Items where Year is 1980

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | Z
Number of items: 34.

B

Bálint János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
[Thesis] (Unpublished)

C

Cseh Béla
A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben.
[Thesis] (Unpublished)

Csikós Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Czinege Gábor
Gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációi.
[Thesis] (Unpublished)

Czár Jánosné Sághy Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
[Thesis] (Unpublished)

D

Dombi Józsefné Kemény Erzsébet
A zenei képességek mérése, és fejlesztésének lehetősége.
[Thesis] (Unpublished)

Dékányné Szénási Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
[Thesis] (Unpublished)

F

Farkas János
A közismereti tantárgyak részletezett követelményrendszere.
[Thesis] (Unpublished)

Farkas Mária
A gyakorlás és a gyakorlatok szerepe az idegennyelv-oktatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Földváriné Kocsis Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán /Különös tekintettel Újpalánk várára/.
[Thesis] (Unpublished)

H

Helembai Kornélia
Az egészségügyi szakiskolai tanulók munkára való beállítódása.
[Thesis] (Unpublished)

J

Janó István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kemecsey Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata /Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács Lászlóné
Rendszerműködés elsajátítása különböző absztrakciós szintű állóképekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Kucsera Judit
Candida fajok interspecifikus protoplaszt fúziója.
[Thesis] (Unpublished)

L

Laszlavik Éva
Csoportképzési koncepciók elemzése az angol és az amerikai szakirodalom alapján.
[Thesis] (Unpublished)

Lovász Gabriella
Az intenzív kombinált olvasástanítás módszere az olvasástanítás kezdeti szakaszában.
[Thesis] (Unpublished)

Lázár György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Szabó Margit
Pályaválasztási és pályamegvalósítási motívumok vizsgálata I-II. éves tanítójelölteknél.
[Thesis] (Unpublished)

M

Majoros István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
[Thesis] (Unpublished)

Makai Katalin
Egy iskola útja az alapítástól a szocialista nevelőiskola megteremtéséig.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Julia
A makói tanyavilág közoktatási és közművelődési helyzetéről /1857-1948/.
[Thesis] (Unpublished)

P

Palotai Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
[Thesis] (Unpublished)

S

Schvób Péter
Az oktatás fejlesztésének útjai a tanyai iskolákban.
[Thesis] (Unpublished)

Sebő Jánosné
A hivatástudat alakulása az óvónőképzés folyamatában.
[Thesis] (Unpublished)

Szalai Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
[Thesis] (Unpublished)

Szetei József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tihanyi Ernő
Fizikai dolgozó fiatalok művelődésének pedagógiai szociológiai vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Gyula
Az idegennyelvi tudás problematikája - A francia nyelv oktatási folyamatának elméleti kérdései; a tanórán kívüli nyelvoktatás tapasztalatai egy gimnáziumban.
[Thesis] (Unpublished)

Török Sándor
Az idegen nyelvi kommunikatív képességek fejlettségének mérése /az angol nyelvi irodalom alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ujfaludi László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zenei József
Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben.
[Thesis] (Unpublished)

Zombai László
Iskolavezetési rendszermodell javaslat.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. július 5. 04:50:43 CEST.