Items where Year is 1991

Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 35.

Baksa Katalin
A Drosophila melanogaster 87B8-10 régiójának molekuláris genetikai jellemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Bibok Károly
A szójelentéstan néhány elméleti és gyakorlati kérdése (különös tekintettel a magyar nyelv kommunikációs tevékenységet megnevező igéire).
[Thesis] (Unpublished)

Bognár Ferenc
Dosztojevszkij emberfelfogása A Karamazov testvérek c. regénye alapján (Antropológiai vázlatok).
[Thesis] (Unpublished)

Búzás Beáta
Egy új tríciált delta opioid receptor szelektív peptid, a [3H][D-ala2]deltorfin II kötődési sajátságainak jellemzése in vitro receptorkötési tesztekben.
[Thesis] (Unpublished)

Demeter Éva
Új utak a nyelvoktatásban (Kommunikatív szemlélet és a stratégiai interakciós módszer).
[Thesis] (Unpublished)

Fejérné Hegyi Ágnes
A nyelvi struktúrák hierarchikus helyreállítása globális afáziás betegeknél.
[Thesis] (Unpublished)

Goldmann Leonóra
Az angol orvosi nyelv fejlődése.
[Thesis] (Unpublished)

Hegyi Hedvig
Kis RNS-ek primér és szekundér struktúrájának elemzése számítógéppel.
[Thesis] (Unpublished)

Hong Nguyen Thi
The induced alterations of superoxide dismutase activity in stressed Synechococcus sp.- an obligate photoautotrophic cyanobacterium.
[Thesis] (Unpublished)

Héder András
Mutational analysis of the HTLV-I trans-activator, Tax.
[Thesis] (Unpublished)

Jaffar Ishaq Hussain
The mechanism of cardiac output changes in shock.
[Thesis] (Unpublished)

Janosütz Anna Julianna
A jezsuiták kiűzése a Portugál Birodalomból, különös tekintettel Brazíliára.
[Thesis] (Unpublished)

Karuczka Antalné
Candida guilliermondii fertőzöttség a nagy mennyiségű transzfúziót kapott betegek esetében és az egészséges populációban.
[Thesis] (Unpublished)

Krajcsó Tibor
Akusztikusan kiváltott agytörzsi potenciálok modellezése számítógépes szimulációval.
[Thesis] (Unpublished)

Kósa Edit
Bacillus megaterium genetikai térképezése protoplaszt fúzióval.
[Thesis] (Unpublished)

Lajkó Ferenc
A fotoszintetikus elektrontranszport légzéskontrollja magasabb rendű növényekben.
[Thesis] (Unpublished)

Lehel Csaba
Chaperonin fehérje és tilakoid membrán hőmérsékletfüggő kölcsönhatása a Synechocystis PCC 6803 cianobaktériumban.
[Thesis] (Unpublished)

Lukácsovich Tamás
Az Escherichia coli riboszómális RNS transzkripciójának vizsgálata : Gyakorlati alkalmazások.
[Thesis] (Unpublished)

Lőrinczné Thiel Katalin
Hamvas Béla személyes filozófiája a Kierkegaard-i filozófiai fordulat tükrében.
[Thesis] (Unpublished)

Marosi Tibor
A folyadékszorpciós kiszorítás termodinamikája hidrofóbizált szilárd felületeken.
[Thesis] (Unpublished)

Mehdi Ibrahim Szalah
Irak politikatörténete 1914-től 1958-ig.
[Thesis] (Unpublished)

Nagy Erzsébet
Az emberábrázolás, mint az író alkotó módszerének kulcsa a XIV-XV. századi orosz hagiográfiában.
[Thesis] (Unpublished)

Oravecz Tamás
A leukocita közös antigén (CD45) szerepe az immunválasz szabályozásában.
[Thesis] (Unpublished)

Paca-Uccaralertkun Saowakon
Transcriptional regulation of HTLV-I and BLV retroviruses.
[Thesis] (Unpublished)

Szabó Géza
Dunaföldvár - Kálvária Tell település korabronzkori rétegsora.
[Thesis] (Unpublished)

Szakácsné Földényi Rita
Új ciánimido-ditioszénsav-származékok, mint peszticidek kutatása.
[Thesis]

Szatmári Imre
Középkori falusi templomok régészeti kutatása Gyula határában (Implom József ásatásainak hitelesítése).
[Thesis] (Unpublished)

Szűcs György
Főiskolai hallgatók szociális kapcsolatteremtő képességének pszichológiai sajátosságai.
[Thesis] (Unpublished)

Sándor Klára
A bolognai rovásnaptár.
[Thesis] (Unpublished)

Tóth Zsolt
Laser induced forward transfer (lift) of metals, ceramics and compound semiconductors.
[Thesis] (Unpublished)

Viharos László
Extrémális és intermediális statisztikák lineáris kombinációinak határeloszlásai.
[Thesis] (Unpublished)

Virág László
Kalcium- és gyors nátrium-csatorna blokkoló szerek hatásának elektrofarmakológiai elemzése kamrai szívizmon.
[Thesis] (Unpublished)

Weller Rolf
Development and evaluation of two methods for a standardized quantification of global and regional information in nuclear radioisotope studies.
[Thesis] (Unpublished)

Zsigmondné Horváth Mária
Magyar gimnazisták angol prepoziciós hibáinak elemzése.
[Thesis] (Unpublished)

Ónody Rita
A Toxoplasma gondii fertőzés kimutatásának szerodiagnosztikai módszerei.
[Thesis] (Unpublished)

This list was generated on 2022. augusztus 10. 19:37:39 CEST.