Items where Year is 1980

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | Z
Number of items: 33.

B

Bálint, János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

C

Cseh, Béla
A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csikós, Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Czinege, Gábor
Gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációi.
[Thesis] (Unpublished)

Czár Jánosné Sághy, Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dombi Józsefné Kemény, Erzsébet
A zenei képességek mérése, és fejlesztésének lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Dékányné Szénási, Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas, János
A közismereti tantárgyak részletezett követelményrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas, Mária
A gyakorlás és a gyakorlatok szerepe az idegennyelv-oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Földváriné Kocsis, Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gaál, Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán /Különös tekintettel Újpalánk várára/.
[Thesis] (Unpublished)

H

Helembai, Kornélia
Az egészségügyi szakiskolai tanulók munkára való beállítódása.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janó, István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kemecsey, Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata /Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Lászlóné
Rendszerműködés elsajátítása különböző absztrakciós szintű állóképekkel.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laszlavik, Éva
Csoportképzési koncepciók elemzése az angol és az amerikai szakirodalom alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász, Gabriella
Az intenzív kombinált olvasástanítás módszere az olvasástanítás kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár, György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Szabó, Margit
Pályaválasztási és pályamegvalósítási motívumok vizsgálata I-II. éves tanítójelölteknél.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majoros, István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Makai, Katalin
Egy iskola útja az alapítástól a szocialista nevelőiskola megteremtéséig.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy, Julia
A makói tanyavilág közoktatási és közművelődési helyzetéről /1857-1948/.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palotai, Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schvób, Péter
Az oktatás fejlesztésének útjai a tanyai iskolákban.
[Thesis] (Unpublished)

Sebő, Jánosné
A hivatástudat alakulása az óvónőképzés folyamatában.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai, Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Szetei, József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tihanyi, Ernő
Fizikai dolgozó fiatalok művelődésének pedagógiai szociológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth, Gyula
Az idegennyelvi tudás problematikája - A francia nyelv oktatási folyamatának elméleti kérdései; a tanórán kívüli nyelvoktatás tapasztalatai egy gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Török, Sándor
Az idegen nyelvi kommunikatív képességek fejlettségének mérése /az angol nyelvi irodalom alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ujfaludi, László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zenei, József
Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Zombai, László
Iskolavezetési rendszermodell javaslat.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2021. október 25. 16:16:36 CEST.