Items where Year is 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Number of items: 39.

A

Adonyiné Gábori Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

B

Bakacsi Géza
Az iskolai honvédelmi nevelés a szocialista hazafiságra nevelés rendszerében (A röszkei általános iskola honvédelmi nevelőmunkájának elemzése).
PhD, University of Szeged.
(1982)

Baracsi Pál
Az ifjúságmozgalmi pedagógiai tevékenységre való felkészítés hatékonysága a tanárképző főiskolán.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Bokkon László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Bán Mária
Egészségügyi pályakezdők munkahelyi beilleszkedése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája - elemzés.
PhD, University of Szeged.
(1982)

E

Erős Istvánné Haincz Erzsébet
A zenei képességek fejlődése II. Dallam és harmónia.
PhD, University of Szeged.
(1982)

F

Fejér Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Fodor Katalin
A zenei képességek fejlődése II. Hangközök és hangszín.
PhD, University of Szeged.
(1982)

G

Garai Ernő
Pázmány Péter, a nevelő.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Gszelmann Ádám
A kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Gyukics Antal
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Györke Zoltánné Molnár Katalin
Családi életre nevelés 6-10 éves korban.
PhD, University of Szeged.
(1982)

J

Jazimiczkyné Tanács Erzsébet
Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására az iskoláskort megelőzően és az általános iskolában.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Jász-Subáné Varga Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
PhD, University of Szeged.
(1982)

K

Kiss Kond László
Szakmaválasztási értékorientáció és azonosulás.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Kovács László
A tanulók iskolához való viszonyának alakulása és befolyásolása.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Kudron Nándor
A gimnáziumi fakultatív gyakorlati képzés néhány kérdése (Az 1974-től 1980-ig folytatott gépészeti- és az 1979-től 1981-ig kísérletként tanított gépipari műszaki rajz tantárgy tanításának tapasztalatai iskolánkban).
PhD, University of Szeged.
(1982)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Kövesdi László
Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe.
PhD, University of Szeged.
(1982)

L

Liebhardt László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
PhD, University of Szeged.
(1982)

M

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1982)

N

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei (Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig).
PhD, University of Szeged.
(1982)

Németh Ottó
A távlati iskolarendszerrel kapcsolatos szakközépiskolai-gimnáziumi oktatás műszaki alapismeretek és az arra épülő villamosipari szakközépiskolai képzés tananyagának értékelése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

P

Palkovics Tibor
A repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Pethő István
A zenei képességek fejlődése III. ritmus, metrum, tempó, hangerő.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Populás Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Pálfy Gyula
A szabadidő megszervezése bentlakásos nevelési intézményekben (A Fóti Gyermekváros pedagógiai gyakorlata alapján).
PhD, University of Szeged.
(1982)

R

Rapp János
A tanulmányi anyag kiválasztásának problémái és megoldásának néhány módja a műszaki felsőoktatásban.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Rozsondai Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Ráczkevi Edit
A gyorsírási készség fejlődését befolyásoló 48 tényező elemzése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

S

Simon Józsefné Győrfi Zsuzsanna
A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödik osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításában.
PhD, University of Szeged.
(1982)

T

Toldiné Kószó Mária
Az önismeret, a pályaismeret és a pályaorientáció összefüggéseinek alakulása a fakultatív gimnáziumi képzés körülményei között.
PhD, University of Szeged.
(1982)

Túri Endréné Újhelyi Mária
A rendszerezési és a logikai képesség fejlesztésének lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben.
PhD, University of Szeged.
(1982)

V

Valent Julianna
A korai (óvodai) idegennyelv-oktatás néhány időszerű kérdése.
PhD, University of Szeged.
(1982)

This list was generated on 2020. január 25. 10:12:46 CET.