Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | F | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Találatok száma: 50.

A

Akáb István
Állami gondozott serdülők erkölcsi fejlődésének nevelőotthoni tapasztalatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

B

Baukó Mihály
Értékorientációs jellemzők a szakmunkástanulók munkára nevelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Bácskai László Zoltán
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének és integrálásának pedagógiai kérdései (A Besenyőteleki nevelési központ tapasztalatai) (1974-1982).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Bükki Mária
Munkáscsoportok kohéziós tényezői.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Bőke Gyula
A pedagógiai célrendszer és a személyiség irányultságának érintkezési pontjai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

C

Csikós István
A kis- és mikrocsoportos vegyipari gyakorlati oktatás irányítástechnikai és módszertani kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Czene Valéria
Katolikus ellenreformáció és népoktatás Magyarországon 1560-1777.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

D

Debreczeny Ivánné Ökrös Piroska
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején (1932-1936).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

F

Forray R. Katalin
Társadalmunk és középiskolája - A képzési kínálat szerepe a középiskola választásában - [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

J

Juhász Károly
A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok története, fejlődési tendenciái (1962-82).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

K

Kiss István
Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Koós István
Kilépési kritériumok fizikából (Egy tantárgy lehetőségei a személyiségformálásban).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kretz István
Iskolaérettségi vizsgálatok és korrekciós nevelés a gyermekotthonokban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában (1867-1918).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kövesdi László
Villamos műszerek és mérések tantárgy összetett áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

L

Laczkó Gyuláné
Az Általános iskolai diákotthon sajátos feladatai a tanyai tanulók nevelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Lükő István
Tevékenységorientált szakmai nevelés és új struktúrájú tantárgyrendszere.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

M

Mihály Istvánné
Az óvodai környezetismereti foglalkozások iskolaelőkészító szerepe és ennek konzekvenciái a pedagógusképzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Dr. Modrovichné Nagy Klára
A tanulók természettudományi műveltségének elmélyítése a tanórán kívüli foglalkozásokon (A napközi otthonos foglalkozások szerepe a 4. osztályos tanulók természettudományi ismereteinek elmélyítésében és bővítésében).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Márin István
Környezet- és természetvédelemre nevelés a tanórán és tanórán kívül.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Mészáros Lajos
A közlekedésre nevelés korunk új követelménye (Közlekedési magatartásra nevelés, különös tekintettel az iskolára).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

O

Orosz László
Megtanítási programcsomag az egyenletek című témához (ált. isk. 8. o.).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

P

Pais Ella
A kétéves politikai- és szakközépiskola, mint a társadalmi mobilitás elősegítésének egyik útja.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Perényi Rezső
Villamos műszerek és mérések tantárgy egyenáramú és váltakozó áramú egyszerű áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Prémeczné Szantner Emma
A személyiség fejlődésének zavarai, a korrekciós nevelés lehetősége az általános iskolában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

R

Rigó Szilveszter
A szegedi közoktatás fejlődése, különös tekintettel a pedagógusok művelődési igényére (1945-1982).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Ruttner Erzsébet
A pedagóguspálya Békés megye középiskoláinak véleménye tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Ruzsányi Istvánné
Az óvodai matematikaoktatás történeti előzményei hazánkban (1828-1983).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Sydorkó György
A siket tanulók gondolkodásának fejlesztése a szakmai képzésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szakács Mihályné
Óvónői magatartások hatása a gyermeki tevékenységek eredményességére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szenczi László
A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása Tolna megyében 1945-1948.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szenes György
A tantervi anyag egységesítési lehetőségének vizsgálata a szakközépiskola első két évében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

T

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Tóth János
Az osztályfőnök pedagógiai feladatai az új tantervi követelmények alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

V

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

W

Walter József
Megtanítási programcsomag készítésének és alkalmazásának néhány kérdése (Agrárfőiskolai hallgatók számítástechnikai tantárgyának feldolgozásával és kísérleti tanításával).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Z

Zsigmond Tiborné Váczi Irén Sára
A motiváció hatása a tanulók kérdéskultúrájára és kauzális gondolkodására az általános iskolai biológiaoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

Á

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1983)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 08:52:52 CET.