Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2002

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | F | I | K | L | M | R | S | V | Z
Number of items: 17.

B

Bagyánszki Mária
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlődése.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Bartók Tibor
Új biotechnológiai és bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a növényi sejt- szövettenyésztésben valamint a fuzárium kutatásban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

F

Fajka-Boja Roberta
Tirozin kinázok és foszfatázok szerepe a T sejtek galektin-1 indukálta apoptózisában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

I

Ivanenko Tetiana
Analysis of certain aspects of restriction endonuclease function: DNA recognition and in vivo effects.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

K

Kelemen Zsolt
Lucerna hiszton H3 gén szabályozó régióinak vizsgálata transzgénikus növényekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kevei Zoltán
Gümőspecifikus glicin-gazdag fehérjék vizsgálata Medicago fajokban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kolisnychenko Vitaliy S.
Genome engineering in Escherichia coli: methods and applications.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Komonyi Orbán
Drosophila ekdizon receptor izoformák genetikai és molekuláris analízise.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kozma-Bognár László
A fitokróm fotoreceptorok szabályozó funkciójának molekuláris szintű vizsgálata transzgenikus növényekben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Kóródi Katalin
Felnőttkori plaszticitás rágcsálók primer szomatoszenzoros kérgében.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

L

László Kinga
Az α-kimotripszin stabilitása és működése szerves oldószeres közegben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

M

Molnár Gergely
Brasszinoszteroid-regulált génexpresszió vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

R

Rios-Gonzalez Krisztina
A növényi antioxidáns védekezőrendszer enzimatikus elemeinek változása só (NaCl) stressz hatására.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

S

Seregélyes Csaba
Isolation and characterization of Mhb1, a novel non-symbiotic hemoglobin from Medicago sativa.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Sinka Rita
Az ivarsejtek kialakításában szerepet játszó poirot gén azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

V

Vastag Mária
Genetikai és rendszertani vizsgálatok a Rhizomucor nemzetségben.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

Z

Zvara Ágnes
A c-CrkII adapter fehérje C-terminális régiójának szerepe a fokális adhéziós kináz jelátviteli folyamataiban.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2002) (Unpublished)

This list was generated on 2023. december 9. 02:58:27 CET.