Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2006

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | J | K | L | O | P | R | S | T | U | Z | Á | Ö
Number of items: 31.

B

Bagi Krisztina
Rögzített sertés hasnyálmirigy lipáz előállítása, jellemzése és alkalmazása.
[Thesis] (Unpublished)

Bakota Lídia
A kalmodulin génexpresszió változása a patkányagyban fejlődéstani és kísérletes körülmények között.
[Thesis] (Unpublished)

Balogi Zsolt
Kismolsúlyú hősokkfehérjék membrán kölcsönjatásai.
[Thesis] (Unpublished)

Bogácsi-Szabó Erika
Populációgenetikai és diagnosztikai célú mitokondriális DNS és autoszómális marker vizsgálatok Magyarországon feltárt régészeti csontleletekből és modern mintákból.
[Thesis] (Unpublished)

Burkovics Péter
A humán Ape2 fehérje szerepe a DNS reparációban.
[Thesis] (Unpublished)

Bálint András Ferenc
A búza réztoleranciáját és a hajtás Cu-, Fe-, Mn- és Zn- koncentrációját befolyásoló lókuszok térképezése.
[Thesis] (Unpublished)

C

Csáki Róbert
Szolubilis metán monooxigenáz réz ion függő szabályozásának vizsgálata Methylococcus capsulatus (Bath) törzsben.
[Thesis] (Unpublished)

D

Domonkos Ildikó
A foszfatidil-glicerin szerepe az 1. fotokémiai rendszer szerkezetében és funkciójában.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fehér Tamás
Construction and characterisation of a multi-deletion Escherichia coli strain.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gajda Zita
Involvement of gap junctions in epileptogenesis and manifestation of seizures of the immature and adult neocortex.
[Thesis] (Unpublished)

György Andrea
The molecular of AT-rich DNA binding proteins in the developing brain.
[Thesis] (Unpublished)

J

Juhász Ákos
Néhány fekete Aspergillus faj mitokondriális genom vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kevei Éva
A ZEITLUPE fehérje szerepének vizsgálata a növényi cirkadián óra működésében és a fényszabályozott folyamatokban.
[Thesis] (Unpublished)

Konstantinova Zhiponova Miroslava
The effects of stress factors on gene expression in higher plants.
[Thesis] (Unpublished)

Krecsmarik Mónika
A krónikus alkoholfogyasztás hatása a nitrogén monoxid szintézise patkány és egér bélidegrendszerében.
[Thesis] (Unpublished)

L

Leitgeb Balázs
Az endomorfinok konformáció-analízise.
[Thesis] (Unpublished)

O

Otgonchimeg Rentsendorj
Transcriptional regulation of the martilin-1 gene.
[Thesis] (Unpublished)

P

Pettkó-Szandtner Aladár
Lucerna ciklin-függő kináz inhibitor fehérje jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rus Florentina
Expression and novel function of Filamin-240 in lamellocyte development in Drosophila.
[Thesis] (Unpublished)

S

Simon Anna
A distinct GABAerg cell type: studies on the neurogliaform cell in the cerebral cortex.
[Thesis] (Unpublished)

Sinkó Ildikó
A dohányzás okozta DNS károsodások és javításuk vizsgálata emberi Cumulus és Granulosa sejtekben.
[Thesis] (Unpublished)

Szabadics János
Consequences of sequences: Studies on convergent and divergent elements of neorotical inhibitory microcircuits.
[Thesis] (Unpublished)

Szamecz Béla
Heterológ fehérjék expressziójára alkalmas rendszer fejlesztése.
[Thesis] (Unpublished)

Szameczné Rutkai Edit
A Lambda bakteriofág másodlagos attachment helyekre való integrációja megváltozott specifitású int mutánsok esetén.
[Thesis] (Unpublished)

Szekeres András
Hazai talajmintákból izolált Trichoderma törzsek ökofiziológiai és molekurális vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Szuperák Milán
Ivarsejtek kialakulásában szerepet játszó faktorok azonosítására alkalmas genomszintű vizsgálati módszerek kidolgozása Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

T

Takács Mária
Hidrogén metabolizmusban szerepet játszó gének és géntermékek vizsgálata Thermococcus litoralis-ban.
[Thesis] (Unpublished)

U

Ughy Bettina
Phycobilisome assembly in Synechocystis sp. strain PCC6803.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zádori Zoltán
Új virális funkciók felismerése szekvenciaelemzéssel.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ács Klára
A glicerinaldehid-3-foszfát dehidrogenázt (GPD) kódoló gén klónozása Mucor circinelloides-ből transzformációs rendszer kidolgozása céljából.
[Thesis] (Unpublished)

Ö

Ötvös Krisztina
Felismerések a nitrogén oxid sejtosztódást és differenciációt szabályozó tulajdonságáról lucernában.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. június 30. 07:14:14 CEST.