje jellemzése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Rus Florentina
Expression and novel function of Filamin-240 in lamellocyte development in Drosophila.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Simon Anna
A distinct GABAerg cell type: studies on the neurogliaform cell in the cerebral cortex.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Sinkó Ildikó
A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szabadics János
Consequences of sequences: Studies on convergent and divergent elements of neorotical inhibitory microcircuits.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szamecz Béla
Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szameczné Rutkai Edit
A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szekeres András
Hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekurális vizsgálata.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Szuperák Milán
Ivarsejtek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására alkalmas genomszintű vizsgálati módszerek kidolgozása Drosophila melanogasterben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Takács Mária
Hidrogén metabolizmusban szerepet játszó gének és géntermékek vizsgálata Thermococcus litoralis-ban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Ughy Bettina
Phycobilisome assembly in Synechocystis sp. strain PCC6803.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Zádori Zoltán
Új virális funkciók felismerése szekvenciaelemzéssel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Ács Klára
A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GPD) kódoló gén klónozása Mucor circinelloides-ből transzformációs rendszer kidolgozása céljából.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

Ötvös Krisztina
Felismerések a nitrogén oxid sejtosztódást és differenciációt szabályozó tulajdonságáról lucernában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2006) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 22. 09:24:37 CET.