Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | É | Ó
Number of items: 143.

A

Ambrus Gergely
Tételek a konvex geometria és az analízis határán.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Arienza Arienza D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Aroca Sofia
Surgical treatments of multiple gingival recessions: state of the art and wound healing modulation.
PhD, University of Szeged.
(2010)

B

Bakonyi Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Balázs Árpád
Structural diversity-driven synthesis of cycloalkane-based heterocycles and 1,3-bifunctional compounds.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Benedek Gabriella
Syntheses and stereochemistry of hydroxy-substituted alicyclic β-amino acid derivatives.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Bilicki Vilmos
Infrastructure Aware Applications.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Blanka Viktória
Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Bocsor Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Bogos Balázs
A foszfatidil-glicerin fiziológiai szerepe egy obligát fotoautotróf, a Synechococcus sp. PCC7942 cianobaktériumban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Bozsó Gábor
A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Braunitzer Gábor
Visual development in school-age healthy and migraineous children.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Buzás-Bereczki Orsolya
A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Bóka Ferenc
The effect of regular physical activity on health and health behaviour.
PhD, University of Szeged.
(2010)

C

Cservák Csaba
Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Csonka Dénes
Investigation of pregnancy induced adrenergic denervation in the rat.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Czibula Ágnes
Az idiopathiás scoliosis molekuláris genetikai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Czibulya Zsuzsanna
Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

D

Deák József Áron
Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Dobszay Márton
Developmental Determinants of Synapse-specific Retrograde Signalling in Cortical Neuronal Networks.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Dormán Miklós
Monoidal intervals.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Dorner Helga
Online instructor roles and effects of online mentoring in CSCL encironments in communities of pre- and in-service teacher.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Dávid Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Dévavári Zoltán
Új partok felé Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
PhD, University of Szeged.
(2010)

E

Ember Alex
Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége.
PhD, University of Szeged.
(2010)

F

Farkas Csaba
Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Farkas Jenő Zsolt
Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Farkas Klaudia
Experimental and clinical investigations in ulcerative colitis.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Farkas Zoltán István
Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Fejes Zsuzsanna
A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Ferencz Ágnes
A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Filinger Margit
Mese, novella, mesenovella. Ludwig Tieck elbeszélései egy műfaj változásainak tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Fintor Krisztián
Postmetamorphic palaeofluid evolution of the Baksa Gneiss Complex.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Forgóné Guóth Adrienn
Búzafajták szárazságtűrésének élettani indikátorai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

G

Gallé Ágnes
Búzafajták ozmotikus- és szárazságstressz alatti akklimatizációja, a glutation transzferázok szerepe a stresszválaszban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Gergely Tamás
Programok Statikus és Dinamikus Analízise.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Gosztolya Gábor
Improving Speed and Accuracy in Automatic Speech Recognition.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Gyengéné Nagy Márta
A mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Gál Adrienn
Different roles of the alpha2-adrenoceptor subtypes in the uterine function in vitro in the rat.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Gál Tamás Mátyás
Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Gévayné Janurik Márta
A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4-8 éves kor között.
PhD, University of Szeged.
(2010)

H

Hajdú Angéla
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Hajdú Ildikó
The mechanisms of sleep suppression and drinking elicited by intracerebral somatostatinergic stimulation.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Hakkel Orsolya
Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia alkalmazása határfelületi rendszerek vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Hegedűs Veres Anikó
A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Henczová Mária
Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Horesnyi Julianna
Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Horváth Endre
Multifunkciós nanoszerkezetű polimererősítő anyag előállítása és jellemzése.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Huba Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Hum Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
PhD, University of Szeged.
(2010)

J

Janáky Csaba
Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Juhos István
Quotient and Power methods for the Graph Colouring Problem.
PhD, University of Szeged.
(2010)

K

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kasik László
A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kelemen Rita
A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9-13 éves tanulók körében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Keresztes Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Keresztes Zoltán
Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kis Emese
Gyógyszermolekulák és ABC transzporterek kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas in vitro rendszerek fejlesztése és validálása.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kis Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kispál Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kiszely Katalin
A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kitka Gergely
Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Klement Éva
Mass spectrometry analysis of protein post-translational modifications: phosphorylation and O-GlcNAc glycosylation.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kocsis Ágnes Katalin
The role of alarmins-human defensins, HMGB1 - in gastrointestinal diseases.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kormányos Balázs
Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kovács György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kovács-Sólyom Ferenc
A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Kristó Katalin
Investigation of proteins during processing into solid dosage forms.
PhD, University of Szeged.
(2010)

L

Lippai László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentısége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Lőrincsikné Lajkó Dóra
Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.
PhD, University of Szeged.
(2010)

M

Major Csaba Ferenc
Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Maróti Judit
Metabolic versatility of [NiFe]-hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Mastalir Ágnes
Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai rekciókban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Matuz Mária
Quantitative and qualitative analysis of the hungarian ambulatory antibiotic consumption on national and regional level based on different data sources 1996-2007.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Mezei Péter
A digitális technológia kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Miclea Sebastian Paul
Atypical transcriptional regulation and function of a new toxin-antitoxin-like module in Bradyrhizobium japonicum.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Modok Szabolcs
Three-dimensional models of chemotherapeutic agent transport in tumours.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Mohi Csaba
A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Márkovity Plesztovits Anna
A filozófiai és a geotudományi térszemlétet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Mécs László
Peripheral antinociceptive effects of endogenous ligands (endomorphin-1, 2-arachidonoyl glycerol and kynurenic acid) in a joint pain model.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Mészáros Márton
Protestantizmus és medialitás.
PhD, University of Szeged.
(2010)

N

Nagy L. Attila
Nonsyndromic hearing loss of genetic origin in Hungary: from molecular biology to clinical data.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Nagyőszi Péter
A Toll-szerű receptorok, valamint a dohányfüst összetevői által kiváltott funkciózavarok molekuláris mechanizmusai agyi endotélsejtekben.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Nyitrai Ágnes
Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Nánási László
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Nóbik Attila
Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867-1956).
PhD, University of Szeged.
(2010)

O

Orosz László
The effects of Herpes simplex virus and Vesicular stomatitis virus infections on the expression patterns of p63 and Bax in epithelial cell lines.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Osztényi József
Multikromatikus számokra vonatkozó topologikus alsókorlát tételek.
PhD, University of Szeged.
(2010)

P

Paizs Melinda
Association of calcium buffering capacity and local inflammatory reactions in injury of motor neurons.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Palágyi-Mészáros Lívia Sarolta
A HYN hidrogenáz alegységeinek vizsgálata Thiocapsa Roseopersicina BBS-ben.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Papdi Csaba
Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Papp Attila
Új típusú heterogén palládium-katalizátorok (előállítás és alkalmazás).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pataki Andreea Csilla
The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pelle Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Persaits Gergő
A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Priskin Katalin
A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Páhi Barbara Annamária
Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pál Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pápai Zsolt
Bolond Pierrot Csodaországban. Az európai művészfilm és a Hollywoodi Reneszánsz (1965-1967-1975).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Péteri Adrienn Zsanett
Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Pósfai Anna
Approximation Theorems Related to the Coupon Collector’s Problem.
PhD, University of Szeged.
(2010)

R

Rosta Judit
Neurogenic vascular responses mediated by capsaicin-sensitive nociceptive afferents in the rat dura mater encephali: Implications for the pathomechanism of headaches.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Rákos Gabriella
Neuroprotekció vizsgálata trauma és stroke modellen.
PhD, University of Szeged.
(2010)

S

Sarnyai Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Schelz Zsuzsanna
Combat resistance in prokaryotic and eukaryotic cells.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Schiffner Imola
A diplomáciai védelem a nemzetközi jogban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Schuster Ildikó
Syntheses and transformations of difunctional tetrahydroisoquinolines.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Sebők Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Sergiu Netotea
Network evolution models and bacterial communication.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Siket István
Szoftver termék metrikák alkalmazása a szoftverkarbantartás területén.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Sipos Botond
A Nimrod szupergéncsalád evolúciója.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Smehák György
Complex voice measurement panel for the assessment of the functional evaluation of the laryngeal surgical interventions.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Sovány Tamás
Modelling of the postcompressional properties of direct-compressed scored tablets with the use of artificial neural networks.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Suszczynska Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Szabó Zsolt
A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Szilágyi Annamária
A Trubadúr drámája.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Szécsényi Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Székely Péter
Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Süle Zoltán
Ultrastructural malformations of the cerebral microvessels in pathological conditions - an electron microscopic study.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Sümegi Viktória
New developments in the therapy of childhood nephrortic syndrome.
PhD, University of Szeged.
(2010)

T

Tamás Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tasnádi Gábor
Direct enzymatic routes to β-substituted β-amino acid enantiomers.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Terney Daniella
New non-invasive transcranial stimulation techniques in neuroplasticity research.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tombácz Dóra
Functional analysis of pseudorabies virus genes.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tombácz István
A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tóth Diána
Synthesis and stereochemistry of new naphthoxazine derivatives.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tóth Ferenc
Application of auditory evoked responses in special cases.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tóth László
Az irígység gazdaságpszichológiai elemzése Irigység a posztszocialista társadalomban.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tóth Noémi
Ecdysteroid profile of Silene viridiflora and the effect of 20-hydroxyecdysone on rat muscle fibres in vivo.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Tóth Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Török Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
PhD, University of Szeged.
(2010)

U

Umenhoffer Kinga
Az Escherichia coli K-12 inszerciós elemeinek hatása a genom stabilitására.
PhD, University of Szeged.
(2010)

V

Vajda Gizella
A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követõen Csongrád megyében.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Varga János
Different training modalities to improve exercise tolerance in COPD and a new technique for detection of airflow limitation related to exercise intolerance.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Varga Zoltán
New approaches for the prevention of radiation lung damage in breast cancer.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Vass Csaba
Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Vukman Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
PhD, University of Szeged.
(2010)

Vígh Viktor
Konvex testek közelítése politópokkal.
PhD, University of Szeged.
(2010)

W

Wittmann Tibor
Complete characterization of plasma mirrors and development of a single-shot carrier-envelope phase meter.
PhD, University of Szeged.
(2010)

É

Égerházi László
Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés.
PhD, University of Szeged.
(2010)

Ó

Ócsai Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
PhD, University of Szeged.
(2010)

This list was generated on 2019. október 18. 10:30:20 CEST.