Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2021

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | D | F | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ő
Number of items: 40.

A

Almási Nikoletta
Sigma-1 receptor mediálta protektív mechanizmus vizsgálata TNBS-indukálta patkány colitis modellben.
[Thesis]

B

Bashir Faiza
The detection, elimination and damaging effect of singlet oxygen in the photosynthetic apparatus of plants and microalgae.
[Thesis]

Bencsik-Bóka Bettina
Egy biokontroll képességekkel rendelkező Bacillus subtilis törzs ökofiziológiai és molekuláris jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bernula Dóra
In vitro gyökér alapú regenerációs rendszer Arabidopsis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

Bodor Attila
A Micrococcus luteus extracelluláris szervesanyagának alkalmazása használt kenőolajjal szennyezett talajok ex situ bioremediációjának fokozására.
[Thesis]

Boldog Eszter
Egy humán agykérgi specializált GABAerg idegsejt típus morfológiai, molekuláris és elektrofiziológiai jellemzése.
[Thesis]

D

Dukay Brigitta Dóra
A HSPB1 neuroinflammációban betöltött moduláló szerepének vizsgálata transzgenikus egérmodellben.
[Thesis]

F

Frittmann Orsolya
Az élesztő Rad18 fehérje szerkezeti és funkcionális vizsgálata.
[Thesis]

G

Gopisetty Mohana Krishna
Role of endoplasmic reticulum stress in size-dependent inhibition of P-glycoprotein by silver nanoparticles in multidrug-resistant breast cancer cells.
[Thesis]

Gróf Ilona
Tenyészetes epitélsejt modellek alkalmazása biológiailag aktív peptidek és adjuváns terápiás szerek hatásának vizsgálatára.
[Thesis]

H

Hausinger Péter
Környezeti hatótényezők endokrin diszruptor (ED) hatásainak experimentális vizsgálata és kapcsolata a kardiovaszkuláris klinikai gyakorlattal.
[Thesis]

Horváth-Furdan Szabina
Fiziológiás és patológiás agyi állapotok celluláris és hálózati mechanizmusai.
[Thesis]

Huliák Ildikó
Tumor-asszociált miofibroblasztok genetikai, epigenetikai, transzkripciós és funkcionális jellemzői.
[Thesis]

I

Igaz Nóra
Fém nanorészecskék és hiszton-deacetiláz inhibitorok tumorellenes hatásának vizsgálata.
[Thesis]

J

Jipa András
A Drosophila melanogaster Atg8 fehérjék lipidációtól független szerepeinek a vizsgálata.
[Thesis]

K

Kiss Enikő
Comparative genomics reveals the origin of fungal hyphae and multicellularity.
[Thesis]

Kiss Viktória
A Drosophila Atg9 autofágia gén szerepe az aktin citoszkeleton szabályozásában.
[Thesis]

Kármán Zoltán
A PP4 foszfatáz kölcsönható partnereinek azonosítása és szubsztrátum-felismerő mechanizmusának feltárása.
[Thesis]

L

Lerner Zita
Egy új vérsejt típus, a sokmagvú óriássejt szerepe a Drosophila sejt-közvetítette immunválaszában.
[Thesis]

Leviczky Tünde
A növényi (Arabidopsis) aktivátor E2F transzkripciós faktorok szerepe a magfejlődésben és a sejtciklus szabályozásában.
[Thesis]

Li Qiuzhen
RAD18-dependent Activation of FAN1 by Ub-PCNA to Rescue DNA Interstrand crosslinks along with TLS Pol η.
[Thesis]

M

Marik Tamás
Investigation of biologically active peptaibol compounds produced by members of the filamentous fungal genus Trichoderma.
[Thesis]

P

Pato Santa Maria Ana Raquel
The role of brain endothelial surface charge and glycocalyx in the function and integrity of the blood-brain barrier.
[Thesis]

R

Ramasamy Aruna Vigneshwari
Bioprospecting and biodiversity investigations of endophytic fungi isolated from medicinal plants and mosses.
[Thesis]

Rádi Feríz
Hazai nemesítésű kukorica tenyészanyagok genetikai forrásainak bővítése innovatív módszerekkel.
[Thesis]

S

Strang Orsolya
Biogáz termelés lignocellulózban gazdag biomasszákból bioaugmentációval és előkezeléssel.
[Thesis]

Surya Henry
Polycomb protein RYBP regulates transcription factor Plagl1 during in vitro cardiac differentiation of mouse embryonic stem cells.
[Thesis]

Szabó Anikó
A BigH1 alternatív linker hiszton szerepe a Drosophila korai fejlődésben.
[Thesis]

Szebenyi Csilla
Spórafelszíni fehérjéket kódoló gének jellemzése Mucor circinelloides-ben.
[Thesis]

Szilágyi Árpád
Növényi és állati eredetű hulladékok hasznosíthatósága biogáz előállítására.
[Thesis]

T

Tyagi Chetna
Structural investigation of peptaibols using accelerated molecular dynamics simulations.
[Thesis]

Tóth Ágnes
Az élesztő Mgs1 és a humán WRNIP1 fehérjék szerepe a G-kvadruplexet formáló DNS szakaszok replikációjában.
[Thesis]

U

Ulicsni Viktor
Investigation of traditional ecological knowledge of wild animal species in the Carpathian Basin.
[Thesis]

V

Varga Torda
Examining the macro-evolution and genetic background of complex multicellular structures in mushroom-forming fungi (Agaricomycetes).
[Thesis]

Vaz Amanda Grace
Characterization of novel hydrophobic surface binding proteins in Mucor circinelloides.
[Thesis]

Váradi Orsolya Anna
Development of lipid biomarker based diagnostic method for TB research in archaeological samples via HPLC-HRMS.
[Thesis]

W

Weinhardt Nóra
CRISPR/Cas rendszerek és kis RNS-eik expressziójára alkalmazott promóterek vizsgálata.
[Thesis]

Z

Zahorán Szabolcs
A terhesség alatti dohányzással összefüggésbe hozható endotéliális diszfunkció molekuláris vizsgálata köldökzsinór modellrendszerben.
[Thesis]

Zsigmond Eszter
A humán Spartan szerepe a DNS−fehérje keresztkötések eltávolításában.
[Thesis]

Ő

Őszi Erika
Az Arabidopsis E2FB transzkripciós faktor funkcionális jellemzése.
[Thesis]

This list was generated on 2022. június 30. 06:11:58 CEST.