Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 2002

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | F | I | K | L | M | R | S | V | Z
Number of items: 17.

B

Bagyánszki Mária
A humán bélidegrendszer és szöveti környezetének embrionális fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Bartók Tibor
Új biotechnológiai és bioanalitikai módszerek kidolgozása és alkalmazása a növényi sejt- szövettenyésztésben valamint a fuzárium kutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fajka-Boja Roberta
Tirozin kinázok és foszfatázok szerepe a T sejtek galektin-1 indukálta apoptózisában.
[Thesis] (Unpublished)

I

Ivanenko Tetiana
Analysis of certain aspects of restriction endonuclease function: DNA recognition and in vivo effects.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kelemen Zsolt
Lucerna hiszton H3 gén szabályozó régióinak vizsgálata transzgénikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kevei Zoltán
Gümőspecifikus glicin-gazdag fehérjék vizsgálata Medicago fajokban.
[Thesis] (Unpublished)

Kolisnychenko Vitaliy S.
Genome engineering in Escherichia coli: methods and applications.
[Thesis] (Unpublished)

Komonyi Orbán
Drosophila ekdizon receptor izoformák genetikai és molekuláris analízise.
[Thesis] (Unpublished)

Kozma-Bognár László
A fitokróm fotoreceptorok szabályozó funkciójának molekuláris szintű vizsgálata transzgenikus növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Kóródi Katalin
Felnőttkori plaszticitás rágcsálók primer szomatoszenzoros kérgében.
[Thesis] (Unpublished)

L

László Kinga
Az α-kimotripszin stabilitása és működése szerves oldószeres közegben.
[Thesis] (Unpublished)

M

Molnár Gergely
Brasszinoszteroid-regulált génexpresszió vizsgálata Arabidopsis thaliana-ban.
[Thesis] (Unpublished)

R

Rios-Gonzalez Krisztina
A növényi antioxidáns védekezőrendszer enzimatikus elemeinek változása só (NaCl) stressz hatására.
[Thesis] (Unpublished)

S

Seregélyes Csaba
Isolation and characterization of Mhb1, a novel non-symbiotic hemoglobin from Medicago sativa.
[Thesis] (Unpublished)

Sinka Rita
Az ivarsejtek kialakításában szerepet játszó poirot gén azonosítása és jellemzése Drosophila melanogasterben.
[Thesis] (Unpublished)

V

Vastag Mária
Genetikai és rendszertani vizsgálatok a Rhizomucor nemzetségben.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zvara Ágnes
A c-CrkII adapter fehérje C-terminális régiójának szerepe a fokális adhéziós kináz jelátviteli folyamataiban.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. június 30. 05:31:11 CEST.