Items where Year is 1969

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | K | M | P | R | S | V | W
Number of items: 23.

B

Berényi, István
A család és iskola kapcsolatának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Blazovich, László
Ransanus és Magyarország.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csakmag, György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában /1961-1970/.
[Thesis] (Unpublished)

D

D. Kovács, Gábor
A pedagógiai hatásfok vizsgálata egy nevelőtestületben.
[Thesis] (Unpublished)

Diczházi, Dezső
Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig.
[Thesis] (Unpublished)

Diós, József
A tanítás - tanulás folyamatának "korszerűsítése" gépi programok alkalmazásával.
[Thesis] (Unpublished)

Dégi, István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
[Thesis] (Unpublished)

F

Faludi, Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
[Thesis] (Unpublished)

Fehér, Géza
A drámaíró Vörösmarty /Művek, tervek, töredékek/.
[Thesis] (Unpublished)

K

Koczka, János
Az iskolatípusok fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, József
A zenepedagógia- és pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói személyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában.
[Thesis] (Unpublished)

Kovács, Péter
Középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata /A proletár nemzetköziségről alkotott vélemények pedagógiai elemzése alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

Kuhn, János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
[Thesis] (Unpublished)

M

Mayer, Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pálmai, János
Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról /a társadalmi szükséglet, a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján/.
[Thesis] (Unpublished)

R

Ritoc, Jože
Ének-zenei képzés szerepe a gyerekek esztétikai nevelésében.
[Thesis] (Unpublished)

S

Siklós, János
Ideológiai, politikai életünk néhány kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
[Thesis] (Unpublished)

Sipos, István
A közösségi és a fizikai munkára való nevelés tapasztalatai az Egri Dobó István Gimnázium és Szakközépiskola gyakorlatában.
[Thesis] (Unpublished)

Szegfű, László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
[Thesis] (Unpublished)

Szántó, Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vezér, Károly
A bukások alakulásának néhány pedagógiai problémája.
[Thesis] (Unpublished)

Váry, Béla
A mérték-rendszerek néhány kérdése a fizika oktatásban - különös tekintettel a gimnáziumi oktatásra.
[Thesis] (Unpublished)

W

Wagner, Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal /Lymphogen encephalopathiás betegek esetében/.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2021. október 21. 09:19:51 CEST.