Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | P | S | T | U | Z
Találatok száma: 34.

B

Bálint János
A mezőgazdasági kistermelés integrálása Makó városban [Egyetemi doktori értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

C

Cseh Béla
A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Csikós Mária
A békés egymás mellett élés a szovjet külpolitika elméletében és gyakorlatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Czinege Gábor
Gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációi.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Dr. Czár Jánosné Sághy Ilona
Művészet és történelmi valóság Kemény Zsigmond: Zord idő című regényében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

D

Dr. Dombi Józsefné Kemény Erzsébet
A zenei képességek mérése, és fejlesztésének lehetősége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Dr. Dékányné Szénási Éva
A kommunisztikus közösség koncepciója Étienne Cabet elméleti munkásságában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

F

Farkas János
A közismereti tantárgyak részletezett követelményrendszere.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Farkas Mária
A gyakorlás és a gyakorlatok szerepe az idegennyelv-oktatásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Földváriné Kocsis Luca
Az 1929-1933-as világgazdasági válság hatása Szeged gazdasági életére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

G

Gaál Attila
Hódoltságkori török kiserődök a Buda-eszéki hadiút Tolna megyei szakaszán (Különös tekintettel Újpalánk várára).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

H

Helembai Kornélia
Az egészségügyi szakiskolai tanulók munkára való beállítódása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

J

Janó István
Távol-keleti hatások az imagizmus költészetében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

K

Kemecsey Imre
A mozgás-cselekvés tanulásának folyamata (Kajakozó versenyzők pszichológiai vizsgálata alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Kovács Lászlóné
Rendszerműködés elsajátítása különböző absztrakciós szintű állóképekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Kunoss Judit
Fogalmazástanítás az alsó tagozatban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

L

Laszlavik Éva
Csoportképzési koncepciók elemzése az angol és az amerikai szakirodalom alapján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Lovász Gabriella
Az intenzív kombinált olvasástanítás módszere az olvasástanítás kezdeti szakaszában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Lázár György
Szlovákok Magyarországon 1945-48.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Lőrinczné Szabó Margit
Pályaválasztási és pályamegvalósítási motívumok vizsgálata I-II. éves tanítójelölteknél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

M

Majoros István
Nemzetközi kapcsolatok az imperializmus korában; a francia-orosz szövetség 1887-1914.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Makai Katalin
Egy iskola útja az alapítástól a szocialista nevelőiskola megteremtéséig.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

N

Nagy Julia
A makói tanyavilág közoktatási és közművelődési helyzetéről (1857-1948).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

P

Palotai Jenő
A magyar munkásmozgalom forradalmi és katonai hagyományainak szerepe a szocialista hazafiságra - proletárinternacionalizmusra nevelés területén egy egy katonai egységnél.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

S

Schvób Péter
Az oktatás fejlesztésének útjai a tanyai iskolákban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Sebő Jánosné
A hivatástudat alakulása az óvónőképzés folyamatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Szalai Elek
Albrecht Dürer és Willibald Pirckheimer a reformáció mozgalmában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Szetei József
A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

T

Tihanyi Ernő
Fizikai dolgozó fiatalok művelődésének pedagógiai szociológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Tóth Gyula
Az idegennyelvi tudás problematikája. A francia nyelv oktatási folyamatának elméleti kérdései; a tanórán kívüli nyelvoktatás tapasztalatai egy gimnáziumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Török Sándor
Az idegen nyelvi kommunikatív képességek fejlettségének mérése (az angol nyelvi irodalom alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

U

Ujfaludi László
Isaszeg és Dány községek urbéri perei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Z

Zenei József
Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

Zombai László
Iskolavezetési rendszermodell javaslat.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1980)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 10:50:57 CET.