Items where Year is 1983

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á
Number of items: 50.

A

Akáb István
Állami gondozott serdülők erkölcsi fejlődésének nevelőotthoni tapasztalatai.
PhD, University of Szeged.
(1983)

B

Baukó Mihály
Értékorientációs jellemzők a szakmunkástanulók munkára nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Bácskai László Zoltán
A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének és integrálásának pedagógiai kérdései (A Besenyőteleki nevelési központ tapasztalatai) (1974-1982).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Bánhegyi Péter
A korabeli Anglia történeti problémái Shakespeare drámáiban.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Bódi György
A KISZ párttaggá nevelő tevékenységének hatása az MSZMP összetételére Csongrád megyében 1975-1978.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Bükki Mária
Munkáscsoportok kohéziós tényezői.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Bőke Gyula
A pedagógiai célrendszer és a személyiség irányultságának érintkezési pontjai.
PhD, University of Szeged.
(1983)

C

Csikós István
A kis- és mikrocsoportos vegyipari gyakorlati oktatás irányítástechnikai és módszertani kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Czene Valéria
Katolikus ellenreformáció és népoktatás Magyarországon 1560-1777.
PhD, University of Szeged.
(1983)

D

Debreczeny Ivánné Ökrös Piroska
Az értelmiség Szegeden a Gömbös-kormányzat idején (1932-1936).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Dezsőné Zemplényi Veronika
A magyar és a finn pronominalizáció kontrasztív vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1983)

F

Forray R. Katalin
Társadalmunk és középiskolája - A képzési kínálat szerepe a középiskola választásában - [Kandidátusi értekezés].
PhD, University of Szeged.
(1983)

J

Juhász Károly
A Bács-Kiskun megyei általános iskolai diákotthonok története, fejlődési tendenciái (1962-82).
PhD, University of Szeged.
(1983)

K

Kiss István
Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kovács Attila
Kisiskolás korú agresszív gyermekek csoport-pszichoterápiája.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Koós István
Kilépési kritériumok fizikából (Egy tantárgy lehetőségei a személyiségformálásban).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kretz István
Iskolaérettségi vizsgálatok és korrekciós nevelés a gyermekotthonokban.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Káli Zsuzsanna
Munkásművelődés Magyarországon a dualizmus időszakában (1867-1918).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Körmendi János
Nagymajláth története megtelepedésétől az örökváltsági szerződés megkötéséig.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kövesdi László
Villamos műszerek és mérések tantárgy összetett áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Kürti Béla
A szegedi táj története az avar korban.
PhD, University of Szeged.
(1983)

L

Laczkó Gyuláné
Az Általános iskolai diákotthon sajátos feladatai a tanyai tanulók nevelésében.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Lükő István
Tevékenységorientált szakmai nevelés és új struktúrájú tantárgyrendszere.
PhD, University of Szeged.
(1983)

M

Mihály Istvánné
Az óvodai környezetismereti foglalkozások iskolaelőkészító szerepe és ennek konzekvenciái a pedagógusképzésben.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Modrovichné Nagy Klára
A tanulók természettudományi műveltségének elmélyítése a tanórán kívüli foglalkozásokon (A napközi otthonos foglalkozások szerepe a 4. osztályos tanulók természettudományi ismereteinek elmélyítésében és bővítésében).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Molnár György
A Dunai hajózás fő kérdései 1935-1945.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Márin István
Környezet- és természetvédelemre nevelés a tanórán és tanórán kívül.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Mészáros Lajos
A közlekedésre nevelés korunk új követelménye (Közlekedési magatartásra nevelés, különös tekintettel az iskolára).
PhD, University of Szeged.
(1983)

O

Orosz László
Megtanítási programcsomag az egyenletek című témához (ált. isk. 8. o.).
PhD, University of Szeged.
(1983)

P

Pais Ella
A kétéves politikai- és szakközépiskola, mint a társadalmi mobilitás elősegítésének egyik útja.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Perényi Rezső
Villamos műszerek és mérések tantárgy egyenáramú és váltakozó áramú egyszerű áramkörök megtanítási programcsomagja és a programcsomag által elért eredmények értékelése.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Prémeczné Szantner Emma
A személyiség fejlődésének zavarai, a korrekciós nevelés lehetősége az általános iskolában.
PhD, University of Szeged.
(1983)

R

Rigó Szilveszter
A szegedi közoktatás fejlődése, különös tekintettel a pedagógusok művelődési igényére (1945-1982).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Roth Viktor
Az európai klasszikus polgári társadalom kialakulásának tükröződése Honore de Balzac világában.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Ruttner Erzsébet
A pedagóguspálya Békés megye középiskoláinak véleménye tükrében.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Ruzsányi Istvánné
Az óvodai matematikaoktatás történeti előzményei hazánkban (1828-1983).
PhD, University of Szeged.
(1983)

S

Schüttler Tamás
A pályaválasztás indítékainak vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Silek Vilmos
Az általános és a specializált szakszöveg sajátosságai és a lektorátusi nyelvoktatás.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Sydorkó György
A siket tanulók gondolkodásának fejlesztése a szakmai képzésben.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szakács Mihályné
Óvónői magatartások hatása a gyermeki tevékenységek eredményességére.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szenczi László
A népi demokrácia közoktatási rendszerének kialakítása Tolna megyében 1945-1948.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szenes György
A tantervi anyag egységesítési lehetőségének vizsgálata a szakközépiskola első két évében.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Szilágyi János
A KISZ tevékenysége Csongrád megyében az ifjúságpolitikai határozatot követő időszakban 1970-1975.
PhD, University of Szeged.
(1983)

T

Tiba István
A mezőgazdasági szakmunkástanulók választott pályával való azonosulása.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Tóth János
Az osztályfőnök pedagógiai feladatai az új tantervi követelmények alapján.
PhD, University of Szeged.
(1983)

V

Vincze László
Tolna megye német földrajzi nevei.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Várhelyi Ferenc
A gimnáziumi tanulók érdeklődésének pedagógiai pszichológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1983)

W

Walter József
Megtanítási programcsomag készítésének és alkalmazásának néhány kérdése (Agrárfőiskolai hallgatók számítástechnikai tantárgyának feldolgozásával és kísérleti tanításával).
PhD, University of Szeged.
(1983)

Z

Zsigmond Tiborné Váczi Irén Sára
A motiváció hatása a tanulók kérdéskultúrájára és kauzális gondolkodására az általános iskolai biológiaoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1983)

Á

Árpás Károly
Az észt nemzeti megújulási mozgalom történetéhez.
PhD, University of Szeged.
(1983)

This list was generated on 2020. január 25. 09:30:55 CET.