Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2017) (Unpublished)

[thumbnail of Szabados Márton disszertáció.pdf] PDF (thesis)
Download (4MB)
[thumbnail of Szabados Márton magyar tézisfüzet.pdf] PDF (booklet)
Download (384kB)
[thumbnail of Szabados Márton angol tézisfüzet.pdf] PDF (booklet)
Download (377kB)

Abstract in foreign language

Az elmúlt évtizedekben igen nagy népszerűségre tettek szert a réteges kettős hidroxidok (LDH-k). Az anyagtípus rétegeit általában két- és háromvegyértékű fémionok építik fel, melyeket hidroxid anionok vesznek körbe oktaéderes elrendeződésben. A rétegek pozitív töltéssel rendelkeznek, amelynek kompenzálására teljesen vagy részlegesen hidratált anionok épülnek be a rétegközi térbe. Széles körben változtatható a rétegek és a rétegközi tér kémiai összetétele, illetve hőkezeléssel keverékoxidok alakíthatóak ki belőlük,amelyek „emlékezve” az eredeti szerkezetre, rehidratálással akár vissza is alakulhatnak LDH-vá. LDH-k a természetben is megtalálhatók, összetételük is változatos, azonban, ha gyakorlati alkalmazásuk a cél, akkor általában mesterséges körülmények között szokás előállítani őket, így szintézisükre és utólagos módosításukra a kutatók sokféle módszert dolgoztak ki az évek során. A szerkezet könnyű hangolhatósága, a viszonylag nagy fajlagos felület és anioncsere kapacitás szerteágazó alkalmazási lehetőségeket kínál. Lehetnek katalizátorok, katalizátorhordozók, adszorberek, a gyógyszeriparban hatóanyag stabilizálók, hordozók, vagy éppen polimerekben adalékanyagként is szolgálhatnak. Az értekezéshez vezető kísérleti munka során egy szintézismódszert, a mechanohidrotermális technikát fejlesztettük ultrahangos besugárzás alkalmazásával. Az így módosított eljárást CaAl-, CaFe-, CaAlFe- és ZnAl-LDH-k előállítására használtuk fel. Különös gondot fordítottunk a szintézist befolyásoló körülmények megismerése, illetve különböző szervetlen anionok (oxo, halogenid, és azid anionok) beépítési lehetőségének tanulmányozására. Fő vizsgálati módszerként a por röntgendiffraktometriát alkalmaztuk, azonban a rendelkezésünkre álló lehető legtöbb szerkezetvizsgálati módszerrel is jellemeztük a kapott mintákat annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk az előállított LDH-k felépítéséről. A röntgendiffraktometria mellett infravörös és röntgenabszorpciós spektroszkópiával, termogravimetriás elemzéssel és pásztázó elektronmikroszkópiás mérésekkel, valamint a hozzá csatolt energiadiszperzív röntgen analitikai berendezés használatával is tanulmányoztuk az elkészített mintákat.

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Szabados Márton
Title of the thesis in foreign language: Preparation of Layered Double Hydroxides by Ultrasonically-Enhanced Mechanochemical Technique
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Pálinkó István
egyetemi tanár, DSc, SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszék
10001490
Sipos Pál
egyetemi tanár, DSc, SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék
10013686
Subjects: 01. Natural sciences > 01.04. Chemical sciences
Divisions: Doctoral School of Chemistry
Discipline: Natural Sciences > Chemistry
Language: Hungarian
Date: 2017. February 27.
Item ID: 3197
MTMT identifier of the thesis: 3268449
doi: https://doi.org/10.14232/phd.3197
Date Deposited: 2016. Nov. 17. 11:16
Last Modified: 2020. May. 08. 12:29
Depository no.: B 6185
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3197
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item