A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében

Kozák Péter
A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében.
PhD, University of Szeged.
(2006)

[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (262kB)
[img]
Preview
PDF (tézis)
Download (245kB)
[img]
Preview
PDF (disszertáció)
Download (6MB)

Abstract in foreign language

A vizek kártétele elleni küzdelmet sík vidékeken a síkvidéki vízrendezés más szóval belvízrendezés körében valósítják meg. Nagy jelentősége van, mert Magyarország művelt területének 60%-át, több mint 4 millió hektárt veszélyeztet belvízi elöntés. A vízrendezés feladata a vízfeleslegek kártételei elleni védekezés. A síkvidéki területen, természetes állapotban, összefüggő, a víz levonulását biztosító kifejezett mélyvonulatok nincsenek, az a vízmennyiség, ami a talajba beszivárogni nem képes, a keletkezés helyén marad, vagy kisebb lefolyástalan mélyedésekben gyűlik össze. Az árvizek szabályozott, töltések közötti levezetésével megszűntek, illetve egyre ritkábbá váltak az árvízi elöntések. Megjelent azonban egy másfajta veszedelem, a belvíz. Magyarország az Európai Unió tagjaként kötelezettséget vállalt az EU Keretirányelveinek végrehajtására. A vízgazdálkodás témakörét a Víz Keretirányelv (Water Framework Directive) érinti. A Víz Keretirányelv célkitűzései szerint a vizek „jó ökológiai állapotának”, illetve „jó potenciáljának” elérését kell 2015-ig megvalósítani. A kitűzött célok eléréséhez szükséges feltételrendszereket a 2006-tól kezdődően elkészítendő vízgyűjtő-gazdálkodási tervek határozzák meg részletesen. Azonban már napjainkban is megállapítható, hogy a belvíz kérdéskörének megközelítése a jövőben nem történhet kizárólagosan a kárelhárítás szempontjai, vagy a mezőgazdasági szempontok előtérbe helyezése szerint, hanem a belvíz kérdéskörének komplex vizsgálata válik szükségessé. Nem lehet csupán a különböző feltételrendszerek közötti prioritás alkalmazása a cél, hanem minden helyzetben vizsgálni kell a többi feltételrendszer által reprezentált igényeket, hiszen a belvíz kérdéskörének komplex megközelítésével lehet csak a vízállapotok „fenntartható fejlődését” biztosítani. Vizsgálataink azt mutatták, hogy a belvíz elleni hatékonyabb védekezés és a Víz Keretirányelv összhangba hozható egy a belvízgazdálkodásra alapuló gyakorlattal, mely a belvizet nemcsak a kárelhárítási szempontokból, hanem vízkészlet-gazdálkodási és természetvédelmi szempontok alapján is értékeli, elemzi, hasznosítja. A fenti bevezető alapján néhány kérdés megfogalmazása válik időszerűvé a belvízzel kapcsolatban. Vajon maradéktalanul helytállóak-e a belvizek képződését leíró elméletek? Vajon a belvizek elvezetése, és az azt leíró elvek – mint a belvízelvezető hálózat méretezésének peremfeltételei – illeszkednek a folyamat természetes jellegéhez? A belvizek kialakulásában mekkora szerepet játszik a vízelvezető rendszerekre gyakorolt antropogén hatás? Hogyan illeszkedik az Európai Unió Víz Keretirányelvének – mint a magyar vízgazdálkodás jövőjét alapvetően meghatározó alapdokumentumának – célkitűzéseihez az alföldi területeken végzett belvíz elvezetési/gazdálkodási gyakorlat? Valóban nagy nehézségek árán közelíthetők-e egymáshoz a vízkárelhárítási, a vízkészlet-gazdálkodási, a vízgyűjtő-fejlesztési és a természetvédelmi elvárások a belvizek kérdéskörében?

Item Type: Thesis (PhD)
Creators: Kozák Péter
Hungarian title label: A belvízjárás összefüggéseinek vizsgálata az Alföld délkeleti részén, a vízgazdálkodás európai elvárásainak tükrében
Title of the thesis in foreign language: The evaluation of the excess surface waters on the Hungarian lowland’s south-east part, in the expectation of the water management in Europe
Divisions: Doctoral School of Geosciences
Discipline label: természettudományok > földtudományok
Defence date label: 2006. July 03.
Item ID: 1679
Date Deposited: 2013. Jan. 09. 20:35
Last Modified: 2017. Jun. 13. 14:47
Supervisor label:
Supervisor Supervisor scientific name label
Dr. Rakonczai János
egyetemi docens, PhD, Szegedi Tudományegyetem, Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Reviewer label:
Reviewer name label Reviewer scientific name label
Dr. Vágás István
Dr. Mucsi László
címzetes egyetemi tanár, Tudomány doktora, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
egyetemi docens, Ph.D, Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
President label:
President name label President scientific name label
Dr Mezősi Gábor
tanszékvezető egyetemi tanár, MTA doktor, Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Member label:
Member name label Member scientific name label
Dr. Gayer József
Dr. Pál-Molnár Elemér
Dr Barta Károly
tanácsos, Ph.D., Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Vízgyűjtőgazdálkodási Főosztály
adjunktus, Ph.D., Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszék
adjunktus, Ph.D., Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék
URI: http://doktori.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1679
Defence/Citable status: Defended.

Actions (login required)

View Item View Item