A repozitóriumról

Az SZTE Doktori Repozitórium tartalmazza a Szegedi Tudományegyetem jogelődjeiben, a kornak megfelelő doktori képzésben készült és megvédett dolgozatokat (ezek nincsenek besorolva a doktori iskolák alá, hanem "Régi típusú doktori képzés" jelzőt kapnak), valamint az integrált Szegedi Tudományegyetem létrejötte (2000. január 1.) után megvédett doktori értekezéseket.
A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára az induló adatbázisba az MTA és az OKM doktori adatbázisaiból betöltötte az SZTE-n megvédett disszertációkat.
Az SZTE Szenátusának döntése értelmében 2010. április 2-tõl a doktori eljárás részeként kerülnek feltöltésre a disszertációk. Az Egyetemi Könyvtár folyamatosan pótolja a korábban készült, de még nyilvánosságra nem hozott dolgozatokat.
A repozitóriumban tárolt anyagok - a kormányrendeletben biztosított kivételek figyelembevételével - szabadon hozzáférhetõek.

Sikeresen zárult az SZTE Doktori repozitóriumát vizsgáló eljárás. Az MTMT Repozitórium Minősítő Bizottsága "Minősített repozitórium"-má nyilvánította a Szegedi Tudományegyetem Doktori repozitóriumát, amelyeket az SZTE Contenta nevű digitális archívumban a Klebelsberg Könyvtár működtet. Az SZTE Doktori Repozitórium megkapta a "Minősített repozitórium" tanúsítványt, így honlapunkon feltüntethetjük az eljárás sikeres lefolytatását igazoló pecsétet."