Items where Year is 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 50.

A

Akáb István
Állami gondozott serdülők erkölcsi fejlődésének nevelőotthoni tapasztalatai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

B

Baukó Mihály
Értékorientációs jellemzők a szakmunkástanulók munkára nevelésében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Bácskai László Zoltán
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének és integrálásának pedagógiai kérdései /A Besenyőteleki nevelési központ tapasztalatai/ /1974-1982./.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Bükki Mária
Munkáscsoportok kohéziós tényezői.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Bőke Gyula
A pedagógiai célrendszer és a személyiség irányultságának érintkezési pontjai.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

C

Csikós István
A kis- és mikrocsoportos vegyipari gyakorlati oktatás irányítástechnikai és módszertani kérdései.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Czene Valéria
Katolikus ellenreformáció és népoktatás Magyarországon 1560-1777.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

D

Debreczeny Ivánné
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején /1932-1936/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

F

Forray R. Katalin
Társadalmunk és középiskolája - A képzési kínálat szerepe a középiskola választásában - [Kandidátusi értekezés].
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

J

Juhász Károly
A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok története, fejlődési tendenciái /1962-82/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

K

Kiss István
Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Koós István
Kilépési kritériumok fizikából /Egy tantárgy lehetőségei a személyiségformálásban/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Kretz István
Iskolaérettségi vizsgálatok és korrekciós nevelés a gyermekotthonokban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában /1867-1918/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Kövesdi László
Villamos műszerek és mérések tantárgy összetett áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

L

Laczkó Gyuláné
Az Általános iskolai diákotthon sajátos feladatai a tanyai tanulók nevelésében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Lükő István
Tevékenységorientált szakmai nevelés és új struktúrájú tantárgyrendszere.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

M

Mihály Istvánné
Az óvodai környezetismereti foglalkozások iskolaelőkészító szerepe és ennek konzekvenciái a pedagógusképzésben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Modrovichné Nagy Klára
A tanulók természettudományi műveltségének elmélyítése a tanórán kívüli foglalkozásokon /A napközi otthonos foglalkozások szerepe a 4. osztályos tanulók természettudományi ismereteinek elmélyítésében és bővítésében/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Márin István
Környezet- és természetvédelemre nevelés a tanórán és tanórán kívül.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Mészáros Lajos
A közlekedésre nevelés korunk új követelménye /Közlekedési magatartásra nevelés, különös tekintettel az iskolára/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

O

Orosz László
Megtanítási programcsomag az egyenletek című témához /ált. isk. 8. o./.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

P

Pais Ella
A kétéves politikai- és szakközépiskola, mint a társadalmi mobilitás elősegítésének egyik útja.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Perényi Rezső
Villamos műszerek és mérések tantárgy egyenáramú és váltakozó áramú egyszerű áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Prémeczné Szantner Emma
A személyiség fejlődésének zavarai, a korrekciós nevelés lehetősége az általános iskolában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

R

Rigó Szilveszter
A szegedi közoktatás fejlődése, különös tekintettel a pedagógusok művelődési igényére (1945-1982).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Ruttner Erzsébet
A pedagóguspálya Békés megye középiskoláinak véleménye tükrében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Ruzsányi Istvánné
Az óvodai matematikaoktatás történeti előzményei hazánkban /1828-1983/.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Sydorkó György
A siket tanulók gondolkodásának fejlesztése a szakmai képzésben.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Szakács Mihályné
Óvónői magatartások hatása a gyermeki tevékenységek eredményességére.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Szenczi László
A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása Tolna megyében 1945-1948.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Szenes György
A tantervi anyag egységesítési lehetőségének vizsgálata a szakközépiskola első két évében.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

T

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Tóth János
Az osztályfőnök pedagógiai feladatai az új tantervi követelmények alapján.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

V

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

W

Walter József
Megtanítási programcsomag készítésének és alkalmazásának néhány kérdése (Agrárfőiskolai hallgatók számítástechnikai tantárgyának feldolgozásával és kísérleti tanításával).
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Z

Zsigmond Tiborné
A motiváció hatása a tanulók kérdéskultúrájára és kauzális gondolkodására az általános iskolai biológiaoktatásban.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

Á

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
Régi típusú doktori értekezés, József Attila Tudományegyetem.
(1983)

This list was generated on 2020. április 6. 02:30:23 CEST.