Browse by Discipline

Group by: Creators | No Grouping
Number of items at this level: 19.

Benkő Zsuzsanna
Az SPD Latin-Amerika politikája (1969-1980).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Békés Csaba
A magyar kormány békepropaganda tevékenysége 1945-46-ban : Kísérletek a külföld felvilágosítására a párizsi béketárgyalások előtt.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1988) (Unpublished)

Horváth Csaba
A Bolotnyikov-féle parasztháború ábrázolása az orosz történettudományban (XIII. század - XIX. század - XX. század tízes évei).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1980) (Unpublished)

Juhász Krisztina
Az Európai Unió biztonság- és védelempolitikája, az EU válságkezelési tevékenysége.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2014) (Unpublished)

Kalkamanova Assem
The Language of Legitimation in Authoritarian Regimes: A Multiple-case Study of Kazakhstan and Russia.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2022)

Koch József
A Pángermán szövetség (Alldeutscher verband) ideológiája 1890-1914 (Pángermánizmus).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1970) (Unpublished)

Komár Pál
A társadalmi-gazdasági fejlődés és a közművelődés viszonyának néhány kérdése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Kormányos András
Az MDP iparpolitikája Csongrád megyében 1948 és 1953 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Lovász Matild
A szocialista társadalom politikai intézményrendszere - a demokratikus centralizmus.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Merkovity Norbert
A politikai tartalmú közlésfolyamat új kora. Politikai kommunikáció a hagyományos és az új kommunikációs technológiák korában.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2011) (Unpublished)

Nagy Sándorné Neuhauser Krisztina
Thomas Jefferson és Alekszandr Nyikolajevics Ragyiscsev forradalmi nézeteinek párhuzama a felvilágosodás eszmerendszerében.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Norambuena Carlos Cádiz
La lucha ideológica y los medios de comunicación de masas. El nuevo orden mundial de la comunicación e información y América latina.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1981) (Unpublished)

Réti László
A müncheni egyezmény (Csehszlovák Köztársaság válsága).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1966) (Unpublished)

Sebőkné Gombos Zsuzsanna
Az állam- és nemzetfejlődés kapcsolatának néhány kérdése Guinea politikai rendszerének tükrében 1958 és 1984 között.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1987) (Unpublished)

Soós Edit
Gyarmatosítás és antimilitarista harc Marokkóban (1900-1926).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1989) (Unpublished)

Tihanyi Zoltán
A népfelségelmélet és a népképviselet kialakulása és fejlődése hazánkban Zsigmond király uralkodásáig.
Earlier doctoral dissertations, University of Szeged.
(1949) (Unpublished)

Tóth János
Politikai konfliktusok rendszerszemléletű elemzése.
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1984) (Unpublished)

Végh Gyuláné
A szakszervezeti politikai oktatás története (a SZOT irányító tevékenységének tükrében) (1945-1970).
Earlier doctoral dissertations, József Attila Tudományegyetem (1962-1999).
(1986) (Unpublished)

Winis Nándor
Gentz Frigyes szerepe a Metternich-érában különös tekintettel levélváltásaikra.
Earlier doctoral dissertations, Ferencz József Tudományegyetem (1919–1940).
(1923) (Unpublished)

This list was generated on 2024. február 28. 15:46:39 CET.