Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Publikációban használt név | csoportosítás nélkül
Válasszon: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | É | Ó
Találatok száma: 142.

A

Ambrus Gergely
Tételek a konvex geometria és az analízis határán.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Arienza Arienza D. Javier
La crónica hispana de la guerra de los quince años (1593 - 1606), según guillén de san clemente y de centelles, embajador de Felipe II y Felipe III en la corte de praga entre los años 1581 y 1608.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Aroca Sofia
Surgical treatments of multiple gingival recessions: state of the art and wound healing modulation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

B

Bakonyi Veronika
Kirabolni a képtelent, avagy a nyíló forma apológiái (A kadaverikus kép és a prospektív potencia Babits Mihály költészetében és prózájában).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Balázs Árpád
Structural diversity-driven synthesis of cycloalkane-based heterocycles and 1,3-bifunctional compounds.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Benedek Gabriella
Syntheses and stereochemistry of hydroxy-substituted alicyclic β-amino acid derivatives.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr Bilicki Vilmos
Infrastructure Aware Applications.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Blanka Viktória
Kanyarulatfejlődés dinamikájának vizsgálata természeti és antropogén hatások tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Bocsor Péter
Paradigms of Authority in the Carver Canon.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Bogos Balázs
A foszfatidil-glicerin fiziológiai szerepe egy obligát fotoautotróf, a Synechococcus sp. PCC7942 cianobaktériumban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Bozsó Gábor
A szegedi Fehér-tó szikes üledékeinek környezetgeokémiai tulajdonságai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Braunitzer Gábor
Visual development in school-age healthy and migraineous children.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Buzás-Bereczki Orsolya
A TATA-kötő fehérje asszociált faktor 3 (TAF3) p53-mal való kölcsönhatásának funkcionális vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Bóka Ferenc
The effect of regular physical activity on health and health behaviour.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

C

Dr. Cservák Csaba
Kormányzati és választási rendszer (avagy demokratikus hatalomgyakorlás komplex rendszere nemzetközi kitekintésben).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Csonka Dénes
Investigation of pregnancy induced adrenergic denervation in the rat.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Csősz László
Tettesek, szemtanúk, áldozatok. A vészkorszak Jász-Nagykun-Szolnok megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Czibula Agnes
Az idiopathiás scoliosis molekuláris genetikai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Czibulya Zsuzsanna
Talajszuszpenziók reológiai vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

D

Deák József Áron
Csongrád megye kistájainak élőhelymintázata és tájökológiai szempontú értékelése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dobszay Marton B.
Developmental Determinants of Synapse-specific Retrograde Signalling in Cortical Neuronal Networks.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dormán Miklós
Monoidal intervals.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dorner Helga
Online instructor roles and effects of online mentoring in CSCL encironments in communities of pre- and in-service teacher.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dávid Péter
„Itt van a’ legvégső óltára Pallásnak” Erdélyi tudományos intézmények a XVIII. század végén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dévavári Zoltán
Új partok felé Kisebbségi kiútkeresés, szellemi és politikai irányzatok a Délvidéken és a Magyar Párt megalakulása (1918-1923).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

E

Dr. Ember Alex
Az üzemi baleset hazai jogi szabályozása és átalakításának szükségessége.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

F

Dr. Farkas Csaba
Ajánlattétel, ajánlatok értékelése a nyílt közbeszerzési eljárásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Farkas Jenő Zsolt
Agrár- és vidékföldrajzi kutatások Bács-Kiskun megyei példákkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Farkas Klaudia
Experimental and clinical investigations in ulcerative colitis.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Farkas Zoltán István
Tipizálási módszerek kidolgozása Candida fajok elkülönítésére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Fejes Zsuzsanna
A határon átnyúló együttműködések jogi és közigazgatási feltételei. Különös tekintettel a magyar határrégiókra.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Ferencz Ágnes
A Metal-responsive transcription factor-1 és a glutation peroxidáz család tagjait kódoló gének azonosítása és expressziójának jellemzése pontyban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Filinger Margit
Mese, novella, mesenovella. Ludwig Tieck elbeeszélései egy műfaj változásainak tükrében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Fintor Krisztián
Postmetamorphic palaeofluid evolution of the Baksa Gneiss Complex.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Forgóné Guóth Adrienn
Búzafajták szárazságtűrésének élettani indikátorai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

G

Gallé Ágnes
Búzafajták ozmotikus- és szárazságstressz alatti akklimatizációja, a glutation transzferázok szerepe a stresszválaszban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Gergely Tamás
Programok Statikus és Dinamikus Analízise.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Gosztolya Gábor
Improving Speed and Accuracy in Automatic Speech Recognition.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Gyengéné dr. Nagy Márta
A mediáció az igazságszolgáltatásban. Családjogi specialitások.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Gál Adrienn
Different roles of the alpha2-adrenoceptor subtypes in the uterine function in vitro in the rat.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Gál Tamás Mátyás
Az összetett városi felszín geometriáját leíró paraméterek számítása és városklimatológiai alkalmazása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Gévayné Janurik Márta
A zenei hallási képességek fejlődése és összefüggése néhány alapkészséggel 4-8 éves kor között.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

H

Hajdú Angéla
Mágneses folyadékok előállítása és stabilizálása fiziológiás körülmények között orvos-biológiai felhasználás céljából.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Hajdú Ildikó
The mechanisms of sleep suppression and drinking elicited by intracerebral somatostatinergic stimulation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Hakkel Orsolya
Összegfrekvencia-keltési spektroszkópia alkalmazása határfelületi rendszerek vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Hegedűs Veres Anikó
A fotoakusztikus spektroszkópia széleskörű alkalmazhatóságának alátámasztása az iparban, a biológiában és a környezetvédelemben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Henczová Mária
Nehézfémek hatása édesvízi halfajok máj citokróm p450-függő enzimrendszerére.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Horesnyi Julianna
Bérgarancia. A magyar szabályozás és annak gyakorlata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Horváth Endre
Multifunkciós nanoszerkezetű polimererősítő anyag előállítása és jellemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Huba Márk
Test-referencialitás Komparatisztikai vizsgálatok a szöveg(ek) test-referenciális olvashatóságához.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Hum Rozália
Untersuchung von reziproken Strukturen valenter Substantive in der deutschen Sprache.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

J

Janáky Csaba
Elektromosan vezető polimerek mágneses nanorészecskékkel alkotott kompozitjai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Juhos István
Quotient and Power methods for the Graph Colouring Problem.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

K

Karácsonyi Zsolt
A tér játékai. A virtuális tér és a történelmi idő viszonyának módosulásai Páskándi Géza és Marin Sorescu drámáiban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kasik László
A szociálisérdek-érvényesítő, az érzelmi és a szociálisprobléma-megoldó képességek vizsgálata 4-18 évesek körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kelemen Rita
A matematikai szövegesfeladat-megoldó képesség vizsgálata többségi és tanulásban akadályozott 9-13 éves tanulók körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Keresztes Csilla
Investigation of English language contact-induced features in Hungarian cardiology discharge reports and language attitudes of physicians and patients.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Keresztes Zoltán
Randall-Sundrum 2-es típusú bránelméletek és tachion sötét energia modell.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kis Emese
Gyógyszermolekulák és ABC transzporterek kölcsönhatásának vizsgálatára alkalmas in vitro rendszerek fejlesztése és validálása.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kis Zsuzsa
L’Orient dans les contes philosophiques de Montesquieu et de Voltaire.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kispál Tamás
Die metaphorische Konzeptualisierung des menschlichen Lebens in deutschen Idiomen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Kiszely Katalin
A társasági jogi közösségi jogalkotás útja, a szupranacionális társasági modellek megjelenése a közösségi jogalkotásban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kitka Gergely
Az Erosion 3D modell magyarországi adaptálása és alkalmazhatóságának vizsgálata kisvízgyűjtők tájhasználati tervezésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Klement Éva
Mass spectrometry analysis of protein post-translational modifications: phosphorylation and O-GlcNAc glycosylation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kocsis Lilla
„Én csak jel és szimbólum vagyok” Utópikus vonások Babits Mihály Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom című művében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kocsis Ágnes Katalin
The role of alarmins-human defensins, HMGB1 - in gastrointestinal diseases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kormányos Balázs
Kinetikai mérések egyedi és együttes értékelésének összehasonlító vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kovács György
Protestantizmus és kapitalizmus: magyar gazdaság- és eszmetörténeti tanulságok.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kovács-Sólyom Ferenc
A tumorsejtek által kiválasztott galektin-1 T-sejtekre kifejtett apoptotikus hatásának mechanizmusa.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Kristó Katalin
Investigation of proteins during processing into solid dosage forms.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

L

Lippai László Lajos
Az önkontroll szerepe és jelentısége az intertemporális fogyasztói döntésekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Lőrincsikné dr. Lajkó Dóra
Az idősgondozás multidiszciplináris összefüggései - különös tekintettel a magyar szociális jogi kérdésekre.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

M

Major Csaba Ferenc
Szélesszögű spektroszkópiai ellipszométer fejlesztése és alkalmazása napelem-technológiai ZnO rétegek vizsgálatára.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Maróti Judit
Metabolic versatility of [NiFe]-hydrogenases in Thiocapsa roseopersicina.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Mastalir Ágnes
Rétegszerkezetű és mezopórusos katalizátorok alkalmazása szerves kémiai rekciókban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Matuz Mária
Quantitative and qualitative analysis of the hungarian ambulatory antibiotic consumption on national and regional level based on different data sources 1996-2007.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Mezei Péter
A digitális technológia kihívásai a szerzői művek szabad felhasználására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Miclea Sebastian Paul
Atypical transcriptional regulation and function of a new toxin-antitoxin-like module in Bradyrhizobium japonicum.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Modok Szabolcs
Three-dimensional models of chemotherapeutic agent transport in tumours.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Mohi Csaba
A nemzetállami jogrendszerek és a nemzetállami érdekérvényesítés átalakulása az európai integrációs folyamatban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Márkovity Plesztovits Anna
A filozófiai és a geotudományi térszemlétet összehasonlítása és módszereinek területfejlesztési alkalmazása Szabadka példáján.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Mécs László
Peripheral antinociceptive effects of endogenous ligands (endomorphin-1, 2-arachidonoyl glycerol and kynurenic acid) in a joint pain model.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Mészáros Márton
Protestantizmus és medialitás.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

N

Nagy L. Attila
Nonsyndromic hearing loss of genetic origin in Hungary: from molecular biology to clinical data.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Nagyőszi Péter
A Toll-szerű receptorok, valamint a dohányfüst összetevői által kiváltott funkciózavarok molekuláris mechanizmusai agyi endotélsejtekben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Nyitrai Ágnes
Az összefüggés-kezelés fejlődésének kritériumorientált segítése mesékkel 4-8 éves gyermekek körében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Nánási László
A magyar királyi ügyészség története 1871-1945.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Nóbik Attila
Klasszikusok és kánonképzés a magyar neveléstörténeti tankönyvekben (1867 - 1956).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

O

dr. Orosz László
The effects of Herpes simplex virus and Vesicular stomatitis virus infections on the expression patterns of p63 and Bax in epithelial cell lines.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Osztényi József
Multikromatikus számokra vonatkozó topologikus alsókorlát tételek.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

P

Pahi Barbara Annamaria
Funkcionális és gemini tenzidek önrendeződésének jellemzése tömbfázisban és szilárd/folyadék határfelületen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Paizs Melinda
Association of calcium buffering capacity and local inflammatory reactions in injury of motor neurons.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Palágyi-Mészáros Lívia Sarolta
A HYN hidrogenáz alegységeinek vizsgálata Thiocapsa Roseopersicina BBS-ben.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Papdi Csaba
Új genetikai stratégia kidolgozása az Arabidopsis stressz válaszát szabályzó gének azonosítására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Papp Attila
Új típusú heterogén palládium-katalizátorok (előállítás és alkalmazás).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Pataki Andreea Csilla
The isolation of new tissue polarity genes in Drosophila and the genetic analysis of Rab23 involved in the regulation of the number and planar organization of the adult cuticular hairs.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Pelle Anita
Az Európai Közösség kartellszabályozásának német gyökerei.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Persaits Gergő
A fitolitok szerepe a geoarchaeológiai minták értékelésében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Priskin Katalin
A Kárpát-medence avar és honfoglalás kori lóállományának archaeogenetikai elemzése.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Pál Gyöngyi
Le dispositif photo-litteraire en France dans la seconde moitie du XXe siecle. Analyse de l’oeuvre de François-Marie Banier, Jean-Loup Trassard, Lorand Gaspar et Denis Roche.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Péteri Adrienn Zsanett
Mikroszkópikus gombák mikotoxin-bontó képességének vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Pósfai Anna
Approximation Theorems Related to the Coupon Collector’s Problem.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

R

Rosta Judit
Neurogenic vascular responses mediated by capsaicin-sensitive nociceptive afferents in the rat dura mater encephali: Implications for the pathomechanism of headaches.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Rákos Gabriella
Neuroprotekció vizsgálata trauma és stroke modellen.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

S

Sarnyai Csaba
Az alapvető szláv mitologikus képzetek metamorfózisai a XX. századi orosz prózában.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Schelz Zsuzsanna
Combat resistance in prokaryotic and eukaryotic cells.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Schiffner Imola
Diplomáciai védelem a nemzetközi jogban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Schuster Ildikó
Syntheses and transformations of difunctional tetrahydroisoquinolines.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Sebők Balázs
Az Alföld iparosítása – Szolnok megye példáján (1950-1970) Esettanulmány.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Sergiu Netotea
Network evolution models and bacterial communication.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Siket István
Szoftver termék metrikák alkalmazása a szoftverkarbantartás területén.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Sipos Botond
A Nimrod szupergéncsalád evolúciója.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr Smehák György
Complex voice measurement panel for the assessment of the functional evaluation of the laryngeal surgical interventions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Sovány Tamás
Modelling of the postcompressional properties of direct-compressed scored tablets with the use of artificial neural networks.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Suszczynska Malgorzata
Remedial work in Hungarian – a case study.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Szabó Zsolt
A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenysége és szabályozása Magyarországon és külföldön.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Szilágyi Annamária
A Trubadúr drámája.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Szécsényi Krisztina
An LF-driven Theory of Scrambling in Hungarian Infinitival Constructions.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Székely Péter
Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók fizikai paramétereinek meghatározása spektrofotometriai módszerekkel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Süle Zoltán
Ultrastructural malformations of the cerebral microvessels in pathological conditions - an electron microscopic study.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Sümegi Viktória
New developments in the therapy of childhood nephrortic syndrome.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

T

Tamás Dénes
A szépség beállítása – Krasznahorkai László regényuniverzumáról –.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tasnádi Gábor
Direct enzymatic routes to β-substituted β-amino acid enantiomers.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Dr. Terney Daniella
New non-invasive transcranial stimulation techniques in neuroplasticity research.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tombácz Dóra
Functional analysis of pseudorabies virus genes.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tombácz István
A Drosophila melanogaster Fcp1 foszfatáz szerkezetének és funkciójának vizsgálata.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tóth Diána
Synthesis and stereochemistry of new naphthoxazine derivatives.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tóth Ferenc
Application of auditory evoked responses in special cases.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tóth László
Az irígység gazdaságpszichológiai elemzése Irigység a posztszocialista társadalomban.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tóth Noémi
Ecdysteroid profile of Silene viridiflora and the effect of 20-hydroxyecdysone on rat muscle fibres in vivo.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Tóth Zsófia Anna
"The merry murderers" : The varcical re(figuration) of the femme fatale in Maurine Dallas Watkins' Chicago (1927) and ist various adaptation.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Török Zsuzsa
Petelei István írásgyakorlatai (Média- és társadalomtörténeti elemzés).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

U

Umenhoffer Kinga
Az Escherichia coli K-12 inszerciós elemeinek hatása a genom stabilitására.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

V

Vajda Gizella
A városfejlesztés és forráslehívás problematikája az Európai Uniós csatlakozást követõen Csongrád megyében.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Varga János
Different training modalities to improve exercise tolerance in COPD and a new technique for detection of airflow limitation related to exercise intolerance.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Varga Zoltán
New Approaches For The Prevention Of Radiation Lung Damage In Breast Cancer.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Vass Csaba
Ömlesztett kvarc szubmikrométeres megmunkálása lézeres hátoldali folyadékos maratással.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Vukman Péter
Moszkvától Londonig. Nagy-Britannia és Jugoszlávia a szovjet-jugoszláv konfliktus idején (1948-1953).
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Vígh Viktor
Konvex testek közelítése politópokkal.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

W

Wittmann Tibor
Complete characterization of plasma mirrors and development of a single-shot carrier-envelope phase meter.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

É

Égerházi László
Inverz geometriájú impulzuslézeres vékonyréteg-építés.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

Ó

Ócsai Éva
"Szavakból paloták épülnek" Weöres Sándor színjátékainak intertextuális kapcsolatai.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2010)

A lista elkészítésének dátuma 2019. február 21. 10:35:30 CET.