Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)

Schwéger Szabina
Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini).
PhD, University of Szeged.
(2017)

[img]
Preview
PDF (disszertáció)
Download (7MB) | Preview
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (423kB) | Preview
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (533kB) | Preview

Abstract in Hungarian

A Cynipoidea családsorozaton belül, a gubacsdarazsak (Cynipidae) családjába mintegy 3000 leírt faj tartozik (Fergusson 1995, Ronquist 1999). A gubacsdarazsak két fő trofikai csoportra bonthatók: gubacsképzők és inkvilin gubacsdarazsak. A Cynipidae családon belül ma 12 monofiletikus tribust különítünk el, melyek közül 4 tribusban találhatóak inkvilinek (Ronquist és mtsai 2015). Kutatásunk első nagy témaköre az inkvilin gubacsdarazsak, a Synergini sensu stricto tribus, mely fajok gazdái elsősorban a Cynipini tribusba sorolt tölgy gubacsdarazsak. Ezen belül 7 nem (genus) különíthető el, az Agastoroxenia, Saphonecrus, Synergus, Synophrus, Ufo, Lithosaphonecrus és Rhoophilus (Ronquist és mtsai 2015, Schwéger és mtsai 2015a, b), melyek közül a Saphonecrus és Synergus nemet vizsgáltuk részletesen. Munkánk során célunk volt a Synergini sensu stricto tribuson belüli filogenetikai kapcsolatok feltérképezése, melynek első fontos lépése a fajcsoportok morfotaxonómiai alapú elkülönítése volt, beleértve a Synergus és Saphonecrus nemen belüli új fajok leírását, valamint helyzetük újraértékelését, kiegészítve az eddig ismert összes Saphonecrus és összes kelet-palearktikus Synergus fajjal. Továbbá fontosnak tartottunk egy új, komplex és fajgazdag határozó kulcs megalkotását az eddig leírt kelet-palearktikus Synergus és összes Saphonecrus faj esetében az új fajok részletes leírásával kiegészítve. A filogenetikai elemzés támogatja a fajgazdag Synergus nem monofiletikusságát, a Saphonecrus viszont nem monofiletikus (Pénzes és mtsai 2009, Ács és mtsai 2010, Ronquist és mtsai 2015, Stone és mtsai 2002). Azonban az újabb tanulmányok szerint ellentmondások vannak a faji szintű morfológiai alapú elkülönítés és a filogenetikai elemzés eredményének összevetése között, különös tekintettel az általunk vizsgált két nemre (Pénzes és mtsai 2009, Ács és mtsai 2010, Ronquist és mtsai 2015). Az összes leírt új Kelet-Palearktikus Saphonecrus és Synergus faj jól elkülönül a mitokondriális DNS haplotípusok alapján. Másrészről több a morfológiai alapú taxonómia és a molekuláris filogenetikai elemzés eredményei közötti bizonytalanság változatlanul fennáll (Schwéger és mtsai 2015a, b). A Saphonecrus nem esetében tizenöt új fajt írtunk le a Kelet-Palearktikumban, melyek a következők: Saphonecrus chinensis Tang & Schwéger, S. gilvus Melika & Schwéger, S. globosus Schwéger & Tang, S. leleyi Melika & Schwéger, S. lithocarpii Schwéger & Melika, S. longinuxi Schwéger & Melika, S. morii Schwéger & Tang, S. nantoui Tang, Schwéger & Melika, S. nichollsi Schwéger & Melika, S. pachylomai Schwéger, Tang & Melika, S. robustus Schwéger & Melika, S. saliciniai Melika, Tang & Schwéger, S. shanzhukui Melika & Tang, S. symbioticus Melika & Schwéger, éd S. taitungi Schwéger, Tang & Melika. A korábban leirt fajok értékelését, besorolását is elvégeztük. Jelenleg a Saphonecrus nemen belül 36 fajt ismerünk, részletesen tárgyaltam a fajok diagnózisát, elterjedését, gubacs- és növénygazda kapcsolatait, valamint a korábban leírt Saphonecrus fajokkal való összehasonlítását (Schwéger és mtsai 2015a). Korábbi molekuláris filogenetikai eredményeinket részletes morfológia alapú elkülönítéssel is kiegészítettük (Bozsó és mtsai 2014, 2015, Schwéger és mtsai 2015a, b). A legtöbb leírt Saphonecrus faj növénygazdája ismert. Közülük 12 faj a Quercus alnem Cyclobalanopsis fajain, 4 – 4 faj a Quercus alnem Quercus szekció fajain és Lithocarpus fajokon, 5 faj pedig a Quercus alnem Cerris szekció fajain található meg. A nearktikus régióban csak 2 fajnak ismert a növénygazdája, melyek a Quercus alnem Lobatae szekcióba tartozó tölgyek. A Synergus nem esetében 8 új fajt írtunk le a Kelet-Palearktikumban, melyek a következők: Synergus symbioticus Schwéger & Melika, S. formosanus Schwéger & Melika, S. khazani Melika & Schwéger, S. abei Melika & Schwéger, S. belizinellus Schwéger & Melika, S. ishikarii Melika & Schwéger, S. changtitangi Melika & Schwéger és S. kawakamii Tang & Melika. Dolgozatomban tárgyaltam az új fajok leírását, diagnózisát, biológiáját, gubacs- és növénygazda kapcsolatait, valamint megalkottuk a Kelet-Palearktikus Synergus nem összes faját magába foglaló határozó kulcsát. Valamennyi tárgyalt taxon elkülönítését a molekuláris és morfológiai adataink egyaránt alátámasztották. vizsgáltuk a korábban leírt Kelet- Palearktikus Synergus fajok jelenlegi helyzetét, szinonimizációját az általunk leírt új fajokkal összevetve. A Saphonecrus nemből három faj került át a Synergus nembe, ezek a következők: Synergus brevis (Weld), Synergus hupingshanensis (Liu, Yang & Zhu), és Synergus yukawai (Wachi, Ide & Abe). A Kelet-Palearktikus Synergus klád esetében a molekuláris és morfológiai vizsgálataink alátámasztják a korábban Ács és mtsai (2010) által kapott eredményeket, mely szerint a kelet és nyugat palearktikus Synergus együtt egy monofiletikus csoportot alkot. Nincs bizonyíték a Kelet- és Nyugat-Palearktikus Synergus fajok független regionális eredetére. A 14 eddig leírt Kelet-Palearktikus Synergus faj közül, melynek ismert a gubacs- és növénygazdája is, 11 faj a Quercus alnem Quercus tölgy szekció fajain találhatóak meg. Egy faj, a S. itoensis, a Quercus (Cyclobalanopsis) alnembe tartozó tölgyek makkjaiban képez gubacsot. A Synergus két tagját, a S. kawakamii és a S. castaneus fajokat, melyek elülső szárnyán lévő radiális sejt részben vagy teljesen nyitott, nem tudtuk egyértelműen elhelyezni a génfán. A munkánk második fő témája a Kelet-Palearktikus Cynipini (tölgy gubacsdarázs) tribusba tartozó fajok biológiájának, ökológiájának, fenológiájának, életciklusainak, és taxonómiai történetüknek összegzése (leközlés alatt álló eredmények), mely adatok számos kis közleményben voltak fellelhetőek. Jelenleg néhány összefoglaló dolgozat áll rendelkezésünkre a Kelet-Palearktikumban elterjedt Cynipidae fajokról (pl. Dalla Torre & Kieffer 1910, Abe és mtsai 2007). Ezek közül a művek közül a legtöbb elavult az azóta leírt új fajok és a nevezéktan gyakori és gyors változása miatt. Így hasznosnak bizonyult egy összegző lista létrehozása a Kelet-Palearktikus Cynipini (Cynipoidea, Hymenoptera) tribus jelenleg leírt fajairól (belevéve a néhány Orientális Régióból ismert fajt is).

Item Type: Thesis (PhD)
Creators: Schwéger Szabina
Hungarian title label: Kelet-Palearktikus tölgygubacs inkvilinek (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) és gubacsdarázs gazdáik (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)
Title of the thesis in foreign language: Eastern Palearctic oak cynipid inquilines (Hymenoptera: Cynipidae: Synergini) and associated gallwasps (Hymenoptera: Cynipidae: Cynipini)
Divisions: Doctoral School of Environmental Sciences
Discipline label: Natural Sciences > Biology
Defence date label: 2017. February 10.
Item ID: 3173
Identification Number: 3267452
doi: https://doi.org/10.14232/phd.3173
Date Deposited: 2016. Oct. 24. 10:40
Last Modified: 2017. Sep. 19. 09:54
Depository no.: B 6173
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/3173
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year