A repozitóriumról

A repozitóriumban tárolt doktori disszertációkat a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára az 51/2001. kormányrendelet 40-41.§, valamint a 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 11 §, illetve a Szegedi Tudományegyetem doktori szabályzata értelmében hozzuk nyilvánosságra. A művek szerzői jogáról a hatályos 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) és a Szegedi Tudományegyetem szellemitulajdon-kezelési szabályzata rendelkezik.

Az SZTE Szenátusának döntése értelmében 2010. április 2-től a doktori eljárás részeként kerülnek feltöltésre a disszertációk. A Klebelsberg Könyvtár folyamatosan pótolja a korábban készült, de még nyilvánosságra nem hozott dolgozatokat.

Az SZTE Doktori Repozitórium tartalmazza a Szegedi Tudományegyetem jogelődjeiben, a kornak megfelelő doktori képzésben készült és megvédett dolgozatokat (ezek nincsenek besorolva a doktori iskolák alá, hanem "Régi típusú doktori képzés" jelzőt kapnak), valamint az integrált Szegedi Tudományegyetem létrejötte (2000. január 1.) után megvédett doktori értekezéseket.

A repozitóriumban található anyagok - a kormányrendeletben biztosított kivételek figyelembevételével - szabadon hozzáférhetőek.