Optimized synthesis routes and biological application of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates

Kovács Anita Kármen
Optimized synthesis routes and biological application of N-peptide-6-amino-D-luciferin conjugates.
Doctoral thesis (PhD), University of Szeged.
(2019) (Unpublished)

[thumbnail of DISSERTATION AKOVACS.pdf]
Preview
PDF (thesis)
Download (8MB) | Preview
[thumbnail of KovacsAnita_Tezisfuzet_angol.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (712kB) | Preview
[thumbnail of KovacsAnita_magyar_tezisfuzet.pdf]
Preview
PDF (booklet)
Download (801kB) | Preview

Abstract in Hungarian

A korábbi években a különböző biológiai minták elemzésére számos fluoreszcencián és biolumineszcencián alapuló in vitro és in vivo analitikai módszert dolgoztak ki. Ezek közül néhány fontosabb technika a különböző immunpróbák, a génaktivitást és transzkripciós szabályozást mérő eljárások, biológiai képalkotó eljárások, a gyógyszerhatást és mellékhatást kimutató különböző sejtes és állatmodellek. Mikrotitráló lemezeken alapuló, nagy áteresztőképességű sejt-életképességet analizáló esszék fejlesztése - melyek különböző proteázok aktivitását detektálják - intenzív kutatás tárgyát képezi. A biolumineszcenciás rendszereknek nagy előnye a fluoreszcencián alapulókkal szemben, hogy sokkal érzékenyebbek és könnyebben automatizálhatók. A különböző sejtes és állatmodellekben alkalmazott biolumineszcenciás módszerek során számos eltérő luciferáz enzimet és ezek szubsztrátjait, luciferineket használnak. A biológiai képalkotó eljárások leggyakoribb enzim-szubsztrát rendszere a szentjánosbogár (Photinus pyralis) luciferáz-luciferin rendszer. A natív luciferin 6-os pozíciójában lévő hidroxilcsoport aminocsoporttal történő helyettesítése a 6-amino-D-luciferint (továbbiakban: aLuc,) eredményezi, amely képes amidkötést létesíteni egy peptiddel, miközben az eredeti szubsztrát transzport és biolumineszcens tulajdonságait megőrzi. Emiatt az N-peptid-aLuc konjugátumok különböző proteázoknak szubsztrátjai, ezáltal alkalmas enzimaktivitás meghatározására: a mérendő proteáz enzim felismeri a megfelelő szekvenciával kapcsolt konjugátum peptid részét, majd elhasítja az amidkötést a peptid és az aLuc között, ami – luciferáz enzim jelenléte esetén – fénykibocsátást eredményez.Sajnos ezen szubsztrátok publikált szintézismódszerei bonyolultak, és a kereskedelmi forgalomban kapható konjugátumok drágák. Jelen disszertáció célja új, gazdaságos utak kidolgozása volt N-peptid-aLuc konjugátumok szintézisére. A preparatív munka során egy prekurzort (6-amino-2-ciano-benzotiazol, 3), két konjugátumot (NZ- Asp-Glu-Val-Asp-aLuc, 6, N-Fmoc-Gly-Pro-aLuc, 8) és egy építőkövet (N-Boc-aLuc, 10) állítottunk elő.

Abstract in foreign language

In the recent years, numerous in vivo and in vitro analytical methods, based on fluorescence and bioluminescence, have been developed for various biological objectives, including immunoassays, gene expression assays, bioimaging, investigation of infectious diseases etc. Plate based, high-throughput viability assays addressing the detection of protease activity is in the focus of intensive research. The advantage of bioluminescent systems over fluorescent ones lies in their superior sensitivity and easy handling. In the bioluminescent methods, diverse sets of luciferases and their substrates, luciferins have been applied in different cellular and animal models, the most ubiquitous enzyme-substrate system is the American firefly (Photinus pyralis) luciferin-luciferase system. Substituting the 6-position hydroxyl group of native luciferin with an amino group, the resulting 6-amino-D-luciferin (2-(6-aminobenzo[d]thiazol-2-yl)-4,5-dihydrothiazole-4-carboxylic acid, hereinafter: aLuc) can form an amide bond with a peptide, while retaining the transport and bioluminescent properties of the original substrate, resulting in a good substrate for different important proteases.Due to this feature, these conjugates can be used for the determination of the enzymatic activity the following way: the protease enzyme to be measured recognizes the peptide part of the conjugate with the suitable peptide sequence, then cleaves the amide bond between the peptide and the aLuc, thus aLuc is released, which, in the presence of luciferase enzyme, emits light.The activity of the given protease enzyme can be determined from the amount of emitted light, as the emitted light is directly proportional to the activity of the enzyme. Unfortunately, the synthesis methods of these substrates published so far are complicated; and the very few commercially available conjugates are very expensive. The aim of this dissertation was to introduce novel routes for the scalable and economical synthesis of N-peptide-aLuc conjugates. The preparative work focused on preparing a precursor (6-amino-2-cyanobenzothiazole, 3), two conjugates (N-Z-Asp-Glu-Val-Asp-aLuc, 6, N-Fmoc-Gly-Pro-aLuc, 8) and an intermediate (NBoc- aLuc, 10).

Item Type: Thesis (Doctoral thesis (PhD))
Creators: Kovács Anita Kármen
Hungarian title: N-peptid-6-amino-D-luciferin konjugátumok optimalizált szintézismódszerei és biológiai felhasználásuk
Supervisor(s):
Supervisor
Position, academic title, institution
MTMT author ID
Tóth Gábor
tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK Orvosi Vegytani Intézet
10000556
Puskás G. László
Avidin Ltd.
10010041
Subjects: 01. Natural sciences > 01.04. Chemical sciences
Divisions: Doctoral School of Theoretical Medicine
Discipline: Natural Sciences > Chemistry
Language: English
Date: 2019. April 12.
Uncontrolled Keywords: biolumineszcencia, konjugátum, peptid, luciferin, kaszpáz, FAP, POP, enzyme activity
Item ID: 10082
MTMT identifier of the thesis: 30806726
doi: https://doi.org/10.14232/phd.10082
Date Deposited: 2019. Feb. 27. 10:34
Last Modified: 2020. Jul. 06. 15:57
Depository no.: B 6598
URI: https://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/10082
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item