Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: B | C | D | F | K | L | M | P | S | V | W
Találatok száma: 22.

B

Berényi István
A család és iskola kapcsolatának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

C

Csakmag György
Csongrád megye munkaerő-helyzete a II. és a III. ötéves terv időszakában (1961-1970).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

D

D. Kovács Gábor
A pedagógiai hatásfok vizsgálata egy nevelőtestületben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Diós József
A tanítás - tanulás folyamatának "korszerűsítése" gépi programok alkalmazásával.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Dégi István
Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Szegeden.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

F

Faludi Gábor
A bajai járás termelőszövetkezeteinek története.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Fehér Géza
A drámaíró Vörösmarty : művek, tervek, töredékek.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

K

Koczka János
Az iskolatípusok fejlődésének nemzetközi összehasonlító vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Kovács József
A zenepedagógia- és pszichológia néhány alapkérdése és a tanulói személyiség megismerésének jelentősége a zeneiskolában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Kovács Péter
Középiskolai tanulók erkölcsi tudattartalmának vizsgálata (A proletár nemzetköziségről alkotott vélemények pedagógiai elemzése alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Kuhn János
Az anyagi érdekeltség jellemző vonásai a kereskedelemben az új gazdasági mechanizmus körülményei között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Kulcsár Péter
Bonfini Magyar Történetének forrásai [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

L

Ligetiné Dr. Verebély Anna
Vizsgálatok az esztétikai nevelés folyamatáról az általános iskola felső tagozatán [Kandidátusi értekezés].
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

M

Mayer Gyuláné
A földosztás és a mezőgazdaság szocialista átszervezése Nagyszénás községben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

P

Pálmai János
Az általános iskolai tanulók pályaválasztásáról (a társadalmi szükséglet, a családi és iskolai tényezők hatásrendszerében mért vizsgálatok alapján).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

S

Siklós János
Ideológiai, politikai életünk mai kérdése Csongrád megyében 1961-1968.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Sipos István
A közösségi és a fizikai munkára való nevelés tapasztalatai az egri Dobó István gimnázium és szakközépiskola gyakorlatában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Szegfű László
Adalékok a Deliberatio eszmetörténeti hátteréhez.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Szántó Ferenc
Bányamunkás mozgalmak a tatai szénmedencében (1939-1945).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

V

Vezér Károly
A bukások alakulásának néhány pedagógiai problémája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

Váry Béla
A mérték-rendszerek néhány kérdése a fizika oktatásban - különös tekintettel a gimnáziumi oktatásra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

W

Wagner Ádám
Időleges személyiségtorzulások és mentális teljesítménycsökkenés, valamint azok gyógyszeres befolyásolásának regisztrálása psychológiai vizsgálatokkal (Lymphogen encephalopathiás betegek esetében).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(1969)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 11:25:23 CET.