Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal

Veréb Gábor
Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal.
PhD, University of Szeged.
(2014)

[img]
Preview
PDF (disszertáció)
Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (318kB) | Preview
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (289kB) | Preview

Abstract in foreign language

A heterogén fotokatalízis napjaink intenzíven vizsgált kutatási területe. Sokan foglalkoznak látható fénnyel is hatékonyan gerjeszthető titán-dioxid alapú fotokatalizátorok előállításával, melyek egyrészt napfényt hasznosító, gazdaságos víztisztító technológiák fejlesztése, másrészt beltéri öntisztuló/levegőtisztító felületek kialakítása szempontjából is érdekesek. Ezen alkalmazásoknál kritikus kérdés a fotokatalizátorok rögzítése is. Kutatómunkámban célul tűztem ki két olyan kérdéskör részletes vizsgálatát, melyek fontosak a heterogén fotokatalízis gyakorlati alkalmazhatóságánál. Nevezetesen, látható fénnyel gerjeszthető fotokatalizátorok vizsgálatát, valamint lehetséges rögzítési módszerek kidolgozását. Célom volt különböző anyagokkal módosított, látható fényre is aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorok előállítása, részletes jellemzése és összehasonlítása a kereskedelmi forgalomban kapható fotokatalizátorokkal. A részecskeméret és a fázisösszetétel meghatározására röntgendiffraktometriát (XRD), az adalékolt fotokatalizátorok elemtartalmának meghatározására röntgenfluoreszcens spektroszkópiát (XRF) és röntgen-fotoelektron spektroszkópiát (XPS), a fajlagos felület meghatározására nitrogén adszorpciós mérést, a fotokatalizátorok fényelnyelésének jellemzésére pedig diffúz reflexiós spektrometriát (DRS) alkalmaztam. Képeket készítettem transzmissziós elektronmikroszkóppal (TEM) a fotokatalizátor részecskék méreteloszlásának, illetve alakjának jellemzésére. A fotokatalizátorok fotoaktivitásának jellemzésére többféle hullámhosszúságú megvilágítást (UV, VIS, napfény), és többféle modellszennyezőt (fenol illetve E. coli baktérium) alkalmaztam. Célkitűzéseim között szerepelt kapcsolat keresése a fotokatalizátorok hatékonysága, illetve a keletkező reaktív gyökök között elektron spin rezonancia (ESR) mérésekkel. Szabadtéri kísérletekkel jellemeztem az egyes fotokatalizátorok hatékonyságát napfénnyel történő gerjesztés esetén és részletesen vizsgáltam az ígéretes fotokatalizátorok aktivitásának hullámhossz szerinti függését. Többféle módszert kipróbáltam a fotokatalizátorok rögzítésére, és a megfelelő tulajdonságokkal bíró (fotokatalitikusan aktív, tartós) felületeket a célnak megfelelő (esetenként saját tervezésű és építésű), áramlásos fotoreaktorokban alkalmaztam. További célom volt egy olyan nagylaboratóriumi méretű fotokatalitikusan aktív felülettel ellátott áramlásos fotoreaktor megépítése, mely alapjául szolgálhat egy olyan mobil víztisztító berendezésnek, melynek üzemeltetéséhez kizárólag napfényre van szükség.

Item Type: Thesis (PhD)
Creators: Veréb Gábor
Hungarian title label: Környezeti szennyezők ártalmatlanítása UV- és látható fényre aktív titán-dioxid alapú fotokatalizátorokkal
Title of the thesis in foreign language: Decontamination of environmental pollutants by UV- and visible light-active titanium dioxide-based photocatalysts
Divisions: Doctoral School of Environmental Sciences
Discipline label: természettudományok > környezettudományok
Defence date label: 2014. November 25.
Item ID: 2344
Identification Number: 2819532
doi: https://doi.org/10.14232/phd.2344
Date Deposited: 2014. Sep. 08. 15:56
Last Modified: 2017. Mar. 17. 09:42
Depository no.: B 5793
Supervisor label:
Supervisor Supervisor scientific name label
Dr. Dombi András
Dr. Mogyorósi Károly
egyetemi tanár, prof., Szegedi Tudományegyetem
tudományos munkatárs, Dr., Szegedi Tudományegyetem
Reviewer label:
Reviewer name label Reviewer scientific name label
Dr. Szabóné dr. Bárdos Erzsébet
Dr. Hannus István
tudományos főmunkatárs, Ph.D., Pannon Egyetem Általános és Szervetlen Kémia Tanszék
professor emeritus, DSc., SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
President label:
President name label President scientific name label
Dr. Kónya Zoltán
tanszékvezető egyetemi tanár, DSc., SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Member label:
Member name label Member scientific name label
Dr Gubicza László
Dr. Haspel Henrik
egyetemi tanár, DSc., Pannon Egyetem Biomérnöki, Membrántechnológiai és Energetikai Kutatóintézet
tanársegéd, Ph.D., SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/2344
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item