Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel

Szabados Márton
Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel.
Doktori értekezés, Szegedi Tudományegyetem.
(2017)

Ez a mű legutolsó verziója.

[img] PDF (disszertáció)
Download (4MB)
[img] PDF (tézis)
Download (384kB)
[img] PDF (tézis)
Download (377kB)

Absztrakt (kivonat) idegen nyelven

Az elmúlt évtizedekben igen nagy népszerűségre tettek szert a réteges kettős hidroxidok (LDH-k). Az anyagtípus rétegeit általában két- és háromvegyértékű fémionok építik fel, melyeket hidroxid anionok vesznek körbe oktaéderes elrendeződésben. A rétegek pozitív töltéssel rendelkeznek, amelynek kompenzálására teljesen vagy részlegesen hidratált anionok épülnek be a rétegközi térbe. Széles körben változtatható a rétegek és a rétegközi tér kémiai összetétele, illetve hőkezeléssel keverékoxidok alakíthatóak ki belőlük,amelyek „emlékezve” az eredeti szerkezetre, rehidratálással akár vissza is alakulhatnak LDH-vá. LDH-k a természetben is megtalálhatók, összetételük is változatos, azonban, ha gyakorlati alkalmazásuk a cél, akkor általában mesterséges körülmények között szokás előállítani őket, így szintézisükre és utólagos módosításukra a kutatók sokféle módszert dolgoztak ki az évek során. A szerkezet könnyű hangolhatósága, a viszonylag nagy fajlagos felület és anioncsere kapacitás szerteágazó alkalmazási lehetőségeket kínál. Lehetnek katalizátorok, katalizátorhordozók, adszorberek, a gyógyszeriparban hatóanyag stabilizálók, hordozók, vagy éppen polimerekben adalékanyagként is szolgálhatnak. Az értekezéshez vezető kísérleti munka során egy szintézismódszert, a mechanohidrotermális technikát fejlesztettük ultrahangos besugárzás alkalmazásával. Az így módosított eljárást CaAl-, CaFe-, CaAlFe- és ZnAl-LDH-k előállítására használtuk fel. Különös gondot fordítottunk a szintézist befolyásoló körülmények megismerése, illetve különböző szervetlen anionok (oxo, halogenid, és azid anionok) beépítési lehetőségének tanulmányozására. Fő vizsgálati módszerként a por röntgendiffraktometriát alkalmaztuk, azonban a rendelkezésünkre álló lehető legtöbb szerkezetvizsgálati módszerrel is jellemeztük a kapott mintákat annak érdekében, hogy minél teljesebb képet kapjunk az előállított LDH-k felépítéséről. A röntgendiffraktometria mellett infravörös és röntgenabszorpciós spektroszkópiával, termogravimetriás elemzéssel és pásztázó elektronmikroszkópiás mérésekkel, valamint a hozzá csatolt energiadiszperzív röntgen analitikai berendezés használatával is tanulmányoztuk az elkészített mintákat.

Mű típusa: Disszertáció (Doktori értekezés)
Doktori iskola: Kémia Doktori Iskola
Tudományterület / tudományág: természettudományok > kémiai tudományok
Magyar cím: Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel
Idegen nyelvű cím: Preparation of Layered Double Hydroxides by Ultrasonically-Enhanced Mechanochemical Technique
Témavezető(k):
Témavezető neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr. Pálinkó IstvánDSc, egyetemi tanár, SZTE TTIK Szerves Kémiai Tanszékpalinko@chem.u-szeged.hu
Dr. Sipos PálDSc, egyetemi tanár, SZTE TTIK Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéksipos@chem.u-szeged.hu
EPrint azonosító (ID): 3197
Publikációban használt név : Szabados Márton
A mû MTMT azonosítója: 3268449
doi: 10.14232/phd.3197
A feltöltés ideje: 2016. nov. 17. 11:16
Utolsó módosítás: 2018. feb. 16. 08:14
Egyebek (raktári szám): B 6185
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3197
Védés állapota: védett

Az archívumban megtalálható verziók

  • Réteges kettős hidroxidok előállítása ultrahang besugárzással segített mechanokémiai módszerrel. (deposited 2016. nov. 17. 11:16) [Ezt látja]

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet

Letöltések

Letöltések havi bontásban az elmúlt egy évben