Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | E | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V
Találatok száma: 39.

A

Adonyiné Gábori Mária Erzsébet
A 10-14 éves tanulók énképének vizsgálata és fejlesztése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

B

Bakacsi Géza
Az iskolai honvédelmi nevelés a szocialista hazafiságra nevelés rendszerében (A röszkei általános iskola honvédelmi nevelőmunkájának elemzése).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Baracsi Pál
Az ifjúságmozgalmi pedagógiai tevékenységre való felkészítés hatékonysága a tanárképző főiskolán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Bokkon László
A szövegtípusok szerepe az olvasási képesség fejlesztésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Bán Mária
Egészségügyi pályakezdők munkahelyi beilleszkedése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Bárdos József
Madách Imre: Az ember tragédiája - elemzés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

E

Dr. Erős Istvánné Haincz Erzsébet
A zenei képességek fejlődése II. Dallam és harmónia.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

F

Fejér Dénes
Kiscsoportok pszichés atmoszférájának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Fodor Katalin
A zenei képességek fejlődése II. Hangközök és hangszín.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

G

Garai Ernő
Pázmány Péter, a nevelő.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Glósz József
Az alsó- és középfokú oktatás története Tolna megyében az önkényuralom időszakában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Gszelmann Ádám
A kiskunhalasi Református Polgári Leányiskola története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Gyukics Antal
A hátrányos helyzetű általános iskolai tanulók felzárkóztatásának pedagógiai kérdései.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Dr. Györke Zoltánné Molnár Katalin
Családi életre nevelés 6-10 éves korban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

J

Jazimiczkyné Tanács Erzsébet
Törekvések a retardált gyermekek felzárkóztatására az iskoláskort megelőzően és az általános iskolában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Jász-Subáné Varga Emilia
Fény és elektronmikroszkópos vizsgálatok a ponty (Cyprinus carpio L.) emésztőkészülékén különös tekintettel a májra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

K

Kiss Kond László
Szakmaválasztási értékorientáció és azonosulás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Knipf Erzsébet
Beitrage zur kontrastiven morphologischen Untersuchung einer ungarndeutschen Mundart und der Hoshsprache.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Kovács László
A tanulók iskolához való viszonyának alakulása és befolyásolása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Kudron Nándor
A gimnáziumi fakultatív gyakorlati képzés néhány kérdése (Az 1974-től 1980-ig folytatott gépészeti- és az 1979-től 1981-ig kísérletként tanított gépipari műszaki rajz tantárgy tanításának tapasztalatai iskolánkban).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Kácsor Ferenc
A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Kövesdi László
Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

L

Liebhardt László
A kórházban hosszabb ideig ápolt gyermekek és hozzátartozóik pszichológiai gondozása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

M

Muráth Ferencné Péntek Judit
Adalékok a nyelvi interferencia kérdéséhez a magyarországi német anyanyelvoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

N

Nagy Sándor
Ellenforradalom Bács-Kiskun megyében 1956-ban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Nagy Ádám
Csongrád megye numizmatikai lelőhelyei (Numizmatikai adatok Csongrád megye történetéhez a kezdettől 1686-ig).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Németh Ottó
A távlati iskolarendszerrel kapcsolatos szakközépiskolai-gimnáziumi oktatás műszaki alapismeretek és az arra épülő villamosipari szakközépiskolai képzés tananyagának értékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

P

Palkovics Tibor
A repülő műszaki főiskolai hallgatók tanulási tevékenysége során fellépő fáradtságának pedagógiai és pszichológiai szempontú vizsgálatáról.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Pethő István
A zenei képességek fejlődése III. ritmus, metrum, tempó, hangerő.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Pollmann-né Fodor Judit
A perui alkirályság gazdasága a XVI. században.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Populás Antal
Kedvezőtlen szocio-kulturális környezetben nevelkedő 15-18 éves fiúk devianciája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Pálfy Gyula
A szabadidő megszervezése bentlakásos nevelési intézményekben (A Fóti Gyermekváros pedagógiai gyakorlata alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

R

Rapp János
A tanulmányi anyag kiválasztásának problémái és megoldásának néhány módja a műszaki felsőoktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Rozsondai Anikó
Óvónőképzős hallgatók személyiségvizsgálata - különös tekintettel a mondásválasztás módszerére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Ráczkevi Edit
A gyorsírási készség fejlődését befolyásoló 48 tényező elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

S

Dr. Simon Józsefné Győrfi Zsuzsanna
A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödik osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

T

Toldiné Kószó Mária
Az önismeret, a pályaismeret és a pályaorientáció összefüggéseinek alakulása a fakultatív gimnáziumi képzés körülményei között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

Túri Endréné Újhelyi Mária
A rendszerezési és a logikai képesség fejlesztésének lehetőségei az óvodai anyanyelvi nevelésben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

V

Valent Julianna
A korai (óvodai) idegennyelv-oktatás néhány időszerű kérdése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1982)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 11:40:05 CET.