Items where Division is "Doctoral School of Biology" and Year is 1996

Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | F | G | H | J | K | L | M | N | R | S | T | U | Z | Á
Number of items: 29.

A

Amal Ahmed Mohamed Hassan
Effect of heat shock treatment on heat resistance of microorganisms and biogenic amine synthesis.
[Thesis] (Unpublished)

B

Bakos Ágnes
In vitro szövettenyésztési, regenerációs és transzformációs rendszerek kialakítása a gazda-parazita kölcsönhatások vizsgálatához Cuscuta trifolii fajban.
[Thesis] (Unpublished)

Barzda Virginijus
Spectroscopy and function of macroaggregates of the chlorophyll A/B light harvesting antenna.
[Thesis] (Unpublished)

Buda Csaba
Foszfolipidek szerepe hőmérséklet-adaptációban.
[Thesis] (Unpublished)

F

Fekete Csaba
Toxintermelő Fusarium-fajok genetikai elemzése molekuláris markerekkel.
[Thesis] (Unpublished)

Finta Csaba
A KpnI metiltranszferáz molekuláris vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

G

Gyurkovics Henrik
Kromatinszerkezet és génműködés kapcsolata ecetmuslicában : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

H

Haracska Lajos
A Drosophila 26S proteáz regulátor komplexének molekuláris elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

J

Just Zsuzsanna
Alföldi Árpád-kori népességek biológiai kapcsolatainak rekonstrukciója a koponya non-metrikus jellegeinek alapján.
[Thesis] (Unpublished)

K

Kapros Tamás
Regulation of histone H3 expression in alfalfa : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kissné Dr. Deér Aranka
Enzimek ipari méretű elkülönítése, rögzítése és gyakorlati alkalmazása. Környezetkárosító hatások enzimszintű vizsgálata : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Kufcsák Oszkár
Környezeti tényezők és növényvédőszerek hatása halak biokémiai és fiziológiai paramétereire.
[Thesis] (Unpublished)

Kurucz Éva
A limfocita funkciókban szerepet játszó sejtfelszíni markerek vizsgálata, különös tekintettel a törzsfejlődés során állandosult struktúrákra.
[Thesis] (Unpublished)

Kós Péter
A Microcystis aeruginosa toxintermelése.
[Thesis] (Unpublished)

L

Láng Gabriella
Xenobiotikumok toxikus hatása halak enzimrendszerére.
[Thesis] (Unpublished)

M

Manczinger László
Biotechnológiai szempontból fontos Trichoderma és Claviceps törzsek nemesítése mutagenezissel, protoplasztfúzióval és transzformációval : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

N

Nagy Ágnes
Mikroszkópikus gombák genomanalízise pulzáltatott mezejű génelektroforézis felhasználásával.
[Thesis] (Unpublished)

R

R. Oravecz Ágnes
A réz és kadmium, mint környezetszennyező nehézfémek hatása a kloroplasztiszok kialakulására zöldülő árpa levelekben.
[Thesis] (Unpublished)

S

Spetea Cornelia
On the mechanism of photosystem II reaction centre D1 protein degradation induced by excess visible- and ultraviolet-B light in isolated systems from green plants.
[Thesis] (Unpublished)

Suki Béla
[Viszkoelesztikus biológiai membránok mechanikai impedanciája] : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Piroska Edit
A csirke porc matrix fehérje gén szövetspecifikus működése: a promoter és a silencer régió azonosítása és analízise : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis]

Szeverényi Ildikó
IS elemek izolálása és transzpozíciójuk jellemzése csapdavektor segítségével.
[Thesis] (Unpublished)

T

Tamás Gábor
GABA-erg interneuronok szerepe a látókérgi neuronhálózatban.
[Thesis] (Unpublished)

Tanaka Masaru
Mutagenicity and antimutagenicity of tricyclic compounds: acridines and phenothiazines.
[Thesis] (Unpublished)

Tarjányi Zsófia
Számítógépes szakértői rendszerek alkalmazása a metabolizmuskutatásban.
[Thesis] (Unpublished)

Toldi Ottó
Organogenezis indukciója cukorrépa (Beta vulgaris L.) szerv- és szövetpreparátumokon : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

U

Unk Ildikó
A szarvasmarha leukémia vírus transzaktivációs mechanizmusának vizsgálata.
[Thesis] (Unpublished)

Z

Zádori Zoltán
Víziszárnyas eredetű parvovírusok genomjának jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Á

Ádám Éva
Dohány fitokróm gének kifejeződését szabályozó mechanizmusok azonosítása : Egyetemi doktori fokozatának PhD fokozattá történő átminősítésére benyújtott tézis.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. június 30. 05:53:34 CEST.